СОУ-Н МПЕ 40.1.05.881:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Засоби диспетчерського і технологічного керування. Обладнання зв`язку, телемеханіки, радіостанцій, автоматичних тел...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.05.881:2006

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Засоби диспетчерського і технологічного керування
(Обладнання зв'язку, телемеханіки, радіостанцій, автоматичних телефонних станцій, ліній зв'язку)
Том 7

Відповідає офіційному тексту

ОБ'ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»
Київ
2006

ПЕРЕДМОВА

1. ЗАМОВЛЕНО: Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики" (ОЕП "ГРІФРЕ")

2. РОЗРОБЛЕНО: Державним підприємством "Львівське конструкторське бюро"

3. ВИКОНАВЦІ: Лошак О.С., Цар Г.С., Ковалюк В.В., Кузина О.Й., Бойко Н.М., Товтин Д.П.

4. ПОГОДЖЕНО: Заступником Міністра палива та енергетики України, Тітенко С.М.

 Департаментом з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Меженний С. Я.

 Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, лист№ 10/5-180 від 29.12.2005 р., Беркута А.В.

 Об'єднанням енергетичних підприємств "Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики", Коданьова В.Т.

5. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики від 22 березня 2006 р. № 91

6. НА ЗАМІНУ: 1. РД 34.05.882 "Нормы времени на техническое обслуживание оборудования связи и телемеханики и техническое обслуживание и ремонт радиостанций и АТС, затверджений Міненерго СРСР 27.10.84. 2. РД 34.05.881 "Нормы времени на техническое обслуживание линий связи", затверджений Міненерго СРСР 13.07.81

7. ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ 5 років

 Зміст

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

2 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

4 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

НОРМИ ЧАСУ
НА РЕМОНТ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Засоби диспетчерського і технологічного керування
(Обладнання зв'язку, телемеханіки, радіостанцій, автоматичних телефонних станцій, ліній зв'язку)
Том 7

Чинний від 21 квітня 2006 року

1 Галузь використання

Нормативний документ "Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Засоби диспетчерського і технологічного керування (Обладнання зв'язку, телемеханіки, радіостанцій, автоматичних телефонних станцій, ліній зв'язку)" (далі - Норми часу) розроблений для застосування на підприємствах електроенергетики всіх форм власності незалежно від відомчого підпорядкування.

Норми часу призначені для:

- нормування праці інженерно-технічних працівників;

- обліку трудових витрат;

- розрахунку трудомісткості робіт;

- планування чисельності ремонтно-експлуатаційного персоналу;

- складання кошторисно-фінансової документації на проведення ремонту і технічного обслуговування засобів диспетчерського і технологічного керування згідно з ГНД 34.05.102-2003 "Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж";

- використання як основної бази даних Норм часу для "Автоматизованої

системи розрахунку кошторисно-фінансової документації (АСКД-3)", а також для

інших автоматизованих систем.

Норми часу призначені для складання кошторисно-фінансової документації на ремонт і технічне обслуговування засобів диспетчерського і технологічного керування, що виконуються господарським способом, підрядним способом. 

2 Загальна частина

Норми часу розроблені для номенклатури обладнання, наведеної в норматив-ному документі РД 34.05.882 "Нормі времени на техническое обслуживание оборудования связи и телемеханики и техническое обслуживание и ремонт радиостанций и АТС. Випуски 1-3" HP 34-00-068-84, РД 34.05.881 "Нормы времени на техническое обслуживание линий связи" HP 34-00-010-82, а також для нового обладнання, встановленого на підприємствах електроенергетики.

В основу розробки покладено:

- технологію виконання робіт;

- технічні розрахунки;

- фотохронометражні спостереження;

- технічні характеристики апаратури і пристроїв;

- типові заводські інструкції;

- матеріали вивчення і аналізу існуючої організації праці та передового досвіду.

Норми часу встановлені на бригаду або на індивідуального виконавця

виражені в людино-годинах і містять оперативний час на виконання операцій, час на підготовчо-завершальні роботи (7% від оперативного часу), час на обслуговування робочого місця (2% від оперативного часу), час на відпочинок та особисті потреби (6% від оперативного часу).

Найменування і коди професій вказані згідно з Державним Класифікатором професій ДК 003-95 зі змінами (таблиця 1).

