СОУ-Н ЕЕ 04.404:2006 Організація експлуатації релейного захисту та автоматики в енергокомпаніях і їх структурних одиницях. Правила

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ПРАВИЛА

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ В ЕНЕРГОКОМПАНІЯХ І ЇХ СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЯХ

СОУ-Н ЕЕ 04.404:2006

Відповідає офіційному тексту

Міністерство палива та енергетики України

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2008

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО: ВАТ «ЛьвівОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИК: P.M. Стек

4 УЗГОДЖЕНО: Першим заступником Міністра палива та енергетики Ю.В. Проданом

Заступником Міністра палива та енергетики С.М. Тітенком

Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, С.Я. Меженний

Департаментом стратегічної політики та перспективного розвитку Міністерства палива та енергетики України, М.В. Кравченко

Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж України, О.Т. Гутаревич

ДП НЕК «Укренерго», Г.І. Гримуд, К.В. Ущаповський

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», В.Т. Коданьова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Міністерства палива та енергетики України, за № 251 від 17 липня 2006 р.

6 НАДАНО ЧИННОСТІ: з 15 вересня 2006 р.

7 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2011 рік

 

ВСТУП

У цих Правилах відображено зміни в структурі енергетичної галузі України, формах її власності, у нормативній базі енергетики.

Під час розроблення цих Правил за основу прийнято ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила; «Типовое положение о службах релейной защиты и электроавтоматики», 1981 г.; «Типовое положение о службе релейной защиты и электроавтоматики АЭС», 1989 г.; «Положение по оперативно-техническим взаимоотношениям персонала НЭК «Укрэнерго» и ее электроэнергетических систем с НАЭК «Энергоатом» и входящих в ее состав АЭС», 2000 г.; Типове положення про оперативно-технічні взаємовідносини між регіональною електроенергетичною системою Національної енергетичної компанії «Укренерго» і енергопостачальною компанією, 1999 р.

Ці Правила є підставою для розроблення в регіональних електроенергетичних системах, на атомних, теплових і гідравлічних станціях, теплоцентралях, у підприємствах електричних мереж, а також на енергопостачальних компаніях місцевих положень про службу релейного захисту та автоматики.

Чинні положення про служби РЗА повинні бути приведені у відповідність до цих Правил з урахуванням організаційної структури, фактично виконуваних функцій і місцевих умов кожного об’єкта енергетики.

Служби РЗА є виробничими підрозділами, які забезпечують надійну та економічну роботу енергосистем та інших об’єктів енергетики, а також безперебійне електропостачання споживачів і власних потреб електростанцій, підтримуючи на високому технічному рівні експлуатацію пристроїв РЗА, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації, виконують комплекс необхідних організаційно-технічних заходів з оснащення, вдосконалення, технічного обслуговування та ремонту таких пристроїв:

- релейного захисту;

- електроавтоматики - автоматичного повторного вмикання (АПВ), частотного автоматичного повторного вмикання (ЧАГ1В), автоматичного вводу резервного живлення (АВР), автоматичного запобігання порушенню стійкості (АЗПС), автоматичного обмеження підвищення або зниження напруги (АОПН, АОЗН), спеціальної автоматики вимкнення навантаження (САВН), автоматичного запобігання порушенню стійкості (АЗПС), автоматики частотного ділення (АЧД), автоматичного частотного розвантаження (АЧР), автоматичного регулювання збудження (АРЗ) генераторів і синхронних двигунів, автоматичного регулювання частоти та активної потужності (АРЧП), автоматичної ліквідації асинхронних режимів (АЛАР), автоматичної системи графіків аварійного вимкнення (АСГАВ), автоматики розвантаження електричної станції (АРС), автоматичної синхронізації, автоматизованої системи збору інформації від мікропроцесорних пристроїв (АСЗІМП) тощо;

- автоматичних осцилографів, магнітографів і реєстраторів, призначених для реєстрації аварійних процесів у електричній частині електростанцій та в енергосистемі;

- телепередачі команд релейного захисту (РЗ) і протиаварійної автоматики (ПА) каналами ліній електропередавання (прийомопередавачі ВЧ захистів ліній, пристрої високочастотного телевимкнення, фільтри приєднання, ВЧ кабелі, оптоволоконні канали, елементи настроювання ВЧ загороджувачів);

- дистанційного визначення місць пошкодження на лініях електропередавання (ЛЕП);

- вторинних кіл, пов’язаних з переліченими вище пристроями, кіл і апаратури керування вимикачами, роз’єднувачами, внутріоб’єктної аварійної і попереджувальної сигналізації та інших вторинних кіл генераторів, силових, вимірювальних трансформаторів, автотрансформаторів реакторів, шин і приєднань напругою, вищою ніж 1000 В, ліній електропередавання, великих електродвигунів, у тому числі шинок, рядів затискачів, контрольних кабелів, проміжних шаф з рядами затискачів пристроїв РЗА, релейної апаратури, блоків автоматики;

- електричної частини електромагнітного блокування вимикачів, роз’єднувачів і заземлювальних ножів (за винятком електромагнітних замків і приводів КСА), у тому числі:

1) автоматики системи охолодження трансформаторів, автотрансформаторів і реакторів, автоматичного і дистанційного регулювання напруги трансформаторів і автотрансформаторів під навантаженням, електричної автоматики компресорних установок;

2) систем живлення пристроїв релейного захисту (включаючи перетворювальні блоки і шафи живлення), схем керування агрегатів безперебійного живлення (АБЖ), дизель-генераторів (ДГ), пристроїв автоматичного регулювання напруги та контролю ізоляції мережі постійного струму, за винятком силової схеми зазначених пристроїв;

3) системи керування транспортно-технологічного устаткування АЕС (перевантажувальні машини, гайковерти головного рознімання реакторної установки, кран кругової дії, кран вузла свіжого палива) та ТЕС;

- засобів вимірювань електричних величин (перетворювачі електричних параметрів та їхні кола).

