СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.159:2009 Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках АЕС. Настанова

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

НАСТАНОВА
МЕТОДИКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРВИННОГО ТА ВТОРИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ЧАСТОТИ ТА ПОТУЖНОСТІ НА ЕНЕРГОБЛОКАХ АЕС

СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.159:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство палива та енергетики України Державне підприємство
„Національна енергетична компанія „Укренерго”
2009

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (ДП «НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБЛЕНО: ВАТ по пуску, налагодженню, удосконаленню технології та експлуатації електростанцій і мереж “ЛьвівОРГРЕС”, Дочірнє підприємство “Чехпол Енерджи Інвест”

3 РОЗРОБНИКИ: B. Гончаренко, В. Еліосов , В. Полівенок, Б. Симкін, C. Яковлев (керівник розробки)

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Л. Власенко

5 УЗГОДЖЕНО: Заступник Міністра палива та енергетики України, B. Лучніков

Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, C. Меженний

Департамент стратегічної політики та перспективного розвитку ПЕК Мінпаливенерго України, B. Сокиран

Департамент ядерної енергетики, та атомної промисловості, Д. Хала

НАК „Енергетична компанія України”, C. Сердюк

Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж, О. Гутаревич

Департамент юридичного забезпечення Мінпаливенерго України, С. Насвіщук

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінпаливенерго України від “24“ березня 2009 р. № 158

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2014 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Рекомендації щодо організації первинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках АЕС

5.1 Вимоги до первинного регулювання частоти та потужності енергоблоків АЕС в ОЕС України

5.2 Вимоги до технологічного обладнання енергоблоків і режимів їх експлуатації, які впливають на якість регулювання

5.3 Вимоги і рекомендації щодо організації систем регулювання частоти та потужності енергоблоків

5.4 Вимоги до виконавчих механізмів, на які діють системи регулювання частоти та потужності, з врахуванням особливостей пов’язаних з типом турбін

5.5 Вимоги до регулюючої арматури і механізмів основних контурів регулювання

5.6 Вимоги до давачів системи регулювання частоти та потужності і технологічних параметрів

5.7 Рекомендовані схеми систем регулювання потужності

5.8 Рекомендовані схеми систем станційного керування

5.9 Рекомендації щодо організації зв'язку агрегатних контролерів САРЧП з ССК

5.10 Рекомендації щодо організації каналів зв’язку та інформаційного обміну даними між ССК та центральним регулятором САРЧП НЕК «Укренерго» IЕЕС

5.11 Вимоги до технічних засобів систем автоматичного регулювання частоти та потужності модернізованих енергоблоків

5.12 Вимоги до програмного забезпечення блокових систем регулювання частоти та потужності

5.13 Рекомендації щодо вибору, налагодження, випробування, впровадження в експлуатацію мікропроцесорних систем первинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках АЕС України

5.14 Принципи і рекомендації організації поетапного впровадження сучасних автоматизованих систем первинного регулювання частоти та потужності на основі аналізу існуючого стану технологічного обладнання і систем автоматичного керування на діючих енергоблоках

5.15 Рекомендації щодо експлуатації, періодичних випробувань і визначення характеристик систем регулювання частоти та потужності

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

Нормативний документ «Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках АЕС. Настанова» (далі — Настанова) з урахуванням вимог Об’єднаної енергетичної системи Європейських країн (UCTE) до регулювання частоти і потужності регламентує:

- рекомендації до організації залучення енергоблоків АЕС до первинного регулювання частоти в Об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України;

- вимоги до технологічного обладнання енергоблоків і режимів їх експлуатації, які впливають на якість регулювання;

- рекомендації до організації систем регулювання основних технологічних параметрів енергоблоків з описом їх структури;

- вимоги до виконавчих механізмів, на які діють ці системи;

- вимоги до регулюючої арматури основних контурів регулювання;

- вимоги до давачів системи регулювання;

- вимоги до технічних засобів систем регулювання;

- вимоги до програмних засобів систем регулювання частоти та потужності.

У цій Настанові викладено вимоги до станційної системи керування (ССК) в частині реалізації функцій регулювання частоти і потужності.

У цій Настанові викладено рекомендації щодо:

- вибору, налагодження, випробування, впровадження в експлуатацію мікропроцесорних систем первинного регулювання частоти на енергоблоках АЕС України;

- організації впровадження сучасних автоматизованих систем первинного регулювання частоти на основі аналізу існуючого стану технологічного обладнання і систем автоматичного керування на діючих енергоблоках АЕС;

- експлуатації, періодичних випробувань і визначення характеристик систем регулювання частоти та потужності енергоблоків АЕС.

