ДСТУ 3835-98 Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічноих впливів. Технічні умови (ГОСТ 28507-99)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ВЗУТТЯ СПЕЦІАЛЬНЕ З ВЕРХОМ ІЗ ШКІРИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД МЕХАНІЧНОГО ДІЯННЯ

Технічні умови

 

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99)

 

Держстандарту України

1999


ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Українським науково-дослідним інститутом шкіряно-взуттєвої про­мисловості (ВАТ «УкрНДІШП»)

2  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 31 грудня 1998 р. № 1028 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1999 р. № 286

3  НА ЗАМІНУ ГОСТ 28507-90

4   РОЗРОБНИКИ: І. І. Половніков, канд. техн. наук; Н. В. Попова; Т. М. Задворнова

 

ДСТУ 3835-98

(ГОСТ 28507-99)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ВЗУТТЯ СПЕЦІАЛЬНЕ З ВЕРХОМ ІЗ ШКІРИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД МЕХАНІЧНОГО ДІЯННЯ

Технічні умови

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Технические условия

SPECIAL LEATHER FOOTWEAR FOR PROTECTION FROM MECHANICAL ACTION

Specification


Чинний від 2001-01-01

1    ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт поширюється на спеціальне взуття з верхом із шкіри, що призначене для захисту ніг від механічного діяння.

Обов'язкові вимоги до якості взуття, що забезпечують безпечність для життя і здоров’я, викладені в 5.4.

2    НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2157-93 Взуття. Терміни та визначення

ДСТУ 2158-93 Взуття. Дефекти. Терміни та визначення

ДСТУ 2341-94 Шкіра. Терміни та визначення

ДСТУ 2726-94 (ГОСТ 939-94) Шкіра для верху взуття. Технічні умови ДСТУ 3164-95 Взуття. Методи визначення лінійних розмірів ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономичес­кие требования

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономичес­кие требования

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.4.029-76 Фартуки специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защи­ты ног и рук. Классификация

ГОСТ 12.4.106-81 ССБТ. Обувь специальная кожаная. Метод определения прочности крепления наружных защитных носков

ГОСТ 12.4.131-83 ССБТ. Халаты женские. Технические условия ГОСТ 12.4.132-83 ССБТ. Халаты мужские. Технические условия

ГОСТ 12.4.177-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств

ГОСТ 15.004-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Сред­ства индивидуальной защиты

ГОСТ 485-82 Юфть для верха обуви. Технические условия ГОСТ 940-81 Кожа для подкладки обуви. Технические условия ГОСТ 1562-69 Кожа сыромять. Технические условия ГОСТ 1838-91 Кожа из спилка. Общие технические условия ГОСТ 1903-78 Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия ГОСТ 3927-88 Колодки обувные. Общие технические условия ГОСТ 7065-81 Нитроискожа-Т обувная. Технические условия ГОСТ 7296-81 Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение ГОСТ 9134-78 Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа ГОСТ 9135-73 Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника

ГОСТ 9136-72 Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки ГОСТ 9277-79 Шарголин. Технические условия ГОСТ 9289-78 Обувь. Правила приемки

ГОСТ 9290-76 Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения дета­лей верха

ГОСТ 9292-82 Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химичес­ких методов крепления

ГОСТ 9333-70 Кирза обувная. Технические условия

ГОСТ 9542-89 Картон обувной и детали обуви из него. Общие технические условия ГОСТ 9718-88 Обувь. Методы определения гибкости ГОСТ 11373-88 Обувь. Размеры

ГОСТ 15092-80 Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия ГОСТ 19196-93 Ткани обувные. Общие технические условия ГОСТ 28735-90 Обувь. Метод определения массы ГОСТ 29277-92 Кожа для низа обуви. Технические условия.

3    ВИЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

3.1   У цьому стандарті подано терміни та визначення взуття згідно з ДСТУ 2157.

3.2   У цьому стандарті подано терміни та визначення дефектів взуття згідно з ДСТУ 2158.

3.3   У цьому стандарті подано терміни та визначення дефектів шкіри згідно з ДСТУ 2341.

3.4   У цьому стандарті подано такі скорочення:

НД — нормативний документ.

