СОУ 42.1-37641918-125:2014 Матеріали із маломіцних пісковиків для дорожнього будівництва. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ІЗ МАЛОМІЦНИХ ПІСКОВИКІВ ДЛЯ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-125:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор)

2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ:

В. Вирожемський, канд. техн. наук; С. Кіщинський (науковий керівник); В. Нагайчук, канд. техн. наук; Т. Протопопова; В. Рудий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) від 30.12.2014 р. № 432, чинний від 2015-03-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ПОГОДЖЕНО:

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України лист від 26.12.2014 р. № 7/16-15584

Державна санітарно-епідеміологічна служба України висновок від 12.12.2014 р. № 05.03.02-07/ 75493

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ІЗ МАЛОМІЦНИХ ПІСКОВИКІВ ДЛЯ ДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

Технічні умови

МАТЕРИАЛЫ ИЗ МАЛОПРОЧНЫХ ПЕЩАНИКОВ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Технические условия

STONE PRODUCTS FROM LOW-STRENGTH CRUSHED SAND ROCK FOR ROADS BUILDING

Specifications

Чинний від 2015-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює технічні вимоги до природних мінеральних дорожньо-будівельних матеріалів із маломіцних пісковиків (далі - матеріали), які застосовують в У-I, У-ІІ, У-ІІІ дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 (відповідно до розділу 11) при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті шарів дорожнього одягу на автомобільних дорогах України загального користування, а саме:

а) без використання в’яжучих - для додаткових шарів основи та вирівнювання поверхні додаткових шарів основи на дорогах усіх категорій;

б) в якості мінеральної частини сумішей матеріали придатні для укріплення в’яжучими, а саме:

1) з використанням вапна - для основи, додаткових шарів основи дорожнього одягу на дорогах III - V категорій;

2) з використанням цементу - для покриття на дорогах V категорії та для основи на дорогах III - V категорій.

1.2 Застосування цього стандарту передбачається підприємствами і організаціями незалежно від форм власності, які виробляють чи використовують ці матеріали у вигляді щебенево-піщаних (піщаних) сумішей, а також проектними організаціями.

1.3 Обов’язкові вимоги, які спрямовані на безпеку життя і майна громадян, охорону навколишнього природного середовища у процесі виготовлення та застосування матеріалів викладені у розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Закон України «Про автомобільні дороги» від 08.09.2005 р. № 2862-ІV

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. №465

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом від 21.05.2007 р. № 246 Міністерства охорони здоров’я України, зареєстрованим в Мін’юсті України 23.07.2007 р. № 846/14113

ДБН В. 1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2007 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН Г. 1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні норми по охороні атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001 - 2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online