ГКД 34.03.804-97 Типова інструкція з охорони праці при роботах у замкнених просторах

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики України

ГКД 34.03.804-97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці при роботах у замкнених просторах

НДІЕнергетики

Київ 1998

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО

ВАТ “Укроргенергобуд '

2 ВИКОНАВЕЦЬ

Л.В. Луцишина, Є.Ф Ніколаєв

3 УЗГОДЖЕНО

1997-09-07 Державним комітетом Ук­раїни по нагляду за охороною праці, І.Д. Сорокін

1997-04-23 Центральним комітетом профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, постанова Президії № П-9-14

4 ЗАТВЕРДЖЕНО

1997-12-18 Міністерством енергети­ки України, наказ № 52

5 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ

2003 рік


УДК 658.382 3(083) ГКД 34.03.804-97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці при роботах у замкнених просторах

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работах в замкнутых пространствах

Чинний від 1998-01-01

Вступ

Замкненими просторами є приміщення (ємкості, бокси, трубопроводи, мета­леві водоводи, газоходи, камери), обмежені поверхнями, які мають люки (лази) таких розмірів, що перешкоджають вільному і швидкому проходженню через них працівників і ускладнюють природний повітрообмін.

Роботи в замкнених просторах занесено до ДНАОП 0.00-8.02-93.

Роботи в замкнених просторах пов'язано з певною небезпекою зас­тосування електрогазозварювального й механізованого інструменту внас­лідок наявності металевих струмопровідних поверхонь, насичення повітря газами, що утворюються при електрогазозварювальних роботах

Виконання робіт із застосуванням пожежонебезпечних, вибухоне­безпечних і токсичних матеріалів у замкнених просторах допускається при дотриманні додаткових засобів безпеки.

Вимоги цієї типової інструкції поширюються на роботи, які виконуються в замкнених просторах на підприємствах і в організаціях Міненерго України.

На кожному підприємстві галузі до початку виконання робіт у замк­нених просторах необхідно опрацювати, узгодити і затвердити інструкцію для працівників на підставі цієї типової інструкції з урахуванням специфіки конкретного підприємства

1 Нормативні посилання

У цій типовій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- ГОСТ 12.1 004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования:

-ГОСТ 12 4.013-85Е ССБТ Очки защитные Общие технические условия:

- СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания:

- СНиП Ш-4-80' Техника безопасности в строительстве:

- ДНАОП 0.00 -1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації по­судин, що працюють під тиском. - Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 18.10.94 № 104, зі змінами та доповненнями:

- ДНАОП 0.00 - 4,03-93 Положення про розслідування та облік нещасних

випадків професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях[1]). - Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623;

- ДНАОП 0 00 - 4.26-96 Положення про порядок забезпечення пра­цівників спеціальним одягом спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту - Затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 29.10.96 № 170;

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online