ДСТУ 3330-96 Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Еталонна модель керування даними (ГОСТ 34.321-96)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДСТУ 3330-96
 (ГОСТ 34.321-96)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Інформаційні технології
Система стандартів з баз даних

ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ДАНИМИ

 

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 Київ

 

ГОСТ 34.321-96

 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

 

Информационные технологии

 Система стандартов по базам данных

ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

 

Соответствует официальному тексту

 

Межгосударственный совет
 по стандартизации, метрологии и сертификации

 


ПРЕДИСЛОВИЕ

1  РАЗРАБОТАН Институтом программных систем НАН Украины

ВНЕСЕН Государственным комитетом Украины по стандартизации метрологии и сер­тификации

2   ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сер­тификации (протокол № 10 МГС от 03.10.1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа стандартизации

Азербайджанская Республика

Азгосстандарт

Республика Армения

Армгосстандарт

Республика Беларусь

Госстандарт Республики Беларусь

Республика Казахстан

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызская Республика

Кыргызстандарт

Республика Молдова

Молдовастандарт

Российская Федерация

Госстандарт России

Республика Таджикистан

Таджикгосстандарт

Туркменистан

Главгосинспекция Туркменистана

Республика Узбекистан

Узгосстандарт

Украина

Госстандарт Украины

 

3  ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Госстандарта Украины от 14 марта 1997 р. № 132

4  Настоящий стандарт соответствует международному стандарту ISO/IEC 10032:1995 «Information technology - Reference model of data management»

5  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6   РАЗРАБОТЧИКИ: П. Андрон, Л. Бабко, В. Грищенко, канд. физ.-мат. наук, Л. Микулинская, А. Скляров, канд. экон. наук

 

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом програмних систем НАН України

2  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держстандарту України від 28 березня 1996 р. № 137 ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 14 березня 1997 р. № 132

3  Цей стандарт відповідає міжнародному стандарту ISO/IEC 10032:1995 «Information technology - Reference model of data management»

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5  РОЗРОБНИКИ: Л.Бабко, В.Грищенко, канд. фіз.-мат. наук, Л.Мікулінська, А.Скляров, канд. екон. наук

 

ЗМІСТ

 

1  Галузь використання

2  Нормативні посилання

3  Терміни та визначення

4  Графічні зображення

5  Вимоги до керування даними

5.1   Інформаційні системи

5.2   База даних і схема

5.3   Засіб моделювання даних

5.4   Незалежність даних

5.5  Процесори та інтерфейси

5.6  Керування доступом

5.7  Підтримка керування даними

5.7.1   Керування конфігурацією, керування версіями і варіанти

5.7.2   Паралельне оброблення

5.7.3   Керування транзакцією бази даних

5.7.4   Проектування продуктивності

5.7.5   Ідентифікування об’єктів

5.7.6   Розширення засобу моделювання даних

5.7.7   Підтримка різних засобів моделювання даних у інтерфейсі користувача

5.7.8   Контрольні журнали

5.7.9    Відновлення

5.7.10   Логічне реструктурування даних. Реорганізація фізичної пам’яті

5.8  Додаткові експлуатаційні вимоги для підтримки керування даними в розподіленій інформаційній системі

5.8.1   Керування розподілом

5.8.2   Керування транзакцією бази даних

5.8.3   Зв’язки

5.8.4   Експорт-імпорт

5.8.5   Незалежність розподілення

6  Пари рівнів і зв'язаних процесів

6.1  Пари рівнів

6.1.1   Блокування пар рівнів

6.2   Залежність пар рівнів від засобу моделювання даних

6.2.1   Пари рівнів і правила структурування даних

6.2.2   Пари рівнів і правила маніпулювання даними

6.3   Пари рівнів і зв’язані з ними процеси

6.4   Багаторазове зв'язування

6.5   Керування доступом для пар рівнів

6.6   Модифікування схеми

7  Архітектурна модель

7.1   Поняття моделювання

7.2   Загальна модель керування даними

7.3   Спеціалізація моделі в різних середовищах

7.4   Середовище бази даних

7.5   Керування розподіленими даними

7.6   Модель експорту-імпорту

7.7   Модель керування доступом

8  Стандартизація керування даними

8.1   Мета стандартизації керування даними

8.2  Засоби досягнення мети стандартизації керування даними

8.3  Аспекти стандартизації керування даними

Додаток А. Абетковий покажчик термінів англійською мовою

 


ДСТУ 3330-96
(ГОСТ 34.321-96)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ СИСТЕМА СТАНДАРТІВ З БАЗ ДАНИХ
ЕТАЛОННА МОДЕЛЬ КЕРУВАННЯ ДАНИМИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ ПО БАЗАМ ДАННЫХ
ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ

INFORMATION TECHNOLOGY DATABASE STANDART SYSTEM
REFERENCE MODEL OF DATA MANAGEMENT

 

Чинний від 1998-07-01

 

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює еталонну модель керування даними.

Еталонна модель визначає загальну термінологію і поняття, які стосуються даних інформаційних систем. Такі поняття використовуються для визначення послуг, що їх надають системи керування базами даних або системи словників даних.

Еталонна модель не розглядає протоколи для керування даними.

Сфера застосування еталонної моделі охоплює процеси, що стосуються керування сталими даними та їх взаємодії з процесами, які відрізняються від вимог конкретної інформаційної системи, а також загальні послуги керування даними для визначення, зберігання, пошуку, оновлення, введення, копіювання, відновлення та пересилання даних.

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення

ДСТУ 2874-94 Системи оброблення інформації. Бази даних. Терміни та визначення

 ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online