ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи оброблення інформації
РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМ
Терміни та визначення

ДСТУ 2941-94

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
Київ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом програмних систем НАН України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 333 від 28 грудня 1994 р.

3 Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO 2382—20:1990 «Information technology — Vocabulary — Part 20: System development»

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: Л. Бабко, В. Грищенко, канд. фіз.-мат. наук, О. Перевозчикова, д-р фіз.-мат. наук, В. Цимбал, К. Ющенко, чл.-кор. НАН України

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні поняття

5 Аналіз систем

6 Проектування систем

7 Керування проектам

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик російських термінів 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ОБРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМ
Терміни та визначення

СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
РАЗРАБОТКА СИСТЕМ
Термины и определения

INFORMATION PROCESSING SYSTEMS
SYSTEM DEVELOPMENT
Terms and definitions

Чинний від 1996—01—01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни і визначення найуживаніших понять у галузі розроблення систем.

1.2 Терміни, встановлені у цьому стандарті, обов’язкові для вико­ристання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, на­вчальній і довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах.

1.3 Стандарт повинен застосовуватися з чинними стандартами, в яких установлюються терміни та визначення з інформаційних технологій.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на такі державні стандарти Ук­раїни:

ДСТУ 2938—94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення;

ДСТУ 2873—94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований тер­мін.

3.2 Подані визначення можна, в разі необхідності, змінювати, вво­дячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних у них термінів, вказуючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

3.3 У стандарті, як довідкові, подані англійські (еn) та російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, взяті з відповідних міжнародних чи державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Переклад терміна та його визначення російською мовою, відсут­нього в чинних державних російських стандартах, подаються в круглих дужках.

3.4 У стандарті наведено абетковий покажчик українських термінів та абеткові покажчики їх іншомовних відповідників кожною мовою окре­мо.

3.5 Стандартизовані терміни набрані напівгрубим шрифтом. Нео­бов’язкова частина терміна, взята у круглі дужки, може бути опущена в разі використання цього терміна в документах зі стандартизації.

3.6 Позначка, що вказує на галузь використання багатозначного терміна, подана у круглих дужках світлим шрифтом після терміна.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online