ДСТУ ISO 15971:2014 Природний газ. Вимірювання властивостей. Теплота згоряння та число Воббе (ISO 15971:2008, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИИ ГАЗ
Вимірювання властивостей
Теплота згоряння та число Воббе

(ISO 15971:2008, IDT)
ДСТУ ISO 15971:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
 З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Рожнов, канд. хім. наук (науковий керівник); І. Шереметьев

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 р. № 1429 з 2015-05-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 15971:2008 Natural gas — Measurement of properties — Calorific value and Wobbe index (Природний газ. Вимірювання властивостей. Теплота згоряння та число Воббе)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 15971:2008

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

3.1 Теплота згоряння і число Воббе

3.2 Вміст води у газі

3.3 Класифікація за характеристиками

3.4 Метрологічні терміни

4 Принципи вимірювання

4.1 Вступ

4.2 Калориметрія прямого згоряння

4.3 Непрямі методи

4.4 Дедуктивні методи

5 Оцінювання робочих характеристик і приймальні випробовування

5.1 Оцінювання робочих характеристик для вибирання приладу

5.2 Приймальні випробовування на виробництві та на місці монтування

6 Настанови щодо відбирання проб та монтування

6.1 Відбирання проби

6.2 Настанови щодо монтування

7 Калібрування

7.1 Процедури калібрування

7.2 Калібрувальні гази

8 Перевіряння правильності вимірювань

8.1 Методики перевіряння

8.2 Контрольні гази

9 Технічне обслуговування

9.1 Профілактичне технічне обслуговування

9.2 Корегувальне технічне обслуговування

10 Контролювання якості

10.1 Загальні положення

10.2 Параметри навколишнього середовища і допоміжне устатковання

10.3 Інструментальні чинники

Додаток А Познаки та одиниці

Додаток В Приклади затвердження типу і технічної специфікації

Додаток С Визначання масової теплоти згоряння калориметрами класу 0

Додаток D Калориметрія прямого згоряння

Додаток Е Прилади стехіометричного горіння

Додаток F Вплив неалканових газів на пристрої стехіометричного горіння

Додаток G Вимірювання числа Воббе

Бібліографія

Додаток НА Перелік чинних в Україні стандартів, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є письмовий переклад ISO 15971:2008 Natural gas — Measurement of properties — Calorific value and Wobbe index (Природний газ. Вимірювання властивостей. Теплота згоряння та число Воббе).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 122 «Аналіз газів, рідких і твердих речовин».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вираз «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

— вилучено довідковий матеріал «Передмова до ISO 15971:2008»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин відповідно до серії стандартів ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин»;

— у 8.3.2 виправлено помилку, а саме: посилання на рисунок 14 замінено на рисунок 13. Перелік чинних в Україні стандартів, згармонізованих з міжнародними стандартами, посилання

на які є в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

Копії міжнародних стандартів, на які є посилання в тексті цього стандарту, можна замовити в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП ДО ISO 15971:2008

Кількість енергії, яку доставляє потік природного газу, зазвичай визначають як добуток об’єму доставленого газу і теплоти згоряння одиниці об’єму газу. Тому так важливо мати доступні стандартизовані методи для визначання теплоти згоряння. У багатьох випадках можна обчислити теплоту згоряння природного газу з достатньою точністю за його складом (див. ISO 6976). Проте можна також, а іноді навіть краще, вимірювати теплоту згоряння, використовуючи будь-який з кількох методів, що не вимагають аналізування складу газу. У цьому стандарті розглянуто методи, використовувані на цей час, та зазначено чинники, які потрібно враховувати під час вибирання, оцінювання, визначання експлуатаційних властивостей, монтування та експлуатації відповідного приладу. Вимірювання числа Воббе — властивості, яка близько пов’язана з теплотою згоряння, стисло наведено в довідковому додатку, але не розглянуто детально в обов’язкових частинах цього стандарту.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРИРОДНИЙ ГАЗ
Вимірювання властивостей
Теплота згоряння та число Воббе

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Измерение свойств
Теплота сгорания и число Воббе

NATURAL GAS
Measurement of properties
Calorific value and Wobbe index

Чинний від 2015-05-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний для вимірювання теплоти згоряння природного газу і замінників природного газу нероздільними методами, тобто методами, які не вимагають визначання складу газу або обчислень, що фунтуються на складі газу. Стандарт описує принципи експлуатації різних приладів, що використовують для цих вимірювань, і дає настанови щодо вибирання, оцінювання, визначання експлуатаційних характеристик, монтування та користування ними.

Теплоту згоряння виражають як масову теплоту згоряння, молярну теплоту згоряння або найчастіше як об’ємну теплоту згоряння. Робочий діапазон для вищої об’ємної теплоти згоряння природного газу зазвичай міститься між 30 МДж/м3 і 45 МДж/м3 за стандартних умов (див. ISO 13443). Відповідний діапазон для числа Воббе зазвичай міститься між 40 МДж/м3 та 60 МДж/м3 .

Цей стандарт не підтверджує і не заперечує твердження будь-якого виробника щодо технічних характеристик приладу. Головна ідея цього стандарту полягає в тому, що придатність приладу до будь-якого специфічного застосування (визначеного переліком конкретних експлуатаційних вимог) можна оцінити лише за допомогою добре розробленої програми експериментальних випробовувань. Дані настанови забезпечують відповідний зміст цих випробовувань.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У наведених нижче стандартах зазначено положення, які через посилання в тексті становлять положення цього стандарту. Уразі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватися останнім виданням нормативних документів (разом із змінами).

ISO 6976:1995 Natural gas — Calculation of calorific values, density, relative density and Wobbe index from composition

ISO 14532:2001 Natural gas — Vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6976:1995 Природний газ. Методи обчислювання теплоти згоряння, густини, відносної густини та числа Воббе на основі компонентного складу

ISO 14532:2001 Природний газ. Словник.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online