ДСТУ ІЕС 60189-3:2010 Кабелі та проводи низькочастотні з полівінілхлоридною ізоляцією і полівінілхлоридною оболонкою. Частина 3. Одно-, дво- та трижильні монтажні проводи із суцільними чи скрученими струмопро...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ НИЗЬКОЧАСТОТНІ З ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ І ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЮ ОБОЛОНКОЮ
Частина 3. Одно-, дво- та трижильні монтажні проводи із суцільними чи скрученими
струмопровідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією

(ІЕС 60189-3:2007, IDТ)
ДСТУ ІЕС 60189-3:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Гурин, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Данилін; Л. Щебенюк, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 634 з 2012-07-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 60189-3:2007 Low-frequency cables and wires with PVC insula­tion and PVC sheath — Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor wires, PVC insulated, in singles, pairs and triples (Низькочастотні кабелі та проводи з ПВХ-ізоляцією та ПВХ-оболонкою. Частина 3. Одно-, дво- та трижильні монтажні проводи із суцільними чи скрученими струмопровід- ними жилами з ПВХ-ізоляцією)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Конструкція проводу та його розміри

4.1 Струмопровідна жила

4.2 Ізоляція

4.3 Скрутка ізольованих жил

4.4 Ідентифікація ізольованих струмопровідних жил

4.5 Постачання

5 Вимоги до механічних характеристик

5.1 Струмопровідна жила

5.2 Ізоляція

6 Термостійкість і вимоги до кліматичних умов

6.1 Вимірювання зсідання ізоляції після перегріву струмопровідної жили

6.2 Опір поширенню полум'я

6.3 Випробування на вигин за низької температури

6.4 Випробування на тепловий удар

7 Вимоги до електричних характеристик

7.1 Електричний опір струмопровідної жили

7.2 Електрична міцність

7.3 Опір ізоляції

Додаток А Одножильні монтажні проводи

Додаток В Дво- та трижильні монтажні проводи

Додаток С Обчислення максимального діаметра ізольованих струмопровідних жил

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 60189-3:2007 Low-frequency cables and wires with PVC in­sulation and PVC sheath — Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor wires, PVC insulated, in singles, pairs and triples (Низькочастотні кабелі та проводи з ПВХ-ізоляцією та ПВХ-оболонкою. Час­тина 3. Одно-, дво- та трижильні монтажні проводи із суцільними чи скрученими струмопровідними жи­лами з ПВХ-ізоляцією).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 131 «Електроізоляційна та кабельна тех­ніка».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «ця частина ІЕС 60189» та «цей документ» змінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартиза­ції України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— виправлено помилки оригіналу: у 5.1 посилання на 7.7 ІЕС 60189-1 замінено на 7.8 ІЕС 60189-1; у 6.3 посилання на 7.4.1 ІЕС 60189-1 замінено на 7.4.2 ІЕС 60189-1, посилання на 7.5.1 ІЕС 60189-1 замінено на 7.5.2 ІЕС 60189-1;

— долучено національний додаток НА, що містить перелік національних стандартів України, згар- монізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Націо­нальному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КАБЕЛІ ТА ПРОВОДИ НИЗЬКОЧАСТОТНІ З ГГОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ І ПОЛІВІНІЛХЛОРИДНОЮ ОБОЛОНКОЮ
Частина 3. Одно-, дво- та трижильні монтажні проводи із суцільними чи скрученими
струмопровідними жилами з полівінілхлоридною ізоляцією

КАБЕЛИ И ПРОВОДА НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКОЙ
Часть 3. Одно-, двух- и трехжильные монтажные провода со сплошными или скрученными
токопроводными жилами с поливинилхлоридной изоляцией

LOW-FREQUENCY CABLES AND WIRES WITH PVC INSULATION AND PVC SHEATH
Part 3. Equipment wires with solid or stranded conductor wires, PVC insulated, in singles, pairs and triples

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до одно-, дво- та трижильних монтажних проводів із суцільною чи скрученою струмопровідною жилою з полівінілхлоридною (ПВХ) ізоляцією, які використовують для внутрішнього монтажу телекомунікаційного обладнання, промислового та побутового електронного обладнання.

Примітка. Забезпечення якості згідно з процедурами контролю якості, які гарантують, що виріб відповідає вимогам цього стандарту, є відповідальністю виробника. Немає потреби у проведенні повної програми випробування для всієї довжини струмопровідної жили. Якщо покупець бажає визначити приймальні випробування чи інші процедури контролю якості, потрібно це узгодити між ним і виробником під час замовлення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче нормативних документах зазначено положення, які через посилання в цьо­му тексті становлять положення цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки на­ведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ІЕС 60028 International standard of resistance for copper

IEC 60189-1:2007 Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath — Part 1: General test and measuring methods

IEC 60304 Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires

IEC 60344 Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of low-frequency cables and wires

IEC 60649 Calculation of maximum external diameter of cables for indoor installations

ISO 105 (all parts) A and В textiles — Tests for colour fastness.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60028 Міжнародний стандарт щодо опору для міді

ІЕС 60189-1:2007 Кабелі та проводи низькочастотні з ПВХ-ізоляцією та ПВХ-оболонкою. Части­на 1. Загальні випробування та методи вимірювання

ІЕС 60304 Стандартні кольори ізоляції для низькочастотних кабелів та проводів

ІЕС 60344 Настанова з обчислення опору неізольованих та ізольованих мідних струмопровідних жил низькочастотних кабелів та проводів

ІЕС 60649 Обчислення максимального зовнішнього діаметра кабелів для прокладання у примі­щеннях

ISO 105 (усі частини) Текстильні матеріали А та В. Випробування на стійкість фарбовання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online