4    КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ

4.1 Спеціальне взуття з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння за видом, статевовіковими групами, розмірами; повнотами та захисними властивостями повинне відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Вид взуття

Статевовікова група взуття

Розмір взуття згідно з ГОСТ 11373

Кількість

повнот

Умовне позначення захисних властивостей взуття згідно з ГОСТ 12.4.103

Чоботи

Чоловіча

240-307

2

Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп;

 

Жіноча

210-285

2

Мун 50; Мун 100; Мп;

Напівчоботи з підвищеними

Чоловіча

240-307

2

Мун 100; Мун 200; Мп;

халявками

Жіноча

210-285

2

Мун 50; Мун 100; Мп;

Напівчоботи

Чоловіча

240-307

2

Мун 100; Мун 200; Мп;

 

Жіноча

210-285

2

Мун 50; Мун 100; Мп;

Черевики

Чоловіча

240-307

2

Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мун 200; Мп;

 

Жіноча

210-285

2

Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мп;

Напівчеревики

Чоловіча

240-307

2

Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мп;

 

Жіноча

210-285

2

Мун 25; Мун 50; Мун 100; Мп;

 

4.1.1    Допускається виготовляти взуття для захисту від двох чи декількох перелічених шкідливих виробничих чинників.

4.1.2   Допускається виготовляти взуття литтєвим методом кріплення з бічним обтиском на копилах однієї повноти.

4.1.3   Допускається виготовляти взуття з верхом із шкіри хромового дублення і водостійкої шкіри УКС з інтервалом 5 мм між суміжними розмірами за довжиною.

4.2 Вихідні розміри взуття повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 2.

Таблиця 2

У міліметрах

 

 

 

 

Ширина халяв чи халявок,

 

Статевовікова

Вихідний розмір

Висота взуття.

 

не менше

 

Вид взуття

група взуття

взуття ЗГІДНО з ГОСТ 11373

не менше

із шкіри

із штучної шкіри

 

 

 

 

зверху

знизу

зверху

знизу

Чоботи

Чоловіча

270

395

198

182

204

187

 

Жіноча

240

350

191

171

196

176

Напівчоботи з підви­

Чоловіча

270

220

182

щеними халявками

Жіноча

240

180

170

Напівчоботи,

Чоловіча

270

126

130

черевики

Жіноча

240

156

119

_

Напівчеревики

Чоловіча

270

66

 

Жіноча

240

61

Примітка 1. Висота взуття у всіх повнотах одного розміру не змінюється.

 

 

 

Примітка 2. Різниця у висоті взуття суміжних розмірів повинна бути: чобіт — 5 мм

напівчобіт і черевиків

чоловічих — 2 мм; напівчобіт і черевиків жіночих — 3 мм, напівчеревиків — 1 мм.

 

 

 

 

Примітка 3. Різниця в ширині халявок та халяв суміжних розмірів та повнот повинна бути 2,5 мм.

 

Примітка 4. У чоботах із рознімними халявами, встановлюваними по нозі, ширина халяв зверху не нормується.

 

4.2.1    Допускається за узгодженням із споживачем змінювати висоту взуття та ширину халявок та халяв.

4.3       Розміри задників взуття повинні відповідати нормам, зазначеним у таблиці 3.

Таблиця З

У міліметрах

 

 

Висота задників, не більше

Статевовікова група взуття

Вихідний розмір

 

по лінії заднього шва

згідно з

ГОСТ 11373

по вертикалі у крилах чобіт

чобіт,

напівчобіт

черевиків, напівчеревиків

 

 

з верхом Із юхтової шкіри

з верхом із шкіри хромового дублення

Чоловіча

270

43

56

49

48

Жіноча

240

39

52

45

44

Примітка 1. Висота задників у всіх повнотах одного розміру не змінюється.

Примітка 2. Різниця у висоті задників суміжних розмірів взуття повинна бути 2 мм.

Примітка 3. Допускається за узгодженням із споживачем збільшувати висоту фігурного задника чобіт та напівчобіт не більше ніж на 30 мм.

5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1   Взуття для захисту від механічного діяння повинне виготовлятися згідно з вимогами цього стандарту, за технологією та зразками-еталонами, затвердженими за встановленим порядком.

Розроблення та постановка продукції на виробництво — згідно з ГОСТ 15.004.

5.2   Взуття повинне виготовлятися на копилах згідно з ГОСТ 3927.

5.3   Взуття повинне виготовлятися такими методами кріплення: цвяховим, цвяхоклейовим, клейовим, литтєвим.

5.4   Взуття, залежно від захисних властивостей, повинне виготовлятися:

—     для захисту від проколів та порізів — з проколозахисною прокладкою;

—     для захисту від стирання — зі зносостійкими підошвами і каблуками;

—     для захисту від ударів у носковій частині — з внутрішніми чи зовнішніми захисними носками ударною міцністю 200, 100, 50, 25, 15, 5 Дж;

—    для захисту від ударів у тильній частині — із запобіжними щитками -ударною міцністю 3 Дж;

—     для захисту від ударів у щиколотку — із захисними щитками ударною міцністю 2 Дж;

—    для захисту від ударів у підйомній частині стопи — із надпідйомними щитками ударною міцністю 15 Дж;

—    для захисту від ударів у голінковій частині — із захисними щитками ударною міцністю 1 Дж.

