ГНД 34.09.203-2004 Нормування витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

 

ГНД 34.09.203-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ВЛАСНІ ПОТРЕБИ ПІДСТАНЦІЙ 35-750 кВ І РОЗПОДІЛЬЧИХ ПУНКТІВ 6-10 кВ

ІНСТРУКЦІЯ

 

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств “Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (ОЕП “ГРІФРЕ”)

2 РОЗРОБЛЕНО ВАТ "ЛьвівОРГРЕС"

3 ВИКОНАВЦІ Я.М.Коваль, Н.В.Медведчук, Р.Л.Бордун

4 УЗГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України, С.М.Чех

Департаментом електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Ю.І.Улітіч

Першим заступником Голови Державного Комітету України з енергозбереження, В В .Григоровський (лист від 26.11.2003 №748-2/2)

Об’єднанням енергетичних підприємств “ГРІФРЕ”, Г.П.Хандурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством палива та енергетики України, наказ від 2 березня 2004 р. № 129

6 НА ЗАМІНУ РД 34.09.208-81 Инструкция по нормированию расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций 35-500 кВ

7 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2008 р.

 

Вступ

Документ переглянутий у зв’язку із змінами, які відбулися у структурі електроенергетики: ліквідація виробничих енергетичних об’єднань (енергосистем), створення енергогенеруючих, енерго-передавальних та енергопостачальних підприємств (компаній), створення оптового ринку електричної енергії України, зміна структури Міністерства палива та енергетики, а також на виконання викладеного у Постанові Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. №786 Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві” та вимог “Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”, затверджених наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22.10.2002 р.№ 112.

Нормативний документ містить типові норми витрат електро­енергії на власні потреби підстанцій 220-750 кВ магістральних електричних мереж, підстанцій 35-150 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ місцевих (локальних) електричних мереж 0,38-150 кВ та встановлює порядок обчислення нормативних значень цих витрат.

Цей нормативний документ розроблений з метою впоряд­кування та удосконалення процедури нормування технологічних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і розподільчих пунктів як складової нормативних значень технологічних витрат електроенергії в електричних мережах електропередавальних організацій в умовах реструктуризованої електроенергетичної галузі України. Слід також зазначити, що у ньому не розглядаються питання щодо використання нормативних значень витрат електро­енергії на власні потреби підстанцій і розподільчих пунктів у техніко-економічних розрахунках та розрахунках роздрібних цін на електроенергію. Ці питання повинні регулюватися іншими нормативними чи організаційно-розпорядчими документами Міністерства палива та енергетики України і Національної комісії регулювання електроенергетики України.

 

ГНД 34.09.203-2003

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства палива
та енергетики України від 2 березня 2004 №129

НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ НА ВЛАСНІ ПОТРЕБИ ПІДСТАНЦІЙ 35-750 кВ

І  РОЗПОДІЛЬЧИХ ПУНКТІВ 6-10 кВ

Інструкція

1  Галузь використання

1.1  Цей документ “Нормування витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ. Інструкція” (далі Інструкція) встановлює методичну базу та порядок обчислення значень нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ.

1.2    Ця Інструкція має обов’язковий характер для електро­передавальних організацій незалежно від форм власності та відомчої належності, які мають у власності або законному володінні магістральні електричні мережі 220-750 кВ чи місцеві (локальні) електричні мережі 0,38-150 кВ та отримали ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електроенергії.

