ГКД 34.03.302-98 Положення про службу пожежної безпеки Міненерго України

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

Міністерство енергетики України

ГКД 34.03.302-98

Положення про службу пожежної безпеки Міненерго України

НДІЕнергетики
Київ
1998

Передмова

1. РОЗРОБЛЕНО Відділом пожежної безпеки Управління охорони праці і безпеки виробництва Міністерства енергетики України

2. ВИКОНАВЦІ О.О. Євменєв, В.М. Стрелковський

3. УЗГОДЖЕНО Головним управлінням Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України 08.04.98, Г.В. Рева

4. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства енергетики України від 07.05.98 № 67

5. ЗАМІСТЬ Положення про службу пожежної безпеки Міненерго України, затв. Міненерго України 31.07.95

6. СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2001 рік

ЗМІСТ

1. Загальні положення про службу пожежної безпеки Міненерго України

2. Основні завдання і напрямки роботи служби пожежної безпеки Міненерго України

3. Права спеціалістів служби пожежної безпеки Міненерго України

4. Відповідальність працівників служби пожежної безпеки Міненерго України

5. Взаємовідносини працівників служби пожежної безпеки з іншими структурними підрозділами Міністерства

6. Структура та чисельний склад служби пожежної безпеки Міненерго України

7. Служби пожежної безпеки енергетичних компаній, об'єднань, підприємств, установ і організацій галузі

8. Права та відповідальність працівників служби пожежної безпеки підприємства

9. Структура і чисельний склад служби пожежної безпеки підприємства

Додаток. Форма припису

Положення про службу пожежної безпеки Міненерго України

Чинний від 1998-06-01

Дане Положення розроблено на підставі Положення про Міністерство енергетики України, затвердженого Указом Президента України від 01.12.97 № 1320/97, Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 12.04.95 № 220 та згідно з наказом Міністра енергетики від 26.02.98 № 33.

1. Загальні положення про службу пожежної безпеки Міненерго України

1.1. Служба пожежної безпеки Міненерго України (далі - СПБ) створюється у центральному апараті Міністерства у відповідності з Законом України “Про пожежну безпеку" (статті 4, 5), постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.94 р. № 508, пункт 4, з метою координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням в енергетичних компаніях, об'єднаннях, підприємствах, установах і організаціях галузі.

1.2. Організаційно-методичне керівництво та контроль за діяльністю СПБ здійснює Перший заступник Міністра - Голова Держдепартаменту України з питань ядерної енергетики. Діяльність СПБ підконтрольна також Головному управлінню Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України.

1.3. Адміністративно СПБ входить до складу Управління охорони праці і безпеки виробництва як відділ пожежної безпеки. Очолює СПБ заступник начальника управління - начальник відділу.

1.4. У своїй роботі працівники СПБ керуються Законом України “Про пожежну безпеку", іншими Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, розпорядчими та організаційними документами Міненерго, державними, галузевими, міжгалузевими і іншими чинними нормативними документами з питань пожежної безпеки, а також даним Положенням.

1.5. СПБ комплектується, як правило, фахівцями, які мають:

- вищу спеціальну (пожежно-технічну) освіту;

- вищу освіту і стаж роботи у службах, що займаються забезпеченням пожежної безпеки не менше 3-х років;

В СПБ можуть прийматися фахівці з вищою освітою (без спеціальної освіти та без стажу роботи в пожежній охороні), якщо вони мають досвід роботи за напрямками галузі.

1.6. У своїй діяльності СПБ Міненерго взаємодіє з Державною пожежною охороною, добровільними протипожежними об'єднаннями громадян, іншими організаціями України та зарубіжних країн, діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки, службою охорони праці Міненерго.

1.7. Перевірка знань та навчання спеціалістів СПБ з питань пожежної безпеки проводиться у встановленому порядку до початку виконання ними своїх функціональних обов'язків та періодично, один раз на три роки.

1.8. Для нормального функціонування і оперативного реагування на всі випадки пожеж у галузі СПБ Міненерго забезпечується відповідними приміщеннями, комп'ютерною технікою, сучасними засобами зв'язку (телефон, телефакс, електронна пошта та ін.).

1.9. Працівники СПБ не можуть залучатись до виконання функцій, не передбачених Законом України "Про пожежну безпеку’і даним положенням.

1.10. Ліквідація СПБ допускається тількі у разі ліквідації Міністерства.