5.5   Захисні пристосування повинні виготовлятися згідно з НД на Тх конкретний вид.

5.6  Деталі верху чобіт, напівчобіт і черевиків повинні виготовлятися з шкіри юхтової для верху взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 485, шкіри юхтової для верху взуття хромо­вого дублення термостійкої, шкіри водостійкої УКС згідно з НД.

Допускається виготовляти:

—     халяви чобіт, халявки напівчобіт і черевиків, задні зовнішні ремені, задинки, клапани, язички, манжети, ремені для застібки — із шкіри юхтової із свинячих шкур згідно з ГОСТ 485;

—     халяви чобіт — із кирзи взуттєвої згідно з ГОСТ 9333, шарголіну згідно з ГОСТ 9277, еластоштучшкіри-Т взуттєвої згідно з НД;

—    деталі верху черевиків — із шкіри хромової для верху взуття із шкур великої рогатої худо­би згідно з ДСТУ 2726.

5.7   Зовнішні деталі верху напівчеревиків повинні виготовлятися із шкіри хромової для верху взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ДСТУ 2726, водостійкої шкіри УКС згідно з НД.

5.7.1    Допускається виготовляти клапани черевиків, напівчеревиків, штафірку напівчобіт і черевиків із вінілштучшкіри-ТР згідно з НД.

5.8  Внутрішні деталі верху взуття повинні виготовлятися із шкіри для підкладки взуття згідно з ГОСТ 940 (за винятком овчини), шкіри із спилку для підкладки взуття згідно з ГОСТ 1838.

Допускається виготовляти:

—    півнаряди чобіт та півчобіт, підблочники, штафірки, задні внутрішні ремені, кишені задни­ків, підшивку — із шкіри юхтової для верху взуття згідно з ГОСТ 485, шкіри хромової для верху взуття згідно з ДСТУ 2726, шкіри юхтової хромового дублення термостійкої, водостійкої шкіри УКС згідно з НД;

—     підшивку чобіт, підкладку союзки і халявок напівчобіт — із кирзи двошарової, полотна башмачного, бумазеї-корд згідно з ГОСТ 19196;

—    підкладку черевиків і напівчеревиків — із діагоналі, кирзи двошарової, полотна башмач­ного згідно З ГОСТ 19196.

5.8   Взуття з внутрішніми захисними металевими носками повинне виготовлятися з амортизувальною прокладкою, розміщеною по верхньому краю захисного носка.

5.9  Допускається виготовляти черевики з амортизувальною прокладкою під штафірку.

5.10 Допускається виготовляти манжети для чобіт, напівчобіт і черевиків із шкіри для підкладки взуття згідно з ГОСТ 940 (крім овчини), кирзи двошарової, полотна башмачного згідно з ГОСТ 19196, штучної шкіри, гумки башмачної згідно з НД.

5.11 Допускається виготовляти манжети з усіх ділянок шкіри для рукавичок згідно з ГОСТ 15092, шкіри еластичної згідно з НД, товщиною 0,7 —1,0 мм.

5.12  Вушки в чоботах повинні виготовлятися з тасьми вушковоТ згідно з НД.

5.13.1  Допускається за узгодженням із споживачем виготовляти чоботи без вушок.

5.13   Шнурки у взутті повинні бути бавовняними, синтетичними згідно з НД, із сириці згідно з ГОСТ 1562, шириною 4,0-4,5 мм.

5.14    Зовнішні і внутрішні деталі верху взуття із шкіри повинні відповідати нормам, зазна­ченим у таблиці 4.


Таблиця 4 — Матеріал і товщина деталі верху взуття

У міліметрах

Назва деталі згідно з видом взуття

Статево­

вікова

група

взуття

Шкіра юхтова із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 485, шкіра юхтова термо­стійка згідно з НД

Шкіра юхтова із свинячих шкур згідно з ГОСТ 485

Шкіра хромова для верху взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ДСТУ 2726

Шкіра водостійка УКС згідно ЗНД

Шкіра для підкладки взуття згідно з ГОСТ 940, спилок для підкладки згідно з ГОСТ 1838

Ділянка, з якої викроюють деталь

Перед чобіт,

Чоловіча

1,7-2,2

1,6-1,9

Чепрачна ділянка

союзка напівчобіт

Жіноча

1.5-2,0

1,5-1,9

 

Союзка черевиків

Чоловіча

1,3-1,6

1,3-1,6

1,3-1,6

Те саме

 

Жіноча

1,2-1,5

1.2-1,5

1,2-1,5

 

Союзка напівчеревиків

Чоловіча

1.3-1,6

1,3-1,6

»

 

Жіноча

1,2-1,5

1,2-1,5

 