Своєчасність розроблення рекомендацій зумовлена тим, що установлювані чинними міжнародними та національними стандартами інших країн положення і значення основних характеристик регулювання частоти та потужності більш жорсткі, ніж регламентовані чинними нормативними документами (НД) України, зокрема стосовно точності вимірювання основних параметрів, чутливості систем регулювання і швидкості їх реакції. Чинні НД України в цій частині є застарілими, не враховують сучасний рівень розвитку систем регулювання частоти та потужності і потребують внесення змін. Як наслідок цього - відсутність нормативної бази для модернізації енергоблоків АЕС з метою їх залучення до первинного регулювання частоти та потужності відповідно до сучасних вимог.

Застосування цієї Настанови створить умови щодо участі енергоблоків АЕС в регулюванні частоти та потужності в ОЕС України згідно з вимогами UCTE, сприятиме підвищенню якості регулювання частоти в ОЕС України в нормальних режимах її роботи, надійності електропостачання споживачів, задобіганню виникненню і розвитку системних аварій та створенню умов для здійснення паралельної роботи ОЕС України з UCTE і розвитку експортного потенціалу електроенергетичної галузі.

Відповідність існуючого технологічного обладнання і систем автоматичного керування на діючих енергоблоках сучасним вимогам може бути досягнуто, тільки після модернізації основного обладнання та систем регулювання, застосування палива, яке дасть змогу використовувати енергоблоки АЕС в режимі вторинного регулювання частоти та потужності [1,2], що потребує фінансових витрат та певного часу і обумовлює ще тривалий час експлуатації енергоблоків АЕС із погіршеними характеристиками в частині регулювання частоти і перетоків активної потужності. Впровадженні цієї Настанови орієнтовано на існуючі можливості АЕС брати участь в регулюванні частоти і перетоків активної потужності.

Впровадження рекомендацій цієї Настанови спрямоване на залучення енергоблоків АЕС до первинного регулювання частоти та потужності ОЕС України без порушення типових технологічних регламентів безпечної експлуатації цих енергоблоків.

Крім того, необхідно розробити в окремих НД методики перевірки гідравлічних зв‘язків і програмного забезпечення електрогідравлічної системи регулювання (ЕГСР) енергоблоків, зокрема:

- Методику перевірки функціонування програмного забезпечення у складі штатного комплексу ЕГСР - сумісно з цифровим еквівалентом (цифровою моделлю турбіни);

- Методику випробувань паророзподілу турбіни під навантаженням;

- Методику натурних випробувань системи регулювання турбіни під час роботи на холостому ході;

- Програму динамічних випробувань ЕГСР турбіни під навантаженням в режимі регулювання частоти [3, п. 2.3];

- Керівні вказівки з координації (встановлення пріоритетності) управляючих сигналів станційних чи регіональних систем протиаварійної автоматики (ПА), автоматики відокремлення на збалансоване навантаження (АВЗН) і системи автоматичного регулювання частоти та потужності (САРЧП) ОЕС України в алгоритмічному та програмному забезпеченні ЕГСР енергоблоків електростанцій [3, п. 8.2,4].

У цій Настанові враховано вимоги ДСТУ ISO 9000 (ISO 9000, ЮТ) Системи управління якістю. Основні положення та словник і ДСТУ ISO 9001. Системи управління якістю. Вимоги. ДСТУ 2226 Автоматизовані системи. Терміни та визначення.

Побудова, викладання, оформлення та зміст цієї Настанови виконані згідно ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5, СОУ-Н МПЕ 001, СОУ-Н МПЕ 002 та СОУ-Н МПЕ 003.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Настанова установлює загальні вимоги до систем первинного та вторинного регулювання частоти та потужності енергоблоків АЕС в ОЕС України та до технологічного обладнання енергоблоків і режимів їх експлуатації.

1.2 Ця Настанова стосується вибору, налагодження, випробування, впровадження в експлуатацію мікропроцесорних систем первинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках АЕС України, що підлягають модернізації. Терміни, етапність модернізації обладнання та систем керування відповідно до вимог викладених в цій Настанові узгоджуються з експлуатуючими організаціями НАЕК «Енергоатом» та НЕК «Укренерго». Енергоблоки АЕС не можуть приймати участь в автоматичному вторинному регулюванні частоти та потужності ОЕС України, в зв’язку з тим, що застосовуване у даний час для те- пловиділяючих збірок (ТВЗ) ядерне паливо не має відповідних маневрених характеристик [5,6].