2. Основні завдання і напрямки роботи служби пожежної безпеки Міненерго України

2.1. Основними завданнями СПБ Міненерго є:

2.1.1. Вдосконалення та координація пожежно-профілактичної роботи, організація розробки комплексних заходів щодо поліпшення пожежної безпеки на об'єктах Міністерства, контроль за їх виконанням.

2.1.2. Координація проведення єдиної науково-технічної політики з питань пожежної безпеки. Визначення стратегії розвитку пожежної безпеки, виходячи з специфічних умов роботи галузі.

2.1.3. Здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки.

2.1.4. Облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об'єктах.

2.1.5. Забезпечення взаємодії і участь у регламентації діяльності з питань пожежної безпеки об'єктів галузі між Міненерго та:

Головним управлінням Державної пожежної охорони;

іншими міністерствами та відомствами України;

структурними підрозділами центрального апарату Міністерства;

іншими підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та державної належності, діяльність яких пов'язана із забезпеченням пожежної безпеки підприємств галузі;

добровільними протипожежними об'єднаннями громадян.

2.2. У відповідності з основними завданнями СПБ здійснює роботу у наступних напрямках:

2.2.1. Перевіряє діяльність підпорядкованих підприємств з питань пожежної безпеки.

2.2.2. Вивчає та розповсюджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі пожежної безпеки.

2.2.3. Організує розроблення за участю підприємств і структурних підрозділів апарату Міністерства комплексних галузевих програм по забезпеченню та поліпшенню пожежної безпеки і контролює їх виконання.

2.2.4. Координує науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (далі - НДДКР) з питань пожежної безпеки, які виконуються по завданням Міністерства, подає підприємствам пропозиції щодо проведення таких робіт.

2.2.5. Приймає участь у формуванні щорічних галузевих планів НДДКР по розділу пожежної безпеки, виходячи з потреб підприємств галузі. Узгоджує технічні завдання на зазначені НДДКР.

2.2.6. Координує роботи по формуванню галузевої нормативної бази з питань пожежної безпеки.

2.2.7. Готує проекти галузевих наказів, розпоряджень, вказівок, положень тощо з питань пожежної безпеки

2.2.8. Погоджує проекти відомчих (галузевих) документів з питань пожежної безпеки.

2.2.9. Здійснює контроль за виконанням у апараті Міністерства встановлених вимог пожежної безпеки.

2.2.10. Організує проведення нарад, семінарів, конференцій, виставок, конкурсів з питань удосконалення роботи по забезпеченню пожежної безпеки, діяльності пожежно-технічних комісій, добровільних пожежних дружин.

2.2.11. Готує матеріали для розгляду найважливіших питань пожежної безпеки на засіданнях Колегії Міністерства

2.2.12. Організує навчання посадових осіб та членів центральних комісій Міненерго з питань пожежної безпеки. Проводить вступний інструктаж з пожежної безпеки з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу (постійну або тимчасову) у апарат Міністерства. Веде облік інструктажів.

2.2.13. Надає методичну допомогу підвідомчим підприємствам галузі в організації спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) та перевірки знань з питань пожежної безпеки.

2.2.14. Бере участь у пожежно-технічній експертизі проектної документації об'єктів Міністерства, які будуються, реконструюються, технічно переоснащуються або розширюються.

2.2.15. Бере участь у вирішені питань організації пожежної охорони на підвідомчих об'єктах.

2.2.16. Контролює діяльність підрозділів добровільної пожежної охорони, сприяє їх зміцненню.

2.2.17. За дорученням Міністра бере участь у службовому розслідуванні причин і обставин виникнення великих, особливо великих пожеж та пожеж, що призвели до загибелі людей.

2.2.18. Веде облік пожеж та їх наслідків на підвідомчих об'єктах, аналізує причини та умови їх виникнення, готує звітні матеріали і відповідну інформацію, подає пропозиції щодо запобігання пожежам.

2.2.19. Здійснює пропаганду заходів пожежної безпеки.

2.2.20. Надає практичну та методичну допомогу у впровадженні на об'єктах галузі сучасних досягнень науки, техніки і технології у сфері пожежної безпеки. Погоджує технічні умови на вогнезахисні матеріали та протипожежне обладнання, застосування яких передбачається на об'єктах атомної енергетики.

2.2.21. Координує та контролює хід виконання міжнародних програм з питань забезпечення пожежної безпеки об'єктів галузі.

2.2.22. Доводить до відома підприємств галузі інформаційні матеріали з питань пожежної безпеки

2.2.23. Веде листування з громадскістю з питань пожежної безпеки об'єктів галузі.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online