Халява чобіт,

Чоловіча

1,4-1,9

1,4-1,9

1.2-1,5

Щільні ділянки

халявки напівчобіт

Жіноча

1,2-1,7

1,4-1,9

1,2-1.5

 

Халявки черевиків

Чоловіча

1,2-1,6

1,4-1,9

1,3-1,6

1,3-1,6

Те саме

 

Жіноча

1,2-1,5

1,4-1,8

1,2-1,5

1,2-1,5

 

Халявки

Чоловіча

1,3-1,6

1.3-1,6

»

напівчеревиків

Жіноча

1.2-1,5

1.2-1,5

 

Задинка чобіт

Чоловіча

1,3-1,6

1,4-1,9

1,3-1,6

»

і напівчобіт

Жіноча

1,2-1,5

1,4-1,9

1,2-1,5

 

Задинка черевиків

Чоловіча

1,3-1,6

1,3-1,8

1,3-1,6

1,3-1,6

»

 

Жіноча

1,2-1,5

1.3-1,7

1.2-1,5

1,2-1,5

 

Задинка

Чоловіча

1,3-1,6

1,3-1,6

»

напівчеревиків

Жіноча

1,2-1,5

1,2-1,5

 

Глухий та напівглухий

 

 

 

 

 

 

 

клапан

 

 

 

 

 

 

 

чобіт і напівчобіт

Чоловіча

1,0-1,3

1.0-1,3

1.0-1,3

»

 

Жіноча

1,0-1.3

1,0-1,3

1,0-1,3

 

черевиків

Чоловіча

0,8-1,2

1,0-1,3

0,8-1,1

0,8-1,1

»

 

Жіноча

0,8-1,2

1.0-1.2

0,8-1,1

0,8-1,1

 

напівчеревиків

Чоловіча

0,8-1,1

0,8-1,1

»

 

Жіноча

0,8-1,1

0,8-1,1

 


 

Продовження таблиці 4

У міліметрах

Назва деталі згідно з видом взуття

Статево­

вікова

група

взуття

Шкіра юхтова із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 485, шкіра юхтова термо­стійка згідно з НД

Шкіра юхтова із свинячих шкур згідно з ГОСТ 485

Шкіра хромова для верху взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ДСТУ 2726

Шкіра водостійка УКС згідно з НД

Шкіра для підкладки взуття згідно 3 ГОСТ 940, спилок для підкладки згідно з ГОСТ 1838

Ділянка, з якої викроюють деталь

Язичок черевиків

Чоловіча

0,8-1,1

0,8-1,1

0,8-1,1

0,8-1,1

Щільні ділянки

 

Жіноча

0,8-1,1

0,8-1,1

0,8-1,1

0,8-1,1

 

Язичок напівчеревиків

Чоловіча

0,8-1,1

0,8-1,1

Те саме

 

Жіноча

0,8-1,1

0,8-1,1

 

Задній зовнішній

 

 

 

 

 

 

 

ремінь

 

 

 

 

 

 

 

чобіт

Чоловіча

1,4-1,9

1,5-1,9

1,4-1,7

Щільні ділянки,

 

Жіноча

1,3-1,8

1,5-1,9

1,3-1,6

крім пашин

напівчобіт

Чоловіча

1,4-1,7

1,5-1,9

1,4-1,7

Те саме

 

Жіноча

1,3-1,6

1,5-1,9

1,3-1,6

 

черевиків

Чоловіча

1,4-1,7

1,5-1,9

1,4-1,7

1,3-1,7

»

 

Жіноча

1,3-1,6

1,5-1,9

1,3-1,6

1,3-1,6

 

напівчеревиків

Чоловіча

1,4-1,7

1,4-1,7

»

 

Жіноча

1,3-1,6

1,3-1,6

 

Ремінь для застібки

Чоловіча

1,3-1,6

1,4-1,9

1,2-1,6

1,2-1,6

»

 

Жіноча

1,3-1,6

1,4-1,9

1,2-1,6

1,2-1,6

 

Манжета

Чоловіча

1,1-1,4

1,2-1,6

1,0-1,4

1,0-1,4

0,7-1,2

»

 

Жіноча

1,1-1,4

1,2-1,6

1,0-1,4

1,0-1,4

0,7-1,2

 

Піднаряд чобіт і напів­

Чоловіча

1,0-1,5

1,1-1,4

1,1-1,3

1,0-1,2

0,9-1,4

Щільні ділянки

чобіт

Жіноча

0,9-1,4

1,0-1,2

1,0-1,3

1,0-1,3

0,9-1,2

 

Підкладка союзки

Чоловіча

0,8-1,2

Те саме

черевиків і напівчере­

 

 

 

 

 

 

 

виків

Жіноча

 

  

  

0,8-1,2

 


 


 