1.3 Положення цієї Настанови поширюються на діючі блоки АЕС, що підлягають модернізації, і на нові, які плануються для участі в нормованому первинному та вторинному регулюванні частоти і потужності після модернізації основного обладнання та систем регулювання .

1.4 Ця Настанова є обов’язковою для проектних, науково-дослідних, будівельних, монтажних, налагоджувальних, ремонтних та інших організацій України в частині, що стосується регулювання частоти та потужності, незалежно від форм власності.

1.5 Цю Настанову застосовують під час організації регулювання частоти та потужності в нормальних умовах роботи ОЕС України та енергооб’ єднання, а також в умовах аварійних вимкнень в ОЕС України або в енергосистемах країн-учасниць енергооб’єднання, що загалом не спричиняють за своїми наслідками порушень нормальних умов роботи ОЕС України або енергооб’єднання.

Аварійні режими, питання стійкості і дії протиаварійної автоматики (ПА) і автоматичного частотного розвантаження (АЧР) в ОЕС України і енергооб'єд- нанні [7] розглядаються в інших НД.

Вимоги до організації регулювання частоти та потужності енергоблоків АЕС у аварійних режимах для збереження стійкості (ГКД 34.20.575), зокрема під час автоматичного відокремлення на збалансоване навантаження (АВЗН) за аварійного зниження частоти (ГКД 34.20.507 п.8.6.1), а також під час автоматичного розвантаження енергоблоків під дією ПА [3, 4, 7] мають розглядатися в інших НД.

1.6 Порядок залучення АЕС до участі у регулюванні частоти та потужності ОЕС України і економічного стимулювання за участь розглядаються в таких НД, які на розгляді:

- Кодекс електричних мереж України;

- Порядок надання та принципи ціноутворення на ринку системних (допоміжних) послуг в електроенергетиці України.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на наступні нормативні документи:

Закон України “Про електроенергетику” від 16 жовтня 1997 р. № 75/97-ВР

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 p. № 1264-ХІІ

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 2226-93. Автоматизовані системи. Терміни та визначення

ДСТУ 2850-94 Программные средства ЭВМ. Показатели и методы оценивания качества. (Програмні засоби ЕОМ. Показники і методи оцінювання якості)

ДСТУ 3918-99 Информационные технологи. Процессы жизненного цикла программного обеспечения. (Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення)

ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO 9000:2001 (ISO 9000:2000, IDT). Системи управління якістю. Основні положення та словник

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия. (Вироби ГСП. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования. (Автоматизовані системи керування. Загальні вимоги)

ГОСТ 24277-91 Установки паротурбинные стационарные для атомных электростанций. Общие технические условия. (Установки паротурбінні стаціонарні для атомних електростанцій. Загальні технічні умови)

ГОСТ 34.602-89 Комплекс стандартов на автоматизированные системы управления. Автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. (Комплекс стандартів на автоматизовані системи керування. Автоматизовані системи. Технічне завдання на створення автоматизованої системи)

ГОСТ 25804.1-83 - ГОСТ 25804.8-83 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование систем управления технологическими процессами атомных электростанций (Апаратура, прилади, пристрої і обладнання систем керування технологічними процесами атомних електростанцій)

ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования. (Системи ядерного приладобудування для атомних станцій. Загальні вимоги)

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обеспечение документов при создании автоматизированных систем. (Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Види, комплектність і забезпечення документів при створенні автоматизованих систем)

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. (Інформаційна технологія. Комплекс стандартів на автоматизовані системи. Автоматизовані системи. Стадії створення)

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем. (Інформаційна технологія. Види випробувань автоматизованих систем)

ГОСТ 7192-89 Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости. ГСП. Общие технические условия. (Механізми виконавчі електричні постійної швидкості. ГСП. Загальні технічні умови)

UCTE ОН Р1 - Методика: Регулювання частоти і навантаження і його ефективність [Е]

UCTE ОН А1 - Додаток 1: Регулювання частоти і навантаження і його ефективність [Е]

Концепция регулирования частоты в энергообъединении стран СНГ и Балтии, Утверждена решением Электроэнергетического Совета СНГ 27.10,2005 г. (Концепція регулювання частота в енергооб’єднанні країн СНД і Балтії. Затверджено рішенням Електроенергетичної Ради СНД 27.10.2005 р.)