2  Нормативні посилання

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

- “Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 786;

- “Основні положення з нормування питомих витрат наливно- енергегичних ресурсів у суспільному виробництві", затверджені наказом Державного комітету України з енергозбереження від 22.10.2002 р. № 112, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2002 р. за № 848/7166;

- ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статисти­ческие параметры климатических факторов для технических целей;

- ГНД 34.09.104-2003 Методика складання структури балансу електроенергії в електричних мережах 0,38-150 кВ, аналізу його складових і нормування технологічних витрат електроенергії;

- “Інструкція про порядок комерційного обліку електричної енергії”, затверджена загальними зборами членів Оптового ринку електроенергії 28.01.2003 p.;

- “Інструкція з складання, надання звітів та аналізу даних відомчої форми звітності 1Б-ТВЕ “Структура балансу електро­енергії та технологічних витрат електроенергії на передачу по електричних мережах’’, затверджена Міністерством енергетики та електрифікації України 09.09.1997 p.;

- “Методика по визначенню втрат електроенергії в трансфор­маторах і лініях електропередач”, затверджена Міністерством енергетики та електрифікації України 18.02.1998 р.

3 Терміни та визначення

У цій Інструкції застосовуються такі терміни і визначення:

Віддача електроенергії-кількість електроенергії, яка віддана ліцензіатом-передавачем на межах балансової належності технологічних витрат електроенергії в електричних мережах сусіднім ліцензіатам-передавачам і споживачам, а також витрачена на господарські потреби;

Витрати електроенергії на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів - кількість електроенергії, що споживається сукупністю допоміжного обладнання, пристроїв (струмо­приймачами), та втрат електроенергії в трансформаторах власних потреб, яка забезпечує нормальну роботу обладнання підстанцій і розподільчих пунктів та діяльність обслуговуючого персоналу;

Електропередавальна організація (ліцензіат-передавач) - суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії магістральними (міждержавними) електричними мережами або місцевими (локальними) електромережами, а також поста­чальники електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснюють свою діяльність на закріпленій території;

Звітне значення витрат електроенергії на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів - складова частина звітного значення технологічних витрат електроенергії, яка дорівнює кількості електроенергії, витраченої на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів, що визначена за показами розрахункових засобів обліку електроенергії;

Звітне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах - кількість електроенергії, що визначається різницею між сумою значень надходжень і сумою значень віддач електроенергії, що визначені за показами розрахункових засобів обліку електроенергії;

Значення нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій та розподільчих пунктів - кількість електроенергії, що визначена розрахунковим шляхом згідно з вимогами цього нормативного документа;

Магістральні електричні мережі - електричні мережі напругою 220 кВ і вище та міждержавні електричні мережі з усією інфраструктурою, в тому числі системи автоматики, захисту, управління, регулювання та зв’язку, які знаходяться у повному господарському віданні електропередавальної організації та використовуються для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення місцевих (локальних) мереж;

Місцеві (локальні) електричні мережі - електричні мережі, що перебувають у власності або повному господарському віданні електропередавальної організації і якими передається електрична енергія від магістральних електричних мереж до споживача;

Надходження електроенергії - кількість електроенергії, яка отримана ліцензіаггом-передавачем на межах балансової належності технологічних витрат електроенергії в електричних мережах від сусідніх ліцензіатів-передавачів, генеруючих джерел і підстанцій споживачів електроенергії;

Нормативне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах - складова звітного значення технологічних витрат електроенергії, що дорівнює сумі значень технічних розрахункових втрат в елементах електричних мереж та нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і розподільчих пунктів;

Оливний вимикач - електричний комутаційний апарат, контакти якого розмикаються і замикаються в оливі;

Структура балансу електроенергії - система показників ліцензіата-передавача за календарний (розрахунковий) період, яка складена на підставі показів розрахункових засобів обліку та характеризує сумарні і з розбивкою на кожному ступені напруги значення надходжень, віддач, трансформувань електроенергії та структури звітного значення технологічних витрат електроенергії;

Технологічні витрати електроенергії в електричних мережах - кількість електроенергії, яка дорівнює сумі втрат електроенергії в елементах електричних мереж, що виникають в них під час передавання електроенергії, витрат електроенергії на власні потреби підстанцій і розподільчих пунктів та витрат електроенергії на плавлення ожеледі.

Трансформування електроенергії - кількість електроенергії, яка передана через трансформатори з одного ступеня напруги на інший у межах мереж ліцензіата-передавача.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online