Закінчення таблиці 4

В  міліметрах

Назва деталі згідно з видом взуття

Статево­

вікова

група

взуття

Шкіра юхтова із шкур великої рогатоі худоби згідно з ГОСТ 485, шкіра юхтова термо­стійка згідно з НД

Шкіра юхтова із свинячих шкур згідно з ГОСТ 485

Шкіра хромова для верху взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ДСТУ 2726

Шкіра водостійка УКС згідно з НД

Шкіра для підкладки взуття згідно 3 ГОСТ 940, спилок для підкладки згідно з ГОСТ 1838

Ділянка, з якої викроюють деталь

Підшивка чобіт

Чоловіча

0,8-1,1

1,0-1,4

0,8-1,2

0,8-1,2

Щільні ділянки

 

Жіноча

0,8-1,0

1,0-1,4

0,8-1,2

0,8-1,2

 

Підкладка халявок, суцільна підкладка

Чоловіча

Жіноча

:

0,8-1,2 0,8-1,2

Те саме

Задній внутрішній ремінь, кишеня задників

Чоловіча

Жіноча

0,8-1,2 0,8-1,1

1.0-               1,4

1.0-               1,4

  

0,9-1,2 0,8-1.1

0,9-1,2 0,8-1,1

»

Штафірка, підблочок

Чоловіча

0,7-1,2

0,7-1,2

0,7-1,2

0,7-1,2

0,7-1,2

»

 

Жіноча

0,7-1,2

0,7-1,2

0,7-1,2

0,7-1,2

0,7-1,2

 

Примітка 1. Допускається за узгодженням із споживачем виготовляти взуття без підкладки під халявки за товщини шкіри для халявок 2,0-2,5 мм.

Примітка 2. Допускається виготовляти взуття без штафірок.

 

 

 

 

Примітка 3. Допускається виготовляти взуття литтєвим методом кріплення з зовнішнім захисним носком, покритим поліуретаном, без підкладки під союзку за товщини переда і союзки 2,0-2,5 мм.

Примітка 4. Допускається виготовляти без задинок взуття литтєвим методом кріплення з зовнішнім задником із поліуретану згідно з НД.

 


5.16   Міцність ниткового кріплення деталей заготовки взуття повинна відповідати нормам, зазначеним у таблиці 5.

5.17           Таблиця 5 — Міцність ниткових кріплень деталей заготовки взуття

Скріплювані

деталі

Вид

взуття

Розривне навантаження на 1 см довжини шва по кожному зразку, H, не менше

Метод

випробування

у разі двох строчок

у разі строчок більше двох

Халява з передом

Чоботи

150

160

ГОСТ 9290

Союзка з халявкою

Напівчоботи,

черевики

150

160

Те саме

 

Напівчеревики

150

»

Задній зовнішній ремінь з халявою, халявкою

Чоботи,

напівчоботи,

черевики,

напівчеревики

120

 

»

 

5.18              Допускається частково змінювати ниткові шви швами пресової вулканізації із масло-бензостійкої гуми згідно з НД за умови забезпечення норм міцності, зазначених у таблиці 5.

5.19   Зовнішні, внутрішні та проміжні деталі низу взуття повинні відповідати вимогам, зазна­ченим у таблиці 6.

Таблиця 6 — Матеріал і товщина деталі низу

У міліметрах

Назва деталі

Матеріал та ділянка шкіри,

Товщина деталі взуття

Метод

з якої вирубують деталь

чоловічого

жіночого

кріплення

Підошва

Формована гумова маслобензо- стійка, формована гумова зносо­стійка згідно з НД

 

Цвяховий,

цвяхоклейовий,

клейовий

 

Гумова пориста маслонафтостійка згідно з НД

8,0-10,0

6,0-8,0

Цвяхоклейовий,

клейовий

 

Поліуретан згідно з НД

Литтєвий

Каблук

Формований гумовий маслобензо- стійкий, формований гумовий зно­состійкий згідно з НД

 

 

Усі методи кріплення, крім литтєвого

Підложка

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, щільні ділянки піл і воротків

2,0-2,5

2,0-2,5

Цвяховий

 

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 29277, чепрачна ділянка

3,0-3,5

3,0-3,5

Цвяхоклейовий

Устілка

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно 3 ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, чепрачна ділянка, кінські хази, воротки

2,7-3,0

2,5-2,8

Цвяховий,

цвяхоклейовий

 

Продовження таблиці 6

У міліметрах

Назва деталі

Матеріал та ділянка шкіри,

Товщина деталі взуття

Метод

з якої вирубують деталь

ЧОЛОВІЧОГО

ЖІНОЧОГО

кріплення

Устілка

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, щільні ділянки

2,3-2,6

2,2-2,5

Клейовий

 

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, щільні ділянки

2,3-2,6

2,2-2.5

Литтєвий

 

