НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників (укр)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НПАОП 0.00-1.16-96

 

ПРАВИЛА
АТЕСТАЦІЇ ЗВАРНИКІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила атестації зварників (далі - Правила) обов'язкові для підприємств, організацій і громадян незалежно від відомчої належності та форм власності, які проводять зварювальні роботи при виготовленні, монтажі, реконструкції і ремонті об'єктів та обладнання згідно з Правилами Держнаглядохоронпраці України, Державними будівельними нормами України (далі - ДБН, СНиП), а також у всіх інших випадках, коли нормативною документацією передбачено атестацію як засіб забезпечення якості зварювальних робіт.

1.2. Правила регулюють взаємодію атестаційних органів та їх компетенцію, порядок проведення і оформлення результатів атестації зварників (у тому числі операторів зварювальних установок) на допуск до виконання робіт по зварюванню об'єктів та обладнання, передбачених Правилами охорони (безпеки) праці, безпечної експлуатації та іншими, затвердженими Держнаглядохоронпраці України (далі - Правила Держнаглядохоронпраці).

1.3. Терміни і визначення

1.3.1. Зварник - особа, яка виконує зварювання металів. Загальне поняття для електрозварника ручного зварювання, електрогазозварника, газозварника і електрозварника на напівавтоматичних і автоматичних машинах.

1.3.2. Український атестаційний комітет зварників (далі УАКЗ) - незалежна компетентна організація, уповноважена Держнаглядохоронпраці України керувати підготовкою і проведенням атестації зварників згідно з цими Правилами.

1.3.3. Атестаційний центр - компетентна організація, незалежна від підприємства (організації), де працює зварник, уповноважена Українським атестаційним комітетом зварників організовувати та координувати роботи щодо підготовки та проведення атестації зварників згідно з цими Правилами.

1.3.4. Атестаційна комісія - група спеціалістів, уповноважених проводити випробування зварників, в результаті яких визначається кваліфікація зварника, необхідна для виконання певного виду робіт, а також видавати посвідчення про атестацію.

1.3.5. Експерт - висококваліфікований спеціаліст, атестований УАКЗ як керівник робіт з атестації зварників, який несе відповідальність за об'єктивність і достовірність результатів атестації.

1.3.6. Поширення атестації - обсяг визнання основних величин і параметрів випробовувань.

1.3.7. Зразок - зварена деталь, яка використовується для випробувань.

1.3.8. Проба - частина зразка, яка використовується для проведення руйнівного випробування.

1.3.9. Атестація - сукупність дій щодо визначення кваліфікації зварника і встановлення допуску до виконання конкретного виду зварювальних робіт.

1.4. Атестація зварників включає перевірку теоретичних знань і практичних навичок з конкретних способів зварювання і визначеного виду робіт із використанням стандартних зразків, проведення їх випробовувань, складання протоколу і оформлення посвідчення зварника.

При перевірці теоретичних знань зварники складають екзамен атестаційній комісії.

При перевірці практичних навичок зварники виконують контрольні зварні з'єднання.

1.5. Атестація зварників здійснюється атестаційними комісіями, які створюються на підприємствах, в навчальних закладах, спеціалізованих організаціях та установах, що мають кваліфікованих спеціалістів по зварюванню, а також необхідну для підготовки і проведення перевірок зварників учбово-випробувальну базу.

1.6. До складу атестаційної комісії входять:

- керівник зварювальних робіт підприємства (організації), атестований як експерт УАКЗ, - голова комісії;

- спеціалісти служби зварювальних робіт підприємства, відповідальні за організацію атестації зварників;

- представники служби технічного контролю, відповідальні за контроль зварювання;

- представник служби охорони праці підприємства.

Склад комісії затверджується наказом по підприємству.

1.7. Дозвіл на роботу атестаційної комісії видають територіальні управління Держнаглядохоронпраці України на підставі спільного висновку УАКЗ та експертно-технічних центрів Держнаглядохоронпраці (далі - ЕТЦ). Термін дії дозволу - 3 роки.

1.8. Для підготовки висновку необхідно здійснити:

1.8.1. Перевірку учбово-випробовувальної бази комісією, складеною з фахівців УАКЗ і ЕТЦ.

1.8.2. Атестацію голови атестаційної комісії як експерта УАКЗ.

1.8.3. Перевірку знання нормативної документації (далі - НД) щодо атестації зварників у членів комісії, яка проводиться у порядку, встановленому Держнаглядохоронпраці України.

1.9. Нормативні посилання

У даних Правилах використані діючі в Україні такі нормативні документи, котрими передбачено атестацію зварників:

N п/п

Скорочене позначення

Назва нормативного документа

1

2

3

1

ДНАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів

2

ДНАОП 0.00-1.11-90

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

4

ДНАОП 0.00-1.20-90

Правила безпеки у газовому господарстві

5

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

6

СНиП 3.05.02-88

Строительные нормы и правила. Газоснабжение

7

СНиП 3.05.03-85

Строительные нормы и правила. Тепловые сети

8

СНиП 3.05.05-84

Строительные нормы и правила.
Технологическое оборудование и технологические трубопроводы

9

СНиП 3.05.04-85

Строительные нормы и правила. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации

10

СНиП 3.03.01-87

Строительные нормы и правила. Несущие и ограждающие конструкции

11

СНиП III-18-75

Строительные нормы и правила. Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ

12

СНиП III-42-80

Строительные нормы и правила. Магистральные трубопроводы. Правила производства и приемки работ

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online