ДБН В.2.4-2-2005 Проектування. Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Зі Змінами № 1 та № 2

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Проектування

ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Основні положення проектування

ДБН В.2.4-2-2005

Відповідає офіційному тексту
із Зміною № 1 та Зміною № 2

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Державний комітет України з будівництва та архітектури
Київ
2020

РОЗРОБЛЕНО: Українським державним головним науково-дослідним виробничим інститутом інженерно-технічних і екологічних вишукувань (УКРНДІІНТВ) Держбуду України, ЗАТ "УкркомунНДІпрогрес" Держжитлокомунгоспу України (керівники розробки: канд. техн. наук Чуніхін В. Г. , інж. Соколов В. А., канд. техн. наук Абрамович І. О. ; відповідальні виконавці: канд. геол.-мін. наук Абрамов І. Б., інж. Бондар І. Л.; виконавці: канд. техн. наук Ютіна А. С., інж. Тітов А. І.)

За участю: Управління державної екологічної експертизи та науково-технічної діяльності Мінприроди України (інж. Калиновський С. В., інж. Матвеєва Є. Ф., інж. Побоченко Л. І); КП "КримГІІНТІЗ" (інж. Ткаченко М. П.); Української асоціації автопідприємств санітарної очистки (канд. техн. наук Пєтухов І. С.)

ВНЕСЕНО ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ: Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві, Відділом промислової забудови та проблем ЧАЕС Держбуду України

ПОГОДЖЕНО: Міністерством екології та природних ресурсів України (лист № 5474/22-5 від 21.05.2003 р.); Міністерством охорони здоров’я України (лист № 05.01-13-19/291 від 27.06.2003 р.); Держнаглядохоронпраці України (лист № 06-6а/2213 від 05.05 2003 р.); Державним департаментом пожежної безпеки МНС України (лист № 17/3/2354 від 29.07.2003 р.); Держжитлокомунгоспом України (лист № 7/2-654 від 18.11.2003 р.)

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Держбуду України від 17.06.2005 р. № 101 і надано чинності з 1 січня 2006 року

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 1: Державне підприємство “Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань УКРНДІІНТВ”, Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони насколишнього природного середовища “УкрВОДГЕО”

РОЗРОБНИКИ Зміна № 1: О. Погребняк, А. Березін (керівники); В. Костенко (науковий керівник);І. Бондар, Д. Почепецький, О. Куденко (відповідальні виконавці)

За участю: Зміна № 1: Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Мітталсервіс" (І. Чернякова, О. Шило)

ВНЕСЕНО Зміна № 1: Управління благоустрою територій та комунального обслуговування Мінрегіону України

ПОГОДЖЕНО Зміна № 1: Міністерство екології та природних ресурсів України, лист від 07.12.2015 № 5/1-7/14906-15 Державна служба України з питань праці, лист від 20.01.2016 № 462/1/5.2- ДП-16 Державна служба України з надзвичайних ситуацій лист від 18.12.2015 № 02-18571/261 Міністерство охорони здоров'я України, лист від 24.12.2015 № 05.01-11-16/2618-15/40350

ЗАТВЕРДЖЕНО Зміна № 1: наказ Мінрегіону України від 06.06.2016 р. № 138

НАБРАННЯ ЧИННОСТІ Зміна № 1: З першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України" (2017-03-01)

РОЗРОБЛЕНО Зміна № 2: Державне підприємство”Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут мвського господарства” Міністерства розвитку громад та територіц України

РОЗРОБНИКИ Зміна № 2: І. Сатін (керівник, канд. техн. наук) ; О. Кравченко, д-р техн. наук; Л. Шевченко, с.н.с.; С. Хитрук, м.н.с.;.Д. Куций, канд.техн. наук

ВНЕСЕНО: Зміна № 2 Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку

ПОГОДЖЕНО Зміна № 2:
Державна служба з надзвичайних ситуацій, лист від 03.10.2019 № 26-14103/262;
Міністерство енергетики та захисту довкілля України, лист від 18.09.2019 № 7/16.3/14865-19;
Міністерство охорони здоров’я України, Лист від 11.12.2019 № 26-04/48036/2-19

