ДСТУ Б EN 933-9:2015 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього (EN 933-9:2009+А1:2013,IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього
 (EN 933-9:2009 + А1:2013, IDT)

ДСТУ Б EN 933-9:2015

 

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
 2016

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ Науково-технічний центр "Будстандарт",

За участю: Державний науково-дослідний інститут "УкрДІцемент".

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Бобунов; О. Бобунова; Г. Желудков; Л. Кріпка; П. Лопатьєв, канд. екон. наук; С. Мозговий; Л. Нестерова, д-р техн. наук;

Р. Рунова, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від 30.12.2015 р. № 355, чинний з 2016-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 933-9:2009 + А1:2013 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test (Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еп)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

 

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Суть методу

5 Реактиви

6 Устаткування

7 Підготовка аналітичних проб

8 Процедура

9 Розрахунок та запис результатів

10 Звіт про випробування.

Додаток А Процедура визначення метиленовим синім кількості МВр заповнювача фракції 0-0,125 мм

Додаток В Визначення відповідності за установленим значенням MB

Додаток С Приготування розчину 10 г/л метиленового синього

Додаток D Процедура визначення метиленовим синім кількості каолініту МВк

Додаток Е Приклад протоколу випробувань

Додаток НА Перелік міжнародних і/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 933-9:2009+А1:2013, та відповідних національних стандартів за їх наявності

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 933-9:2009 + А1:2013 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue test (Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього) із внесеною зміною А1:2013.

EN 933-9:2009 + А1:2013 підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 154 "Aggregates" (Заповнювачі), секретаріатом якого керує British Standard Institution.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 933-9:2015 Методи випробувань геометричних характеристик заповнювачів. Частина 9. Оцінювання тонких фракцій. Метод з використанням метиленового синього (EN 933-9:2009 + А1:2013, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 305 "Будівельні вироби і матеріали".

До національного стандарту внесені такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

-структурні елементи стандарту-"Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Терміни та визначення", "Бібліографія", - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 933-9:2009 + А1:2013" у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651:1997 Метрологія. Одиниці фізичних величин.

Зміну А1 виділено в тексті стандарту подвійною лінією на березі (II). До EN 933-9 внесено наступні зміни:

а) текст розділу 7 викладено в новій редакції;

б) перший абзац підрозділу 8.1 викладено в новій редакції;

в) в підрозділі 8.2 вилучено частину тексту з першого абзацу;

г) підрозділ 10.2 доповнено пунктом "h) pre-drying (if any)".

Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 933-9:2009 + А1:2013, та відповідних національних стандартів за їх наявності наведений у додатку НА.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОВНЮВАЧІВ
 Частина 9. Оцінювання тонких фракцій.
Метод з використанням метиленового синього

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ
Часть 9. Оценка тонких фракций.
Метод с использованием метиленового синего

TESTS FOR GEOMETRICAL PROPERTIES OF AGGREGATES
 Part 9: Assessment of fines
Methylene blue test

Чинний з 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує еталонний метод, який використовують для типових випробувань та у разі виникнення суперечок для визначення з використанням метиленового синього фракції 0-2 мм у дрібних чи нефракціонованих заповнювачах (MB). Також у додатку А описано еталонний метод для визначення з використанням метиленового синього фракції 0-0,125 мм (MBF). Для інших цілей, зокрема для контролю виробництва на підприємстві, альтернативні методи випробувань можуть використовуватися за умови, що встановлено придатний для використання робочий взаємозв'язок з еталонним методом

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наступні нормативні документи є обов'язковими для застосування цього стандарту. Для недатованих посилань застосовується остан­нє видання документів, на які наведено посилання (включаючи будь-які поправки).

EN 932-2 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 2. Методи скорочення лабораторних проб

EN 932-5 Методи випробувань загальних характеристик заповнювачів. Частина 5. Типове випробувальне устаткування і калібрування

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online