ДБН А.3.1-5-2009 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія
ОРГАНІЗАЦІЯ
БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ДБН А.3.1-5-2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2011

1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва

РОЗРОБНИКИ: В. Балицький, д-р техн. наук, проф.; В. Вернигора, канд. техн. наук; O. Галінський, канд. техн. наук; П. Григоровський, канд. техн. наук; В. Іваненко, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Садовський, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); В. Снісаренко, д-р техн. наук; О. Сокол; С. Старовойтов, інж.

2 ПОГОДЖЕНО: Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Висновок від 20.10.2008 № 710)

Міністерство охорони здоров’я України (лист від 17.10.2008 № 05.03.02-13/16-16114)

Державний департамент пожежної безпеки Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України (лист від 17.11.2008 № 31/4/7776) Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (лист від 23.10.2008 № 01/02-10в-13/9136) Державний департамент державної автомобільної інспекції МВС України (лист від 08.10.2008 № 4/7-8621)

Державний комітет України із земельних ресурсів (лист від 11.09.2008 № 14-13-11/10231)

3 ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управління економіки та розвитку будівельної діяльності Мінрегіонбуду України

4 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Мінрегіонбуду України від 25.12.2009 № 689, від 31.08.2010 № 334 та від 25.05.2011 № 53, чинні з 2012-01-01

5 НА ЗАМІНУ ДБН А.3.1-5-96 "Організація будівельного виробництва"

ЗМІСТ

1 Загальні положення

2 Підготовка будівельного виробництва

3 Проектно-технологічна документація (ПТД) з організації будівництва та виконання робіт

4 Організація та охорона праці

5 Матеріально-технічне забезпечення

6 Механізація і транспорт

7 Охорона навколишнього середовища в процесі будівництва

8 Організація будівельного виробництва під час реконструкції будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств

9 Забезпечення якості будівельної продукції

Додаток А Нормативні посилання

Додаток Б Терміни та визначення понять

Додаток В Загальний журнал робіт

Додаток Г Спеціальні журнали з окремих видів робіт

Додаток Д Склад і зміст проекту організації будівництва (ПОБ)

Додаток Е Форми основних документів у складі проекту організації будівництва

Додаток Ж Склад і зміст проекту виконання робіт (ПВР)

Додаток И Форми основних документів у складі проекту виконання робіт

Додаток К Акт на закриття прихованих робіт

Додаток Л Основні види робіт та конструкцій, на які складаються акти на закриття прихованих робіт

Додаток М Акт проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток Н Акт про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об’єкта до початку будівництва

Додаток П Бібліографія

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Управління, організація і технологія
ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

Управление, организация и технология
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Management, organization and tehnology
ORGANIZATION OF A BUILDING PRODUCTION

Чинні від 2012-01-01

Ці Норми встановлюють загальні вимоги до організації будівельного виробництва під час нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд, технічного переоснащення діючих підприємств (далі - будівництво) об’єктів будь-якого призначення.

Цих вимог повинні дотримуватись усі учасники будівництва, незалежно від форм власності і відомчої належності.

Вимоги цих Норм не поширюються на організацію будівельного виробництва під час здійснення капітального ремонту та реставрації існуючих будівель і споруд.

По окремих видах спеціального будівництва в доповнення до цих Норм слід враховувати вимоги відомчих нормативних документів, прийнятих у встановленому порядку, які відображають специфіку такого будівництва.

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів і нормативних документів, на які зроблені посилання в цих Нормах, наведено у додатку А.

Терміни та визначення понять, які вживаються в цих Нормах, наведено у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Організацію будівельного виробництва здійснюють відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів і нормативних документів, які встановлюють вимоги до:

- надання дозволів на виконання робіт із будівництва, облаштування будівельних майданчиків і робочих місць, порядку та правил виконання будівельно-монтажних робіт на об’єкті будівництва, контролю якості робіт і їх прийняття, розроблення і використання проектів виконання робіт (ПВР);

- виконавців робіт із будівництва (наявність ліцензій та кваліфікаційних сертифікатів);

- складу та комплектності проектної документації для будівництва (зокрема, проекту організації будівництва - ПОБ), а також забезпечення нею виконавців відповідно до профілю виконуваних ними робіт;

- охорони та збереження навколишнього середовища - природного, соціального, включаючи життєдіяльність населення, і техногенного;

- охорони праці, безпечності виробничого процесу, техногенної та пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

- складу робіт, їх вартості, нормативів витрат ресурсів для їх виконання;

- застосовуваних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

- умов поставки устаткування для монтажу;

- будівельної продукції (будівель і споруд);

- порядку та умов здійснення авторського та технічного нагляду під час будівництва об’єктів;

- договірних відносин у будівництві;

- прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

1.2 Організація будівельного виробництва полягає у спрямуванні організаційних, технічних, технологічних рішень і заходів суб’єктів будівельного виробництва на дотримання вимог щодо:

- раціональної організації виробничого процесу та управління будівництвом;

- узгодженої діяльності виконавців робіт із будівництва, врахування їх виробничо-господарських та економічних можливостей і інтересів;

- виконання робіт із врахуванням індивідуальних характеристик об’єктів будівництва (архітектурно-планувальні та конструктивні рішення), умов їх будівництва (особливі умови будівельного майданчика та умови виконання робіт), складу та обсягів робіт, виділення в будові черг будівництва або пускових комплексів тощо;

- раціональної технології виконання будівельно-монтажних робіт (технологічна послідовність, правила виконання, енергоефективність, підбір виконавців, матеріалів, технічних засобів);

- виконання робіт сезонного характеру, включаючи окремі види підготовчих робіт, у найбільш сприятливу пору року (якщо вимогами замовника не передбачено інше);

- забезпечення якості будівельної продукції;

- строків та вартості будівництва об’єктів (із врахуванням умов фінансування);

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online