СОУ-Н МПЕ 40.1.04.403:2005 Служби (лабораторії, сектори) діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг електрообладнання суб’єктів електроенергетики України. Типове положення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

СОУ-Н МПЕ 40.1.04.403:2005

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СЛУЖБИ (ЛАБОРАТОРІЇ, СЕКТОРИ) ДІАГНОСТИКИ, ІЗОЛЯЦІЇ, ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Типове положення

 

Відповідає офіційному тексту

 

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

Київ 2006

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО ДП «ДонОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ В. І. Бочаров

4 УЗГОДЖЕНО Першим заступником Міністра палива та енергетики, Ю. В. Продан

Заступником Міністра палива та енергетики, С. М. Тітенко

Департаментом електроенергетики, Ю. І. Улітіч

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики України, наказ № 452 від 06.09.2005, І. В. Плачков

6 НА ЗАМІНУ РД 34.04.415 Типовое положение о службах (группах) изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний электрооборудования ПЭО (РЭУ), предприятий электрических сетей и электростанций, затверджене Головтехуправлінням Міненерго СРСР 20.01.78.

7 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2010 р.

 

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

СЛУЖБИ (ЛАБОРАТОРІЇ, СЕКТОРИ) ДІАГНОСТИКИ, ІЗОЛЯЦІЇ, ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕНАПРУГ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ СУБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

Чинний з 06.09.2005

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей нормативний документ поширюється на всі суб’єкти та об’єкти електроенергетики Мінпаливенерго України незалежно від форм власності і підпорядкованості всіх ступенів управління.

Типове положення про служби (лабораторії, сектори) діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг - далі Положення, призначається для персоналу, який виконує роботи з діагностики електрообладнання, експлуатації ізоляції та захисту від перенапруг.

Цей нормативний документ є основою для складання Положень для відповідних служб (лабораторій, секторів) діагностики, ізоляції, захисту від перенапруг по всій вертикалі підпорядкованості суб’єктів та об’єктів електроенергетики з урахуванням місцевих умов.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 13.06.2003 № 296

ГКД 34.20.302-2002 Норми випробування електрообладнання, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 28.08.2002 № 503

ГКД 34.35.512-2002 Засоби захисту від перенапруг у електроустановках 6-750 кВ, затверджено наказом Мінпаливенерго України від 17.12.2002 № 731

ГКД 34.51.101-96 Інструкція з вибору та експлуатації зовнішньої ізоляції електроустановок 6-750 кВ на підприємствах Міненерго України, затверджено Міністерством енергетики та електрифікації України 28.10.1996

РД 34.04.415 Типовое положение о службах (группах) изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний электрооборудования ПЭО (РЭУ), предприятий электрических сетей и электростанций, утверждено Главным Техническим Управлением Минэнерго СССР 20.01.1978 (Типове положення про служби (групи) ізоляції, захисту від перенапруг та випробувань електрообладнання ВЕО (РЕУ), підприємств електричних мереж та електростанцій, затверджене Головним Технічним Управлінням Міненерго СРСР 20.01.1978)

ПУЭ Правила устройства электроустановок. 6-е издание, переработанное и дополненное - М. Энергоатомиздат, 1987, утверждено Главным Техническим Управлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР (Правила улаштування електроустановок. 6-е видання, перероблене та доповнене - М.: Енергоатомвидання, 1987, затверджене Головним Технічним Управлінням та Держенергонаглядом Міненерго СРСР)

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, затверджене наказом № 26 Держнаглядохоронпраці України від 25.02.2000

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 15.02.98 № 24 Справочник квалификационных характеристик работников (Довідник кваліфікаційних характеристик робітників)

Наказ Міненерго України від 05.08.99 № 234 «Про призначення ВАТ НІЦ ЗТЗ «Сервіс» головною організацією по діагностиці трансформаторного устаткування».

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online