ДСТУ 7655:2014 Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування

ДСТУ 7655:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний сертифікаційний центр синтетичних миючих засобів та виробів електронної техніки «ЕЛХІМ» (ДП «ДСЦ «ЕЛХІМ»)

РОЗРОБНИКИ: Г. Байдюк, В. Добровольська, О. Машинський (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 29 грудня 2014 р. №1484 з 2015-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25359-82)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги щодо надійності

7 Методи випробування

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ
Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Общие требования по надежности и методы испытаний

ELECTRONIC COMPONENTS
General requirements on reliability and test methods

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на невідновлювані вироби електронної техніки (далі — вироби) виробничо-технічної призначеності та народного споживання й установлює загальні вимоги щодо надійності та методи випробування цих виробів.

Стандарт не поширюється на джерела високоінтенсивного оптичного випромінення газо­розрядні, які мають наробіток 1500 год і менше, рентгенівські трубки й бетатронні рентгенівські камери.

Вимоги щодо збережуваності та методи випробування — згідно з ГОСТ 21493.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3321:2003 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять

ГОСТ 20.57.406-81 Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические. Методы испытаний (Комплексна система контролю якості. Вироби електронної техніки, квантової електроніки та електротехнічні. Методи випробування)

ГОСТ 21493-76 Изделия электронной техники. Требования по сохраняемости и методы испытаний (Вироби електронної техніки. Вимоги до збережуваності та методи випробування)

ГОСТ 25360-82 Изделия электронной техники. Правила приемки (Вироби електронної техніки. Правила приймання).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online