СОУ ЖКГ 08.09-022:2013 Тверді побутові відходи. Брикет для захоронення твердих побутових відходів. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Тверді побутові відходи
БРИКЕТ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ
ВІДХОДІВ
Технічні умови

СОУ ЖКГ 08.09-022:2013

(остаточна редакція)

 Київ – 2013
Мінрегіон України

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут міського господарства» (ДП «НДКТІ МГ»)

РОЗРОБНИКИ: В. Кравченко (науковий керівник); І. Бондар

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від ___________ № _________

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: від 20.12.2013 № 32595752/2362

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Основні параметри та розміри брикетів, правила приймання та методи контролювання

6 Вимоги до транспортування брикетів

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля під час виготовлення, транспортування та захоронення брикетів

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ. БРИКЕТ ДЛЯ ЗАХОРОНЕННЯ
ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ. БРИКЕТ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

MUNICIPAL SOLID WASTE. BRIQUETTE FOR DISPOSAL OF SOLID WASTE.
TECHNICAL SPECIFICATIONS

Чинний від ________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на брикети, виготовлені з твердих побутових відходів і призначені для захоронення на полігонах побутових відходів (далі - брикети).

1.2 Цей стандарт застосовується суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері поводження з побутовими відходами, під час виготовлення, транспортування та захоронення брикетів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Закон України « Про відходи»

ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 7237:2011 Відповідає офіційному тексту Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартів безпеки праці. Вибрационная безопасность. Общие требования (з обмеженою сферою застосування – тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-5.03-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів

НПАОП 0.00-5.04-95 Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани

НПАОП 0.00-5.06-94 Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартів безпеки праці. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартів безпеки праці. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартів безпеки праці. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартів безпеки праці. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартів безпеки праці. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартів безпеки праці. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартів безпеки праці. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартів безпеки праці. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартів безпеки праці. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартів безпеки праці. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия (Стрічка холоднокатана з низьковуглецевої сталі. Технічні умови)

ГОСТ 3282–74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт стальний низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online