ДСТУ 7325:2013 Генератори для тракторів і самоходних сільскогосподарських машин. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕНЕРАТОРИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ
І САМОХІДНИХ СІЛЬСЬКО­ГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Загальні технічні умови

ДСТУ 7325:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Хмельницький обласний виробничо-технічний центр стандартизації, метрології і якості (ХОВТЦ «Облагростандарт») Міністерства аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: В. Комелєва, В. Сивак (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 14 жовтня 2013 р. № 1231

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 13054-80)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Основні параметри та розміри

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля

8 Маркування, пакування, транспортування та зберігання

9 Методи випробування

10 Правила приймання

11 Гарантії виробника

Додаток А Типові форми документів, що оформлюють під час випробовування і приймання

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГЕНЕРАТОРИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ
І САМОХІДНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН
Загальні технічні умови

ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ
И САМОХОДНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
Общие технические условия

GENERATORS FOR TRACTORS
AND SELF-PROPELLED AGRICULTURAL MACHINES
General specifications

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні технічні вимоги до генераторів для тракторів і самохідних сільськогосподарських машин (далі — генератори), призначених для роботи як джерело електроенергії в схемах електроустатковання тракторів і самохідних сільськогосподарських машин.

1.2 Цей стандарт застосовний до генераторів із вбудованими випрямлячами потужністю до 5000 Вт.

1.3 Стандарт поширюється на генератори, призначені для тривалого номінального робочого режиму роботи (S1) згідно з ДСТУ ГОСТ 3940.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б А.3.2-14:2011 ССБП. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

ДСТУ ГОСТ 3940:2007 Електроустатковання автотракторне. Загальні технічні умови

ДСТУ ГОСТ 9569:2009 Папір парафінований. Технічні умови (ГОСТ 9569:2006, IDT)

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (ЄСЗКС. Покриви лакофарбові. Групи, технічні вимоги та познаки)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия (Папір пакувальний бітумований і дьогтьовий. Технічні умови)

ГОСТ 5813-93 Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. Технические условия (Ремені вентиляторні клинові та шківи для двигунів автомобілів, тракторів і комбайнів. Технічні умови)

ГОСТ 8828-89 Бумага-основа и бумага двухслойная водонепроницаемая упаковочная. Технические условия (Папір-основа і папір двошаровий водонепроникний пакувальний. Технічні умови)

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ІР) (Ступені захисту, забезпечувані оболонками (код ІР))

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатування, зберігання і транспортування в частині дії кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 16093-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором (Основні норми взаємозамінності. Нарізь метрична. Допуски. Посадки із проміжком)

ГОСТ 16148-79 Ящики деревянные для подшипников качения. Технические условия (Ящики дерев’яні для вальниць кочення. Технічні умови)

ГОСТ 16536-90 Ящики деревянные для продукции автомобильной промышленности. Технические условия (Ящики дерев’яні для продукції автомобільної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист, паковання. Загальні вимоги і методи випробувань)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online