Організацію експлуатації пристроїв релейного захисту й автоматики (електроавтоматики, протиаварійної та режимної автоматики) (далі - пристроїв РЗА), усіх суб’єктів і об’єктів електроенергетики, незалежно від їхньої відомчої належності і форми власності, здійснюють служби РЗА, що мають трирівневу оперативну підпорядкованість:

- перший рівень - служба РЗА НЕК «Укренерго», яка організовує експлуатацію пристроїв РЗА основної мережі України і зв’язків з енергооб’єднаннями сусідніх держав, що перебувають в оперативному керуванні та віданні диспетчера НЕК «Укренерго»;

- другий рівень - служби РЗА регіональних EEC НЕК «Укренерго», які організовують експлуатацію пристроїв РЗА:

1) електричних мереж 220 кВ і вище свого регіону, що перебувають у керуванні і віданні диспетчерів регіональних EEC НЕК «Укренерго»;

2) кільцевих зв’язків 110 (154) кВ;

3) головної схеми атомних, теплових і гідравлічних електростанцій;

- третій рівень - служби РЗА енергокомпаній, мережних підприємств, електростанцій, які організовують експлуатацію пристроїв РЗА розподільчих мереж, атомних, теплових, гідравлічних, вітрових електростанцій і блок-станцій.

Для чіткого розподілу функцій та відповідальності між службами РЗА суб’єктів електроенергетики усі пристрої РЗА повинні бути розподілені за рівнями відповідно до диспетчерської підпорядкованості:

- перший рівень - пристрої РЗА, що перебувають у оперативному керуванні (віданні) диспетчера НЕК «Укренерго», а також у віданні (керуванні) диспетчерів енергосистем інших країн на міждержавних зв’язках;

- другий рівень - пристрої РЗА, що перебувають у оперативному керуванні диспетчера EEC, а також у віданні диспетчерів енергосистем інших країн на міждержавних зв’язках;

- третій рівень - пристрої РЗА, що перебувають у оперативному керуванні диспетчера енергопостачальної компанії, начальників змін електростанцій або блок-станцій і диспетчерів інших суб’єктів електроенергетики (обласних енергокомпаній, чергових підстанцій чи магістральних електромереж).

Згідно з ПТЕ НЕК «Укренерго» повинне розробити та повідомити в EEC затверджений головним диспетчером НЕК «Укренерго» перелік пристроїв РЗА, АСДК, ЗДТК, які є в оперативному керуванні або віданні диспетчера НЕК «Укренерго». На підставі цього переліку EEC повинні скласти для енергооб’єктів регіону аналогічний перелік, допоеінюючи його пристроями, які перебувають у керуванні або віданні диспетчера ЦДС EEC. Цей перелік затверджує головний диспетчер EEC. На підставі вказаного переліку в енергокомпанії та на енергооб’єкті повинен бути складений свій перелік, який затверджує технічний керівник енергокомпанії або енергооб’єкта.

Основні функції, розподіл обов’язків, організація взаємодії і функціональні взаємовідносини служб РЗА всіх рівнів, а також взаємини служб РЗА з іншими підрозділами суб’єктів і об’єктів електроенергетики повинні регламентуватися положеннями про служби РЗА цих рівнів, які повинні бути розроблені на підставі цих Правил і погоджені службами РЗА вищого рівня.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства палива та енергетики України № 251 від 17 липня 2006 р.

СОУ-Н ЕЕ 04.404:2006

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАПИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

ПРАВИЛА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ ТА АВТОМАТИКИ В ЕНЕРГОКОМПАНІЯХ І ЇХ СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЯХ

Чинний від 2006-09-15

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці Правила встановлюють основні вимоги до організації експлуатації пристроїв релейного захисту та автоматики для всіх суб’єктів і об’єктів електроенергетики, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України або щодо яких воно здійснює управління корпоративними правами держави, незалежно від їхньої відомчої належності і форми власності.

1.2 Ці Правила визначають основні завдання, функції, організаційну структуру, права та відповідальність служб РЗА, їхні взаємовідносини зі службами РЗА усіх рівнів оперативної підпорядкованості, а також між службами РЗА та підрозділами об’єктів енергетики, з якими служби повинні взаємодіяти під час виконання завдань з обслуговування пристроїв РЗА.

1.3 Ці Правила розроблено відповідно до законів України, нормативно-правових актів з організаційних і технічних питань функціонування Об’єднаної енергетичної системи України, галузевих нормативних документів і поширюється на служби релейного захисту, електротехнічні лабораторії чи інші структурні формування, що входять до складу суб’єктів електроенергетики (далі - служби РЗА):

- національної енергетичної компанії України (НЕК «Укренерго»);

- регіональних електроенергетичних систем;

- атомних електричних станцій;

- теплових електричних станцій, теплових електроцентралей;

- магістральних електричних мереж;

- гідравлічних електричних станцій;

- енергопостачальних компаній України незалежно від їхніх форм власності.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online