Правила и рекомендации по регулированию частота и перетоков в энергообъединении СНГ и Балтии. Утверждены решением Электроэнергетического Совета СНГ и Балтии 12.10.2007 г. (Правила і рекомендації щодо регулювання частоти і перетоків в енергооб’єднанні СНД і Балтії. Затверджені рішенням Електроенергетичної Ради СНД і Балтії 12.10.2007 р.)

Концепція “Першочергові організаційні та технічні заходи щодо інтеграції ОЕС України до об’єднання енергетичних систем європейських країн”. Затверджена Координаційною Радою з питань інтеграції ОЕС України до Об’єднаної енергетичної системи європейських країн та розвитку експортного потенціалу електроенергетичної галузі 04 квітня.2006 р.

ГКД 34.20.301 -96 Програма випробувань на ТЕС, ГЕС, в енергосистемах, теплових і електричних мережах. Положення про порядок розробки, узгодження і затвердження

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.575-2002. Стійкість енергосистем. Керівні вказівки

ГНД 306.7.02/2.041-2000 Методика оценки соответствия информационных и управляющих систем, важных для безопасности атомных станций, требованиям по ядерной и радиационной безопасности. (Методика оцінки відповідності інформаційних і управляючих систем, важливих для безпеки атомних станцій, вимогам з ядерної і радіаційної безпеки)

НП 306.1.02/1.034-2000 Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій)

НП 306.5.02/3.035-2000 Требования по ядерной и радиационной безопасности к информационным и управляющим системам, важным для безопасности атомных электростанций. (Вимоги з ядерної і радіаційної безпеки до інформаційних і управляючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій)

СОУ-Н МПЕ 001:2006 Міністерство палива та енергетики України. Нормативний документ. Правила розроблення нормативних документів

СОУ-Н МПЕ 002:2006 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

СОУ-Н МПЕ 003:2006 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Правила затвердження, реєстрації та підготовки до видання нормативних документів

СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009 Нормативний документ Мінпаливенерго України Основні вимоги щодо регулювання частоти та потужності в ОЕС України. Настанова

СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.157:2009 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на енергоблоках ТЕС (ТЕЦ). Настанова

СОУ-Н ЕЕ 04.158:2009 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Методики і рекомендації щодо організації первинного та вторинного регулювання частоти та потужності на ГЕС. Настанова

СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.160:2009 Нормативний документ Мінпаливенерго України. Методики і рекомендації щодо перевірки готовності ТЕС, ГЕС і АЕС до участі у регулюванні частоти та потужності в ОЕС України. Настанова

HP 34-00-112-86, HP 34-70-113-86 Нормы минимально допустимых уровней и предельно допустимых скоростей изменения нагрузок энергоблоков 150-1200 МВт (уточненные для каждого конкретного енергоблока и утвержденные РАО “ЕЭС России” 20.12.1993г. как “Нормы допустимых минимальных уровней и скоростей изменения нагрузок тепловых электростанций РАО “ЕЭС России”) (Норми мінімально допустимих рівнів і гранично допустимих швидкостей зміни навантаження енергоблоків 150-1200 МВт (що уточнені для кожного конкретного енергоблока і затверджені РАО “ЄЕС Росії” 20.12.1993г як “Норми допустимих мінімальних рівнів і швидкостей зміни навантаження теплових електростанцій РАО “ЄЕС Росії”)

ОТТ-87 Общие технические требования. Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. (Загальні технічні вимоги. Арматура для устаткування і трубопроводів АЕС)

РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических параметров тепловых электростанций и подстанций (Норми похибки вимірювань технологічних параметрів теплових електростанцій і підстанцій)

РД 34.30.310 (МУ 34-70-062-83) Методические указания по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин (Методичні вказівки щодо перевірки і випробовувань автоматичних систем регулювання і захисту парових турбін)

СТО СО-ЦДУ ЕЭС 001-2005 Стандарт СО-ЦДУ ЕЭС. Нормы участия энергоблоков ТЭС в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты (Норми участі енергоблоків ТЕС в нормованому первинному і автоматичному вторинному регулюванні частоти)

Кодекс електричних мереж України1

Порядок надання та принципи ціноутворення на ринку системних (допоміжних) послуг в електроенергетиці України1

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online