Шкіра термостійка згідно 3 НД, чепрачна ділянка

3,0-3,3

2,8-3,0

Те саме

Устілка комбінована

 

 

 

 

перший шар

Шкіра для низу взуття згідно 3 ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, щільні ділянки, воротки

2,0-2,5

2,0-2,5

Цвяховий,

цвяхоклейовий

другий шар

Картон взуттєвий згідно з ГОСТ 9542

1,5-1,8

1,5-1,8

Те саме

Задник одинарний:

 

 

 

 

для чобіт

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 29277, чепрачна ділянка

4,0-4,5

3,8-4,2

Цвяховий,

цвяхоклейовий,

литтєвий

 

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 1903, щільні ділянки піл і воротків, просочені полімерною сумішшю ОФ-1 згідно 3 НД

1,8-2,1

1,8-2,1

Те саме

 

Поліуретан згідно з НД

»

для напівчобіт,

черевиків,

напівчеревиків

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, чепрачна ділянка і щільні ділянки воротків (крім взуття з верхом із шкіри хромової)

3,5-3,8

3,5-3,8

Усі методи кріплення

 

Формований із картону взуттєвого згідно 3 ГОСТ 9542 (крім взуття з верхом із шкіри юхтової)

1,9-2,3

1,6-2,0

Те саме

 

Нітроштучшкіра-Т взуттєва згідно з ГОСТ 7065

три-чотири шари

»

 

Термопластичні матеріали згідно з НД (крім взуття з верхом із шкіри юхтової)

 

 

»

 

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 1903, щільні ділянки піл і воротків, просочені полімерною сумішшю ОФ-1 згідно 3 НД

1,8-2,1

1.8-2,1

Усі методи кріплення

 

Поліуретан згідно з НД

Те саме

 

Закінчення таблиці 6

У міліметрах

Назва деталі

Матеріал та ділянка шкіри,

Товщина деталі взуття

Метод

з яко! вирубують деталь

чоловічого

жіночого

кріплення

Задник двошаровий для чобіт, напівчо­біт, черевиків

 

 

 

 

м’який пласт

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, щільні ділянки піл і воротків

1,8-2,1

1.5-1,8

Цвяховий,

цвяхоклейовий

 

Поліуретан згідно з НД

Литтєвий

жорсткий пласт

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно 3 ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, чепрачна ділянка, воротки

3,2-3,5

3,0-3,3

Цвяховий,

цвяхоклейовий,

литтєвий

 

Нітроштучшкіра-Т взуттєва згідно з ГОСТ 7065

три-чотири шари

Те саме

Підносок

Нітроштучшкіра-Т взуттєва згідно з ГОСТ 7065

два-три шари

Усі методи кріплення

 

Текстильні матеріали для верху взуття згідно з ГОСТ 19196, просочені полімерною сумішшю ОФ-1 згідно з НД

один-два шари

Те саме

Геленок

Металевий, пластмасовий, дерев’яний згідно з НД

»

Простилка

Картон взуттєвий згідно з ГОСТ 9542, відходи шкіри, тканин, сукна, повсті

 

 

»

Амортизувальна

прокладка

Пенополіуретан еластичний, гума губчаста, губка туалетна згідно з НД

3,0-6,0

3,0-6,0

»

Вкладна устілка

Картон взуттєвий згідно з ГОСТ 9542, обклеєний

1,8-2,2

1,8-2,2

»

 

Шкіра для низу взуття із шкур великої рогатої худоби згідно з ГОСТ 29277, ГОСТ 1903, щільні ділянки, спилок шкіри для низу взуття згідно 3 НД

0,9-1,2

0,8-1,1

»

 

Шкіра для підкладки взуття згідно з ГОСТ 940, спилок для підкладки взуття згідно 3 ГОСТ 1838

0,9-1,1

0,9-1,1

Клейовий,

литтєвий

Примітка 1. Допускається виготовляти взуття з формованими підошвами з простилкою та взуття литтєвого методу кріплення без простилки.

Примітка 2. Допускається виготовляти взуття із зовнішнім захисним носком, покритим поліурета ном, без підноска.

 

5.19   Зовнішні та внутрішні захисні носки повинні виготовлятися відповідно до вимог і норм, установлених НД на захисні носки.

5.20    Міцність кріплення зовнішніх захисних носків повинна бути не менше 500 Н.

5.21    Допускається на зовнішні, внутрішні та проміжні деталі верху і низу взуття застосо­вувати інші матеріали, якість та захисні властивості яких не поступаються зазначеним.

5.22    Проколозахисна прокладка повинна виготовлятися відповідно до вимог і норм, зазначених у НД на прокладку.

5.23  Опір пакета деталей низу наскрізному проколу повинен бути не менше 1200 Н.

5.24    Міцність кріплення підошв у взутті повинна відповідати нормам, зазначеним у таб­лиці 7.

Таблиця 7 — Міцність кріплення підошв у взутті

Метод

кріплення

Міцність кріплення, не менше, Н/см

Метод

випробування

Цвяховий

150

ГОСТ 9134

Клейовий

45

ГОСТ 9292

Клейовий

27

Те саме

(підошва з підложкою)

Литтєвий

70

Я

 

5.25    Міцність кріплення каблука в кожній напівпарі взуття повинна бути не менше: чолові­чого — 800 Н, жіночого — 600 Н.

5.26    Для цвяхового кріплення підошов та каблуків повинні застосовуватися латунні цвяхи згідно з НД.

5.26.1    Допускається за узгодженням із споживачем застосовувати для кріплення каблука цвяхи з антикорозійним покриттям згідно з НД.

5.27  Загальна деформація задника не повинна перевищувати 3,0 мм, залишкова — 1,0 мм.

5.27    Загальна деформація підноска не повинна перевищувати 2,5 мм.

5.28    Гнучкість взуття, виготовленого цвяховим та цвяхоклейовим методами кріплення не повинна бути понад 270 Н, клейовим і литтєвим — 210 Н.

5.29.1 Гнучкість взуття з проколозахисною прокладкою повинна бути підвищена на 50 Н.

5.29    Маса напівпари вихідного розміру взуття повинна бути не більше маси затвердже­ного за встановленим порядком зразка-еталона,помноженоі на коефіцієнт 1,08.

5.30   У взутті не допускається:

—     надто виявлена пухлинуватість та стяжка лицьової частини передів, союзок, та нижніх частин халявок, халяв та задніх зовнішніх ременів;

—     надто виявлена жилавість у передах, союзках та нижніх ділянках халяв та халявок;

—     воротистість у передніх частинах передів і союзок;

—     безличковина, лизуха на усіх деталях площею понад 7 см2 на напівпару;

—     подряпини, що зачіпають дерму шкіри, довжиною понад 20 мм;

—     фістули незарослі;

—     осипання покривної плівки;

—     подряпини з бахтармяного боку глибиною понад 1/4 товщини верху шкіри і загальною довжиною понад 25 мм;

—     звалювання строчки з краю деталі, пропуск стібків довжиною понад 10 мм за умови повторного кріплення;

—    зміщення строчки понад 2 мм на довжині шва понад 70 мм за кантом та заднім зовнішнім ременем на довжині понад 100 мм;

—      неутягнута строчка довжиною понад 5 мм без перетину матеріалу;

—     збіг суміжних строчок без перетину матеріалу довжиною понад 10 мм;

—      відхилення від осі симетрії передів, союзок, носків, підносків, передніх країв халявок, задніх зовнішніх ременів, блочків понад 4 мм;

—     різна довжина крил задників понад 5 мм;

—     задирки між підошвою і затяжною кромкою товщиною понад 1 мм;

—     різниця у висоті чобіт понад 8 мм, напівчобіт та черевиків, задинок та задників понад 5 мм;

—     зморшки всередині взуття;

—     деформація підноска та задника;

—      вилягання країв підноска та задника;

—     відставання підкладки від задника;

—     наскрізне пошкодження деталей верху і низу взуття;

—      різниця у висоті каблуків у парі понад 3 мм;

—      різниця у довжині підошов та каблуків у парі понад 4 мм;

—      різниця у ширині підошов та каблуків у парі понад 3 мм;

—     скупченість цвяхів понад 2 шт. більш ніж у трьох місцях, розташованих на відстані менше 30 мм одне від одного;

—     сліди повторного кріплення підошов понад 2 шт. на напівпару;

—      раковини, пузирі на поверхні підошов та каблуків, зовнішніх задників і носків загаль­ною площею понад 2 см2;

—     недолив на поверхні підошов та каблуків, зовнішніх задників та підносків загальною площею понад 2 см2;

—     щілини між деталями низу;

—     нерівності на поверхні задника та підноска;

—     неправильно поставлений каблук (відхилення ходової поверхні каблука від горизонталь­ної площини понад 3 мм);

—     відставання деталей низу (підошви, задника, носка) із поліуретану від матеріалу верху взуття литтєвого методу кріплення глибиною понад 2 мм;

—     зафарбування знятого шліфуванням лицьового шару матеріалу верху: на халявах по лінії заднього зовнішнього ременя та фігурного задника понад 4 мм, на союзках та передах по всьому периметру понад 2 мм.

Примітка. Ступінь виявлення дефектів сировинного характеру шкіри для верху взуття визначають за зразка­ми каталогу.

5.32 Маркування та пакування взуття — згідно з ГОСТ 7296 з таким доповненням:

у кожній напівпарі взуття на лицьовій стороні повинне бути проставлене яскравою незмив­ною фарбою тавро з позначенням призначення взуття, відповідно до таблиці 1 цього стандарту.

6 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

6.1    Виробництво взуття не повинно шкідливо впливати на тих, хто працює під час вико­нання робіт і являти небезпеку для довкілля.

6.2   Умови виробництва повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.05 [1] та СанПиН 5047 [2].

6.3   Вимоги до пожежної безпеки повинні відповідати ГОСТ 12.1.004.

6.3.1 У разі виникнення пожежі треба застосовувати усі засоби пожежогасіння.

6.4   Допустимий рівень шуму повинен відповідати вимогам ДСН 3.3.6.037 [3].

6.5   Оптимальні показники мікроклімату виробничого приміщення повинні відповідати кате­горії робіт середньої вагомості П-а згідно з ГОСТ 12.1.005 та ДСН 3.3.6.042 [4].

6.6   Рівень вібрації у виробничому приміщенні повинен перебувати в межах норм згідно з ГОСТ 12.1.012 та ДСН 3.3.6.039 [5].

6.7   Виробниче приміщення повинне бути забезпечене місцевою та загальною припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021, освітленням — відповідно до СНиП ІІ-4 [6].

6.8   Працівники повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з «Типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды»:

—    халатами згідно з ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132;

—     фартухами згідно з ГОСТ 12.4.029.

6.9   Вимоги до робочого місця під час виконання робіт повинні відповідати ГОСТ 12.2.032 і ГОСТ 12.2.033.

6.10    Працівники повинні бути забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями згідно зі СНиП 2.09.04 [7].

6.11   Персонал обслуговування повинен бути відповідно підготовлений і має пройти інструктаж з техніки безпеки.

6.12   Під час виробництва взуття не повинно бути викидів шкідливих речовин в атмосферне середовище.

7    ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

Правила приймання — згідно з ГОСТ 9289.

8    МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

8.1  Відбір зразків для лабораторних випробувань — згідно з ГОСТ 9289.

8.2  Визначення лінійних розмірів — згідно з ДСТУ 3164.

8.3  Визначення міцності підошов у взутті — згідно з ГОСТ 9134 та ГОСТ 9292.

8.4  Визначення міцності ниткових швів заготовки — згідно з ГОСТ 9290.

8.5  Визначення міцності кріплення каблука — згідно з ГОСТ 9136.

8.6  Визначення деформації підноска та задника — згідно з ГОСТ 9135.

8.7  Визначення гнучкості — згідно з ГОСТ 9718.

8.8  Визначення маси — згідно з ГОСТ 28735.

8.9 Визначення міцності кріплення зовнішніх захисних носків — згідно з ГОСТ 12.4.106.

8.10  Визначення опору проколу — згідно з ГОСТ 12.4.177 (на стадії розроблення та постановки продукції на виробництво).

9   ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

Транспортування і зберігання — згідно з ГОСТ 7296.


10     ВКАЗІВКИ ЩОДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

10.1   Взуття повинне бути видане в експлуатацію за призначенням, розміром та повнотою.

10.2   Після закінчення роботи взуття повинне бути очищене від забруднення без пошкод­ження матеріалу верху та низу, протерте та залишене у вентильованому приміщенні в розкри­тому та розпрямленому вигляді для провітрювання на відстані не менше 0,5 м від обігрівальних приладів.

10.3   Не допускається чистити взуття органічними розчинниками.

10.4   Взуття систематично, один раз на тиждень змащують взуттєвим кремом, виготовле­ним згідно з НД.

Допустимий час безперервного користування — не більше 9 годин.

 

11     ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

11.1   Виробник гарантує відповідність взуття вимогам цього стандарту в разі додержання умов експлуатації, транспортування та зберігання.

11.2   Гарантійний термін носіння взуття — 70 днів від дня видачі його в експлуатацію.


ДОДАТОК  А

 

БІБЛІОГРАФІЯ

[1]   СНиП 2.04.05-91 Строительные нормы и правила. Отопление, вентиляция и кондиционирование

[2]     СанПиН 5047-89 Санитарные правила и нормы по гигиене труда для обувных предприятий

[3] ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму ультразвуку та інфразвуку

[4]    ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

[5] ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

[6]    СНиП 11-4-79 Строительные нормы и правила, Естественное и искусственное осве­щение

[7] СНиП 2.09.04-87 Строительные нормы и правила. Административно-бытовые здания


 

Ключові слова: спеціальне взуття, захист, механічне діяння, шкіра, вимоги безпеки, вимо­ги до якості, методи контролю, вказівки щодо експлуатації, гарантії виробника.

БУДСТАНДАРТ Online