ДСТУ ІSО/ІЕС 12119:2003 Інформаційні технології. Пакети програм. Тестування і вимоги до якості (ІSО/ІЕС 12119:1994, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Інформаційні технології

ПАКЕТИ ПРОГРАМ

Тестування і вимоги до якості

(ISO/ІЕС 12119:1994, IDT)

ДСТУ ISO/ІЕС 12119:2003

 

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2004

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» та Інститут програмних систем Національної академії наук України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: П. Андон, член-кор. НАН України; Л. Бабко; Є. Моренцов; канд. техн. наук; А. Моренцова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 червня 2003 р. № 102 з 2004-07-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 12119:1994 Information technology – Software packages – Quality requirements and testing (Інформаційні технології. Пакети програм. Тестування і вимоги до якості)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC 12119:1994 Information technology – Software packages – Quality requirements and testing (Інформаційні технології. Пакети програм. Тестування і вимоги до якості).

Цей стандарт встановлює вимоги до якості пакетів програм та інструкції з тестування пакетів програм на відповідність цим вимогам.

Стандарт орієнтовано на постачальників, органи сертифікації та акредитації випробовувальних лабораторій, покупців і користувачів пакетів програм.

За цей стандарт відповідає Технічний комітет зі стандартизації «Інформаційні технології» (ТК 20).

У тексті цього стандарту містяться посилання на міжнародні стандарти, яким відповідають такі національні стандарти України:

ДСТУ 2396-94 Система оброблення інформації. Теорія інформації. Терміни та визначення;

ДСТУ 2850-94 Система оброблення інформації. Арифметичні та логічні операції. Терміни та визначення;

ДСТУ 2850-94 Програмні засоби ЕОМ. Показники та методи оцінювання якості;

ДСТУ 2873-94 Система оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення;

ДСТУ 2938-94 Система оброблення даних. Основні поняття. Терміни та визначення;

ДСТУ 2941-94 Система оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до додатка С долучено «Національне пояснення», виділене рамкою.

Копії стандартів, на які є посилання у цьому стандарті і які нечинні в Україні, можна одержати в Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ПАКЕТИ ПРОГРАМ
Тестування і вимоги до якості

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПАКЕТЫ ПРОГРАММ
Тестирование и требования к качеству

INFORMATION TECHNOLOGY
SOFTWARE PACKAGES
Testing and quality requirements

Чинний від 2004-07-01

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до пакетів програм. Прикладами є текстові процесори, електронні таблиці, програми баз даних, графічні пакети, програми для технічних чи наукових розрахунків і обслуговувальні програми.

Цей стандарт встановлює:

— вимоги до пакетів програм (вимоги до якості);

— інструкції, як тестувати пакет програм на відповідність цим вимогам (інструкції для тестування, зокрема для незалежного тестування третьою стороною).

Цей стандарт стосується тільки пакетів програм. Він не поширюється на процес їхнього розробляння (зокрема дії і проміжні продукти, наприклад, специфікації). Система якості постачальника перебуває поза межами застосовування цього стандарту.

Примітка. Деякі програмні продукти мають потребу в додаткових вимогах, наприклад, критичні безпечні програми.

Передбачуваними користувачами цього стандарту є:

a) постачальники, коли:

1) специфікують вимоги до пакета програм;

2) проектують форму для описування продукту;

3) оцінюють свої власні продукти;

4) видають декларації відповідності [ISO/IEC Guide22];

5) звертаються за сертифікатами або оцінками відповідності [ISO/IEC Guide23];

b) органи сертифікації, які за потреби можуть установити схему сертифікації третьою стороною (міжнародні, регіональні або національні) [ISO/IEC Guide 16, 28 і 44];

c) випробовувальні лабораторії, яким потрібно дотримуватись положень інструкцій з тестування у разі тестування на сертифікат чи оцінку відповідності [ISO/IEC Guide25];

d) органи акредитації для акредитування органів, що сертифікують, і випробовувальних лабораторій [ISO/IEC Guide 40,58];

e) аудитори випробовувальних лабораторій для оцінювання власної компетентності [ISO/IEC Guide 58];

f) покупці, які можуть:

1) порівняти свої вимоги з описаними у цьому стандарті;

2) порівняти вихідні вимоги з інформацією в описі наявних продуктів;

3) шукати сертифіковані продукти;

4) перевіряти іншими способами чи задовольняються вимоги;

g) користувачі для можливості вибирати кращі продукти.

Національна примітка
Копії міжнародних стандартів ISO/ІEC Guide 16, ISO/IEC Guide 22, ISO/IEC Guide 23, ISO/IEC Guide 25, ISO/IEC Guide 28, ISO/IEC Guide 40, ISO/IEC Guide 44 та ISO/IEC Guide 58 можна одержати у Головному фонді нормативних документів З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»).

 

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовано наведені нижче визначення. Визначений, які зазначено у інших стандартах, і використані у цьому стандарті, наведено у додатку А для зручності посилання.

2.1 функція (function)

Втілення алгоритму в програмі, за допомогою якої користувач програми може виконувати частину або все робоче завдання.

Примітка 1. Функція необов'язково повинна бути затребувана користувачем (наприклад, автоматичне резервне копіювання, зберігання даних).

Примітка 2. Поняття функції тут вужче, ніж те, що використано у ISO/IEC 2382-14 (у визначеннях збою, помилки, відновлюваності та надійності), але ширше, ніж ті, що були визначені у ISO/IEC 2382-2 і ISO/IEC 2382-15

2.2 документ вимог (requirements document)

Документ, що містить будь-яке поєднання вимог або положень, яким повинен відповідати програмний продукт.

Примітка. Прикладами є технічний або ергономічний стандарт, список вимог (або специфікація типових вимог) від групи (наприклад, ринковий сектор, технічна асоціація чи асоціація користувачів), закон або декрет

Національна примітка

Прикладами є стандарти, специфікації, вимоги, технічні завдання.

2.3 опис продукту (product description)

Документ, що описує властивості пакета програм з основною метою – допомогти потенційним покупцям в оцінюванні придатності продукту для себе перед покупкою.

Примітка. Цей термін більш специфічний, ніж термін «Опис системи» у ISO/IEC 2382-20:1990. До цілі опису продукту долучено «інформацію покриття» у ISO/IEC 9127. Опис продукту не є специфікацією, він служить для іншої мети

2.4 документація користувача (user documentation)

Повний набір документів, поданий у друкованій чи недрукованій формі, який використовують для застосування продукту і є невід’ємною частиною продукту

2.5 документація пакета (package documentation)

Опис продукту і документація користувача

2.6 тестовий варіант (test case)

Документована інструкція для того, хто проводить тестування, яка специфікує, як функція чи поєднання функцій, що повинні бути протестовані, та результати тестування. Тестовий варіант містить докладну інформацію з таких пунктів:

— мета тесту;

— функції, що підлягають тестуванню;

— середовище тестування й інші умови (деталі конфігурації і підготовча робота);

— дані тесту;

— процедура;

— очікуване поводження системи

2.7 супроводження (maintenance)

Це частина підтримки системи (див. А.5.2), яка стосується до модифікації пакета програм.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online