ЗАТВЕРДЖЕНО Зміна № 2: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 16.01.2020 р.№ 3

НАДАНО ЧИННОСТІ Зміна № 2: з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-06-01)

З дати набуття чинності цих Норм на території України втрачає чинність в частині проектування "Інструкція з проектування та експлуатації полігонів твердих побутових відходів", розроблена Академією комунального господарства ім. К. Д. Памфілова та затверджена Міністерством житлово-комунального господарства РРФСР 21.08.1981 р.

Офіційний видавець нормативних документів у галузі будівництва
і промисловості будівельних матеріалів Держбуду України
ДП "Укрархбудінформ"

© Держбуд України, 2005

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПОЛІГОНИ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
Основні положення проектування

ДБН В.2.4-2-2005

Вводяться вперше

Чинні від 2020-06-01

Ці Норми поширюються на проектування нового будівництва, реконструкцію, технічне переоснащення й рекультивацію полігонів твердих побутових відходів (далі – полігонів ТПВ).

Ці Норми не поширюються на проектування полігонів захоронення відходів токсичних, радіо-активних,сільськогосподарського виробництва, спеціалізованих установ і інших промислових відходів. Склад, порядок розроблення, погодження і затвердження проектної документації полігона ТПВ мають відповідати вимогам ДБН А.2.2-3.

Норми є обов’язковими для застосування органами державного управління і нагляду, замовниками (інвесторами), проектними організаціями, підрядниками, іншими юридичними і фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності у будівництві незалежно від форм власності. Основні терміни та визначення понять наведені у додатку А. Перелік нормативних документів, на які є посилання в цих Нормах, наведений у додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Полігони ТПВ є інженерними спеціалізованими спорудами, які призначені для захоронення твердих побутових відходів та умовно інертних відходів.
(Пункт 1.1 змінено, Зміна № 2)

1.2 Полігони ТП В повинні забезпечувати санітарне та епідемічне благополуччя населення, екологічну безпеку навколишнього природного середовища, запобігати розвиткові небезпечних геологічних процесів і явищ.

1.3 Розміри і потужність полігона ТПВ повинні визначатись потребами у складуванні твердих побутових відходів із урахуванням екологічних вимог і санітарних норм, кількості населення, розрахункового терміну експлуатації, річної норми накопичення ТПВ.

1.4 На полігони ТПВ дозволяється приймати побутові відходи (окрім рідких побутових відходів та небезпечних відходів у складі побутових відходів), які пройшли попередню обробку з житлових будинків, адміністративних і громадських установ та організацій, підприємств торгівлі та громадського харчування, закладів культури і мистецтва, навчальних та лікувально-профілактичних закладів та інших підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, вуличний та садово-парковий змет і листя, а також подрібнені будівельні відходи, умовно інертні відходи і промислові відходи ІІІ та IV класів небезпеки відповідно до санітарних правил та норм, а також відповідно до протипожежних вимог, норм та правил (додаток Ж), шлак від сміттєспалювальних заводів. Тверді відходи IV класу небезпеки використовують на полігоні побутових відходів як ізолю- вальний матеріал у середній та верхній частинах полігону, а тверді відходи ІІІ класу небезпеки можуть складуватися разом з побутовими відходами з дотриманням особливих умов відповідно до санітарних правил та норм, а також відповідно до протипожежних вимог, норм та правил.

Для їх тимчасового складування на полігоні облаштовують відповідні майданчики
(Пункт 1.4 змінено, Зміна № 1, Зміна № 2)

1.5 Прийняттю на полігони ТПВ не підлягають відходи, які можуть бути вторинною сировиною (за можливості їх утилізації) небезпечні відходи у складі побутових відходів, які визначені відповідно до законодавства [1]; відходи, що містять токсичні, отруйні та агресивні щодо споруд полігона ТПВ речовини.
(Пункт 1.5 змінено, Зміна № 1)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online