ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування. Зі Змінами № 1 та № 2

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності
та безпеки будівельних об'єктів

НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ
Норми проектування

ДБН В.1.2-2:2006
Зі зміною № 1 та № 2

Актуалізований текст в
останній редакції із внесеними змінами

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
2020

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського» (ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського)

РОЗРОБНИКИ: В. М. Гордеєв, д.т.н., М. О. Микитаренко, к.т.н., А. В. Перельмутер, д.т.н. (керівник розробки), В. М. Шимановський, чл.-кор. НАН України, О. В. Шимановський, д.т.н.

За участю:
Донбаська Національна академія будівництва та архітектури Є. В. Горохов, д.т.н., С. В. Турбін, к.т.н.
Полтавський Національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка В. А. Пашинський, д.т.н., С.Ф. Пічугін, д.т.н.
Науково-виробниче товариство СКАД СОФТ B.C. Карпіловський, к.т.н., Е.З. Криксунов, к.т.н.

ПОГОДЖЕНО:
МНС України, лист від 18.03.2005 р. № 02-2651/152
МНС України Держгідромет, лист від 19.12.2005 р. № 25/1040
МНС України Держпромгірнагляд, лист від 03.03.2005 р. № 06-6а/1221

ВНЕСЕНО: Управління технічного регулювання в будівництві

ПРИЙНЯТО: наказ Мінбуду України від 3 липня 2006 р. № 220

НАДАНО ЧИННОСТІ: з 1 січня 2007 р.

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: Визнати такими, що не застосовуються на території України, СНиП 2.01.07-85, крім розділу 10

РОЗРРОБЛЕНО Зміна № 1: ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В. М. Шимановського

ПРИЙНЯТО Зміна № 1: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 13 серпня 2007 р. № 143

НАДАНО ЧИННОСТІ Зміна № 1: з 1 жовтня 2007 р.

РОЗРРОБЛЕНО Зміна № 2: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського"

РОЗРОБНИКИ Зміна № 2: О. Шимановський, чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук; В. Гордеев, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Адріанов; В. Пасечнюк; О. Голоднов, д-р техн. наук; О. Кордун; В. Пасічник; В. Холькін; В. Шалінський, канд. техн. наук; Н. Сирота; Я. Лимар; В. Гаврилова

ЗА УЧАСТЮ Зміна № 2: Полтавський Національний технічний університет імені Ю. Кондратюка (С. Пічугін, д-р техн. наук, Ю. Патенко, канд. техн. наук) Науково-виробниче товариство СКАД СОФТ (А. Перельмутер, д-р техн. наук)

ВНЕСЕНО Зміна № 2: Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Міністерства розвитку громад та територій України

ПОГОДЖЕНО Зміна № 2: Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист № 01-16170/2 від 12.11.2019); Державна служба України з питань праці (лист № 872.8/1/5.2-ДП-19 від 14.11.2019);

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Зміна № 2: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 16.01.2020 р. № 5 з першого числа місяця, що настає через 90 днів з дня її реєстрації та оприлюднення на офіційному вебсайті Мінрегіону (2020-06-01)

ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3 ВИЗНАЧЕННЯ

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5 ВАГА КОНСТРУКЦІЙ ТА ҐРУНТІВ

6 НАВАНТАЖЕННЯ ВІД УСТАТКУВАННЯ, ЛЮДЕЙ, ТВАРИН, СКЛАДОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИРОБІВ

7 КРАНОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

8 СНІГОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

9 ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

10 ОЖЕЛЕДНО-ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ

11 ТЕМПЕРАТУРНІ КЛІМАТИЧНІ ВПЛИВИ

12 ІНШІ НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ

ДОДАТОК А (ДОВІДКОВИЙ) НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДОДАТОК Б (ДОВІДКОВИЙ) ПОЯСНЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ. ПОЗНАЧЕННЯ

ДОДАТОК В (ДОВІДКОВИЙ) ПРИБЛИЗНІ ТЕРМІНИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД (У РОКАХ)

ДОДАТОК Г (ДОВІДКОВИЙ) МОСТОВІ ТА ПІДВІСНІ КРАНИ РІЗНИХ ГРУП (ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК)

ДОДАТОК Д (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ) НАВАНТАЖЕННЯ ВІД УДАРУ КРАНА ОБ ТУПИКОВИЙ УПОР

ДОДАТОК Е (ДОВІДКОВИЙ) ХАРАКТЕРИСТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ І ВПЛИВІВ ДЛЯ МІСТ УКРАЇНИ

ДОДАТОК Ж (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ) СХЕМИ СНІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І КОЕФІЦІЄНТИ

ДОДАТОК І (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ) СХЕМИ ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І АЕРОДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ САЕR

ДОДАТОК К (ОБОВ'ЯЗКОВИЙ) ПЕРЕВІРКА НА РЕЗОНАНСНЕ ВИХРОВЕ ЗБУДЖЕННЯ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності та безпеки
будівельних об'єктів

Навантаження і впливи
Норми проектування

ДБН В.1.2-2:2006 

Замість СНиП 2.01.07-85,
за винятком розділу 10

Обов'язкові вимоги цих норм надруковані шрифтом, рекомендовані положення та пояснення – дрібним курсивом.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми поширюються на проектування будівель і споруд, що зводяться або реконструюються, і встановлюють основні положення та правила щодо визначення навантажень і впливів, а також їхніх сполучень.

1.2 Навантаження і впливи на будівлі і споруди, що відрізняються від традиційних (об'єкти атомної енергетики, мости, гідротехнічні споруди, опори ПЛ високої напруги і портали ОРП, теплиці та оранжереї тощо), а також ті, що мають спеціальне походження (сейсмічні, хвильові, від транспортних засобів тощо) треба визначати за спеціальними технічними умовами і нормами, які доповнюють та уточнюють положення цих норм.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих нормах використано посилання на документи, наведені у додатку А.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online