ДСТУ Б В.2.6-204:2015 Розрахунок і конструювання армоцементних конструкцій будівель та споруд

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ АРМОЦЕМЕНТНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

 

ДСТУ Б В.2.6-204:2015

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Мінрегіон України

2015

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"; ТК 303 "Будівельні конструкції", ПК 5 "Зовнішні конструкції"

РОЗРОБНИКИ: О. Бондарчук; О. Ісаєнко, канд. техн. наук; В. Крітов, канд. техн. наук (науковий керівник); Т. Мірошник; О. Неборачко; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; В. Сергійчук; В. Тарасюк, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 29.04.2014 р. № 88, чинний з 2016-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СНиП 2.03.03-85)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки, використані у цьому стандарті

5 Загальні вказівки

5.1 Основні положення

5.2 Основні розрахункові вимоги

5.3 Додаткові вказівки щодо проектування попередньо напружених конструкцій

6 Вимоги до матеріалів для армоцементних конструкцій

6.1 Вимоги до дрібнозернистого бетону

6.2 Характеристичні та розрахункові характеристики дрібнозернистого бетону

6.3 Вимоги до арматури

6.4 Характеристичні та розрахункові характеристики арматури

7 Розрахунок армоцементних конструкцій за граничними станами першої групи

7.1 Розрахунок міцності перерізів, нормальних до поздовжньої осі елемента

7.2 Елементи прямокутного, таврового, двотаврового і кільцевого згинальних перерізів

7.3 Позацентрово стиснуті елементи прямокутного, таврового, двотаврового і кільцевого перерізів

7.4 Центрально розтягнуті елементи

7.5 Позацентрово розтягнуті елементи

7.6 Розрахунок за міцністю перерізів, похилих до поздовжньої осі елемента

8 Розрахунок армоцементних конструкцій за граничними станами другої групи

8.1 Розрахунок виникнення та розкриття тріщин

8.2 Розрахунок розкриття тріщин, нормальних до поздовжньої осі елемента

8.3 Розрахунок розкриття тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента

8.4 Розрахунок елементів армоцементних конструкцій за деформаціями

8.5 Визначення кривизни на ділянках без тріщин в розтягнутій зоні

8.6 Визначення кривизни на ділянках з тріщинами в розтягнутій зоні

8.7 Визначення прогинів

9 Конструктивні вимоги

9.1 Мінімальні розміри перерізів елементів

9.2 Захисний шар бетону

9.3 Армування елементів

9.4 Особливості армування позацентрово стиснутих елементів

9.5 Особливості армування згинальних елементів

9.6 Мінімальна відстань між стрижнями арматури

9.7 Стики сітчастої і стрижневої арматури

9.8 Закладні деталі

9.9 Стики збірних елементів

9.10 Додаткові вказівки з конструювання попередньо напружених елементів

Додаток А Рекомендований сортамент тканих і зварних дротяних сіток для армоцементних конструкцій

ВСТУП

Цей стандарт містить основні правила, методи розрахунку та проектування армоцементних конструкцій промислових, громадських будівель та споруд із дрібнозернистого бетону, які забезпечують виконання основних вимог щодо забезпечення несучої здатності, придатності до експлуатації, надійності та здатності конструкцій зберігати необхідні експлуатаційні якості протягом усього строку експлуатації.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 303"Будівельні конструкції".

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОЗРАХУНОК І КОНСТРУЮВАННЯ АРМОЦЕМЕНТНИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ АРМОЦЕМЕНТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

CALCULATION AND CONSTRUCTION OF FERRO-CEMENT CONSTRUCTIONS BUILDINGS AND STRUCTURES

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на проектування армоцементних тонкостінних конструкцій (товщиною до 30 мм включно), що виготовляють з дрібнозернистого бетону, в якості арматури яких застосовують: часті тонкі тканини, зварні або плетені дротяні сітки, рівномірно розподілені по перерізу елемента (сітчасте армування), в поєднанні зі стрижневою або дротяною арматурою (комбіноване армування).

Стандарт встановлює вимоги щодо проектування армоцементних конструкцій, призначених для роботи при систематичному впливі температури не вище ніж 50 °С і не нижче ніж мінус 40 °С.

За показниками міцності бетону прийняті класи бетону відповідно до ДСТУ Б В 2.7-221.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.6-98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні з важкого бетону. Правила проектування

ДСТУ Б В.2.6-167:2011 Сітки зварні для залізобетонних конструкцій. Технічні умови (ГОСТ 8478-81, MOD)

ДСТУ Б В 2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги

ГОСТ 9.306-85 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения (Єдина система захисту від корозії та старіння. Покриття металеві і неметалеві неорганічні. Позначення)

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры (Сітки металеві дротяні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 3826-82 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними чарунками. Технічні умови)

ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций (Дріт з вуглецевої сталі для армування попередньо напружених залізобетонних конструкцій)

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия (Прокат зі сталі підвищеної міцності. Загальні технічні умови).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online