СОУ 42.1-37641918-119:2014 Суміші литі емульсійно-мінеральні. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

 

Суміші литі емульсійно-мінеральні

Технічні умови

СОУ 42.1-37641918-119:2014

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ
Державне агентство автомобільних доріг України
(Укравтодор)
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Каськів, канд. техн. наук; В. Катукова; О. КушнірО. Островерхий, канд. техн. наук; В. Петрович, канд. техн. наук; В. Савенко, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) № 429 від «30» грудня 2014 р., чинний з «01» березня 2015 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ПОГОДЖЕНО:

Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України
Рішення НТР Мінрегіону України від 19.12.2014 № 138

Міністерство охорони здоров’я України Державна санітарно-епідеміологічна служба
Висновок від 16.10.2014 р. № 05.03.02-07/63839

Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Висновок від 17.12.2014 № 26-17931/264

5 ВНЕСЕНО: Відділ інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору

 

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Суміші литі емульсійно-мінеральні
Технічні умови

СМЕСИ ЛИТЫЕ ЭМУЛЬСИОННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ
Технические условия

Чинний від 2015-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на суміші литі емульсійно-мінеральні (далі – суміші), які призначені для будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування згідно з ДБН В.2.3-4 в усіх дорожньо-кліматичних зонах України.

Суміші використовують для відновлення або влаштування шарів тонких захисних та шарів зносу (одно- та двошарових) на існуючих асфальтобетонних і цементобетонних покриттях, щебеневих основах із розклинюванням або просоченням згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Споживачами сумішей литих емульсійно-мінеральних є підприємства й організації, які виконують роботи з будівництва, ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування.

1.3 Обов’язкові вимоги, що встановлюють правила безпеки праці та підготовленості персоналу, безпечність для життя і майна населення, охорони довкілля, в процесі приготування та застосування сумішей литих емульсійно-мінеральних, викладені в розділі 5 стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові, нормативні акти та нормативні документи:

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків і зовнішніх установок за вихобухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов’язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

НАПБ В.01.058-2008/112 Правила пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва

ДБН В.1.4-0.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція і кондиціювання

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні норми та правила. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 201-97 Санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови (линейки измерительные металлические. Технические условия)

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови 

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ Б В.2.8-20:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-30-2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови

ДСТУ Б.В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загально будівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подріблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Методи визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам’яних матеріалів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99 Будівельні матеріали. Матеріали на основі в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-121-2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами.

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Будівельні матеріали. Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови. (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. (EN 45501:1992, IDT)

СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.02-85* Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.09-03-85 Сооружения промышленных предприятий (Споруди промислових підприємств)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. (ССБП. Роботи вантажо-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органа слуха. Общие технические требования и методы испытаний (Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань).

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Правила встановлення допустимих викидів промисловими підприємствами)

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия (Термометри скляні для випробування нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия (Реактиви. Бензол. Технічні умови

ГОСТ 6823-77 Глицерин сырой. Технические условия (Гліцерин сирий. і Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые (Посуд і устаткування лабораторні порцелянові. Технічні умови

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторне скляне. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і устаткування лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования (Ваги лабораторні. Загальні технічні вимоги)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПин 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

СОУ 45.2-00018112-069:2011 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі дистиляційні. Технічні умови

МУ 3119-84 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций предельных С1-С10 (суммарно), непредельных С2-С5 (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки по газохроматографічному вимірюванню концентрацій граничних С1-С10 (сумарно), неграничних С2-С5 (сумарно) і ароматичних (бензолу, толуолу, етилбензолу, ксилолів, стиролу) вуглеводів в повітрі робочої зони

МУ 3911-85 Методические указания по проведению измерений и гигиенической оценки производственных вибраций (Методичні вказівки з проведення вимірювань і гігієнічної оцінки виробничих вібрацій)

МУ 4436-87 Методические указания. Измерение концентраций аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки. Вимірювання концентрацій аерозолів переважно фіброгенної дії)

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Керівництво по контролю забруднення атмосфери).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи