ГНД 34.12.102-2004 Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГНД 34.12.102-2004

ГАЛУЗЕВИЙ НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНУ ПІДГОТОВКУ І НАВЧАННЯ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Відповідає офіційному тексту з перекладом на російську мову

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ «ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ»

Київ 2005

 

ПЕРЕДМОВА

1. ЗАМОВЛЕНО Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2. РОЗРОБЛЕНО Науково-технічним центром «ЕЛТЕС»

3. ВИКОНАВЦІ Е. С. Погуляєв, А. У. Цимбалюк, О. В. Виноградов, Г. П. Крючков

4. ПОГОДЖЕНО

Заступником Міністра палива та енергетики України, С. М. Чех

Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю. І. Улітіч

Державним комітетом України з нагляду за охороною праці (лист погодження від 17.12.2003 № 06-6353), В. А. Плетньов

Міністерством освіти і науки України (лист погодження від 17.03.2004 № 1/12-1077), А. М. Гуржій

Державною інспекцією з експлуатації електричних станцій і мереж, О. Т. Гутаревич

Державною інспекцією з енергонагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, Є. Л. Арбузов

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г. П. Хайдурова

5. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Міністерства палива та енергетики України № 75 від 9 лютого 2004 р., С. Ф. Єрмілов (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.04.2004, № 418/9017)

6. НА ЗАМІНУ ГКД 34.12.102-95

7. СТРОК ПЕРШОЇ ПЕРЕВІРКИ 2009 р.

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Наказ Міністерства палива та енергетики України 09.02.2004 № 75

ПОЛОЖЕННЯ

про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про електроенергетику» щодо комплектування робочих місць висококваліфікованими кадрами і підвищення їх кваліфікації для роботи в нормальних та екстремальних умовах з додержанням єдиних норм, правил і стандартів, з метою збереження цілісності та надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України.

1.2. Вимоги цього Положення обов’язкові для виконання працівниками всіх суб’єктів електроенергетики (крім атомних електростанцій), а також підприємств та організацій, що виконують ремонтні, монтажні, будівельні, налагоджувальні, науково-дослідні, проектні або інші роботи на об’єктах електроенергетики (далі - підприємства) незалежно від їх відомчої належності та форм власності.

1.3. Положення встановлює порядок проведення спеціальної підготовки, навчання і перевірки знань з питань технічної експлуатації об’єктів електроенергетики, які є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами електроенергетики.

До нормативних документів, які визначають порядок технічної експлуатації об’єктів електроенергетики, належать нормативний документ «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», затверджений наказом Міністерства палива та енергетики України від 13 червня 2003 року № 296, а також нормативно-правові та нормативні акти з питань користування електричною і тепловою енергією, улаштування, будови, експлуатації, ремонту і диспетчерського управління.

1.4. Положення поширюється на керівників суб’єктів електроенергетики та працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці, що зазначені в додатку 1 до цього Положення (далі - працівники електроенергетики).

На кожному підприємстві згідно з додатком 1 до цього Положення розробляється і затверджується перелік спеціальностей і посад працівників, які забезпечують виробничі процеси в електроенергетиці.

1.5. На підприємствах відповідно до цього Положення з урахуванням місцевих умов та складу енергетичного обладнання розробляються і затверджуються наказами керівників відповідні положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації, які можуть поєднуватись з положенням про навчання з питань охорони праці.

1.6. Забороняється допуск до роботи працівників електроенергетики, які не пройшли спеціальної підготовки, навчання і перевірки знань, передбачених цим Положенням.

1.7. Працівники електроенергетики проходять такі форми навчання з питань технічної експлуатації:

спеціальна підготовка;

періодичне навчання в спеціалізованих навчальних закладах;

щорічне навчання на підприємстві електроенергетики;

стажування;

дублювання;

протиаварійні тренування;

інструктажі.

1.8. Працівники електроенергетики, функціональні обов’язки яких пов’язані з технічною експлуатацією об’єктів електроенергетики, повинні мати спеціальну освіту енергетичного профілю (повну вищу, базову вищу, професійно-технічну).

Первинна професійна підготовка робітників, які раніше не мали робітничої професії, може проводитись на підприємствах відповідно до Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26 березня 2001 року № 127/151 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 квітня 2001 року за № 315/5506.

Працівники електроенергетики до початку самостійного виконання роботи повинні проходити спеціальну підготовку.

1.9. Усі форми навчання з питань технічної експлуатації, у тому числі і спеціальна підготовка, повинні поєднуватися з навчанням з питань охорони праці, яке необхідно проводити з урахуванням і дотриманням вимог законодавства та інших нормативно-правових актів про навчання працівників електроенергетики. Навчання проводяться за програмами, обсяг яких з питань технічної експлуатації має становити не менше половини обсягу всього навчального процесу.

Програми спеціальної підготовки і періодичного навчання повинні передбачати теоретичне і практичне навчання працівників електроенергетики.

1.10. Навчання працівників електроенергетики має безперервний характер і проводиться протягом їх трудової діяльності з метою розширення та поглиблення їх знань, умінь і навичок відповідно до вимог сучасного виробництва в електроенергетиці.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online