Крім основних робіт, нормами часу враховано час на:

- отримання завдання і проведення інструктажу з технології виконання робіт;

- ознайомлення з кресленнями, схемами, інструкціями та іншою технічною документацією;

- отримання приладів, пристроїв, інструменту та повернення їх після закінчення роботи;

- складання схем для перевірки електричних характеристик апаратури;

- прогрівання паяльників та приладів; 

- підготовку та утримування в порядку робочого місця;

- телефонні розмови, пов'язані з перевіркою апаратури;

- переходи виконавців, пов'язані з підготовкою, виконанням та завершенням

робіт, організацією роботи і робочого місця, та переміщення апаратури і приладів у межах робочої зони на відстань до 20 м.

Витрати часу на переходи виконавців у межах робочої зони на відстань більше ніж 20 м враховуються окремо з розрахунку 0,1 год. на 250 м для одного виконавця.

Витрати часу на виконання організаційних та технічних заходів, що проводяться на робочому місці перед початком робіт і забезпечують безпечне виконання робіт у відповідності з вимогами правил техніки безпеки (в тому числі інструктажі з техніки безпеки), нормами часу не враховані, а нормуються із розрахунку 0,2 люд.-год. на одного виконавця.

Витрати часу на транспортування приладів, апаратури, проїзд ремонтної бригади до місця виконання роботи і назад, а також переїзди з одного об'єкта на інший в нормах часу не враховані, а розраховуються додатково за таблицею 2.

Нормами часу не враховано час на:

- монтажні роботи, виправлення схем;

- виготовлення та ремонт пристроїв, інструменту, приладів;

- виконання додаткових робіт, які не передбачені технологією, а виникли під

час ремонту і технічного обслуговування апаратури;

- виправлення недоліків у роботі.

Норми часу передбачають виконання робіт технічно підготовленим персоналом. Кількісний та кваліфікаційний склад бригади встановлений з урахуванням характеру роботи, її обсягу та складності. У випадку, коли неможливо сформувати нормативний склад бригади для виконання роботи, можна замінити окремих членів бригади на працівників з вищим кваліфікаційним розрядом.

 

Виконання робіт робітниками, кваліфікаційні розряди яких не відповідають наведеним у даних нормах часу, а також недоліки в організації праці, не можуть бути підставою для зміни норм часу на ці роботи.

Роботи з технічного обслуговування обладнання зв'язку і телемеханіки викону¬ються на місці встановлення у виробничих приміщеннях, при цьому несправні еле¬менти, окремі блоки пристроїв замінюються запасними. Роботи виконуються згідно із затвердженим графіком з періодичністю (сьомий і восьмий знаки шифру роботи):

- один раз на день (01);

- один раз на тиждень (02);

- один раз на місяць (03);

- один раз на квартал (04);

- один раз на півріччя (05);

- один раз на рік (06);

- один раз на два роки (07);

- один раз на три роки (08);

- один раз на шість років (09);

- один раз на десять днів (10);

- один раз на день на КП (11);

- один раз на тиждень на КП (12);

- один раз на місяць на КП (13);

- один раз на квартал на КП (14);

- один раз на півріччя на КП (15);

- один раз на рік на КП (16);

- один раз на два роки на КП (17);

- один раз на два тижні (20);

- після 200 годин роботи (21);

- після 400 годин роботи (22);

- після 2000 годин роботи (23).

При експлуатації пристроїв, надійність яких вимагає підвищеної уваги, періо¬дичність перевірок можна змінити.

У випадку одночасного виконання робіт з різною періодичністю норми часу додаються.

Ремонт радіостанцій виконується в лабораторних умовах.

Норми часу розраховані на максимальну місткість обладнання телемеханіки і зв'язку. У випадку виконання технічного обслуговування обладнання, місткість якого відрізняється від зазначеної в даних нормах часу, норми часу слід перерахувати пропорційно до фактичної місткості.

У випадку виконання робіт на підстанціях, де відсутні кімнати зв'язку, до норм часу слід застосувати коефіцієнт 1,1, а в незручних умовах (наприклад, якщо апаратура розміщена в комірках ЯТС-63 тощо) - 1,3.

Роботи з технічного обслуговування та ремонту кабельних ліній зв'язку виконуються виїзними бригадами електромонтерів.

Бригада до місця праці доставляється бригадною машиною.

Бригада повинна бути оснащена пересувною майстернею, в якій встановлені лебідка з тяговим зусиллям до 3 тс, генератор змінного струму потужністю 6,25 кВ/А, насос подачею 16-36 м3/г, набір інструментів для кабельника-спаювача, а також справними інструментами, вимірювальними приладами та іншими пристроями.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online