ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013 Настанова щодо ремонту трубних систем парових та водогрійних котлів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
ЩОДО РЕМОНТУ ТРУБНИХ СИСТЕМ
ПАРОВИХ ТА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ

ДСТУ-Н Б А.3.1-20:2013

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Технічний комітет "Спецмонтаж" ТК 301 "Металобудівництво" ПК 5 "Оцінка відповідності, діагностика, неруйнівний контроль металевих конструкцій"

РОЗРОБНИКИ: О. Булаш (науковий керівник), О. Гарбар, К. Ільченко, А. Сорока, В. Цечаль

ЗА УЧАСТЮ: Державне підприємство "Київський експертно-технічний центр Держгірпромнагляду України" (С. Ткачук)

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона (І. Шевченко)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.06.2013 р. № 237, чинний з 2014-01-01

3 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 належить до комплексу нормативних документів А.3.1 "Управління, організація і технологія"

4 НА ЗАМІНУ ВБН А.3.1-36-5-97

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Організація ремонтних робіт

4.1 Загальні положення

4.2 Підготовка до ремонту

4.3 Приклади характерних ушкоджень

4.4 Вимоги до основних матеріалів

4.5 Вимоги до зварювальних матеріалів

4.6 Зварювальне устаткування

4.7 Заміна трубних елементів

4.8 Заміна опор і підвісок

4.9 Виготовлення трубних елементів

4.10 Ремонт трубних елементів

4.11 Вимоги до підготовки трубопроводів під складання і зварювання

4.12 Технологія зварювання

4.13 Технологія ремонту барабанів котлів

4.14 Термообробка після зварювання і наплавлення

4.15 Ремонт вальцьованих з’єднань

4.16 Контроль якості зварних з’єднань

4.17 Виправлення дефектів зварних з’єднань

4.18 Охорона праці при виконанні зварювальних робіт

4.19 Атестація технології зварювання

4.20 Заключні роботи

4.21 Оформлення технічної документації

Додаток А Правила дефектування елементів поверхоньнагрівання

Додаток Б Матеріали, що застосовуються для виготовлення котлів, пароперегрівачів, економайзерів

Додаток В Характеристика хімічного складу зварювального дроту

Додаток Д Приклади пристосувань для складання стиків труб

Додаток Е Терміни і визначення при радіографічному методі контролю якості

Додаток Ж Визначення понять однотипних і контрольних зварних з’єднань

Додаток И Форми виконавчої документації

Додаток К Допуски на розміри елементів трубних систем парових та водогрійних котлів після виконання ремонтних робіт

Додаток Л Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО РЕМОНТУ ТРУБНИХ СИСТЕМ
ПАРОВИХ ТА ВОДОГРІЙНИХ КОТЛІВ

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ ТРУБНЫХ СИСТЕМ
ПАРОВЫХ И ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

WORK MANUAL ON CARRYING OUT WELDING JOBS DURING ERECTION
OF BUILDING CONSTRUCTIONS

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт регламентує вимоги щодо ремонту парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском від 0,07 МПа до 3,9 МПа (від 0,7 кгс/см2 до 39 кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115 °С, виготовлених із сталей феріто-перлітного класу.

Вимоги стандарту поширюються на наступні вироби:

- труби поверхонь нагрівання котла;

- труби пари і гарячої води в межах котла;

- колектори (камери);

- барабани котла.

1.2 Цей стандарт містить рекомендації щодо:

- організації і якості ремонтних робіт;

- методів виконання ремонтних робіт;

- основних і зварювальних матеріалів;

- підготовки та складання стиків труб під зварювання;

- зварювання та газополум’яних робіт;

- атестації технології зварювання;

- термообробки після зварювання та наплавки;

- оформлення робочої документації;

- методів контролю якості при виготовленні та ремонті деталей та вузлів;

- організації та виконання положень з охорони праці.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

ДСТУ 2651:2005 (ГОСТ 380-2005) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2658-94 Прокат чорних металів. Терміни та визначення дефектів поверхні

ДСТУ 3491-96 (ГОСТ 30242-97) Дефекты соединений при сварке металлов плавлением (Дефекти з’єднань при зварюванні металів плавленням)

ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 Настанова з візуального і вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ГОСТ 2.602-95 ЕСКД Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы (Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи)

ГОСТ 550-75 Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Технические условия (Труби сталеві безшовні для нафтопереробної і нафтохімічної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Сталь углеродистая качественная конструкционная. Технические условия (Сталь вуглецева якісна конструкційна. Технічні умови)

ГОСТ 1577-93 Прокат листовой и широкополосный универсальный из конструкционной качественной стали. Технические условия (Прокат листовий і широкосмуговий універсальний із конструкційної якісної сталі. Технічні умови)

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия (Дріт сталевий зварювальний. Технічні умови)

ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля (З’єднання зварні. Методи контролю)

ГОСТ 5520-79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия (Прокат листовий із вуглецевої, низьколегованої і легованої сталі для котлів і посудин, працюючих під тиском. Технічні умови)

ГОСТ 5639-82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі і сплави. Методи виявлення і визначення величини зерна)

ГОСТ 6032-89 Стали и сплавы коррозионностойкие. Методы испытания на стойкость против межкристаллитной коррозии (Сталі і сплави корозійностійкі. Методи випробування на стійкість проти міжкристалітної корозії)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7122-81 Швы сварные и металл наплавленный. Методы отбора проб для определения химического состава (Шви зварні і метал наплавлений. Методи відбору проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Сварные соединения. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. Зварні з'єднання. Радіографічний метод)

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Двоокис вуглецю газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования (Труби сталеві безшовні гарячедеформовані. Технічні вимоги)

ГОСТ 8733-74 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования (Труби сталеві безшовні холоднодеформовані і теплодеформовані. Технічні вимоги)

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Брінелю (Метали. Методи виміру твердості за Брінелем)

ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия (Електроди покриті металічні для ручного дугового зварювання сталей і наплавки. Класифікація і загальні технічні умови)

ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы (Електроди покриті металічні для ручного дугового зварювання конструкційних і теплостійких сталей. Типи)

ГОСТ 10157-79 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия (Аргон газоподібний і рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия (Труби сталеві електрозварні. Технічні умови)

ГОСТ 10706-80 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования (Труби сталеві електрозварні прямошовні. Технічні вимоги)

ГОСТ 13861-89 Редукторы для газопламенной обработки. Общие технические условия (Редуктори для газополуменевої обробки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного качества. Технические условия (Прокат товстолистовий із вуглецевої сталі звичайної якості. Технічні умови)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (З'єднання зварні сталевих трубопроводів. Основні типи, конструктивні елементи і розміри)

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Контроль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги)

ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу)

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат із сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20072-74 Сталь теплоустойчивая. Технические условия (Сталь теплостійка. Технічні умови)

ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия (Труби сталеві зварні для магістральних газонафтопроводів. Технічні умови)

ГОСТ 21014-88 Прокат черных металлов. Термины и определения дефектов поверхности (Прокат чорних металів. Терміни та визначення дефектів поверхні)

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод (Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод)

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля (Контроль неруйнівний. Зварювання металів плавленням. Класифікація зварних з’єднань за результатами радіографічного контролю)

ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования (Контроль неруйнівний. Методи оптичного виду. Загальні вимоги)

ГОСТ 23949-80 Электроды вольфрамовые сварочные. Технические условия (Електроди вольфрамові зварювальні. Технічні умови)

ГОСТ 25720-83 Котлы водогрейные. Термины и определения (Котли водогрійні. Терміни і визначення)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online