ДСТУ 3958:2015 Пожежна безпека. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості. Загальні технічні вимоги і методи випробовування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Пожежна безпека

ГАЗОВІ ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ
 НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ

Загальні технічні вимоги і методи випробовування

ДСТУ 3958:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України (УкрНДІПБ)

РОЗРОБНИКИ: В. Боровиков, канд. техн. наук (науковий керівник); О. Слуцька; В. Чеповський

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. №61 з 2016-07-01

3 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 3958-2000

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Транспортування та зберігання

10 Методи випробовування

11 Правила приймання

12 Правила використовування, регенерування, утилізування

13 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
ГАЗОВІ ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ
Загальні технічні вимоги і методи випробування

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ГАЗОВЫЕ ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА
НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА.
Общие технические требования и методы испытания

FIRE SAFETY
GASEOUS FIRE EXTINGUISHING SUBSTANCES
NOMENCLATURE OF QUALITY PERFORMANCE
General specifications and test methods

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на газові вогнегасні речовини, які використовують у технічних засобах пожежогасіння, для флегматизування вибухонебезпечних газових сумішей, і встановлює номенклатуру показників якості газових вогнегасних речовин, загальні технічні вимоги до них, правила транспортування та зберігання, методи випробування, а також порядок поводження з газовими вогнегасними речовинами під час їхнього зберігання, використовування, регенерування та утилізування.

Обов’язкові вимоги до газових вогнегасних речовин щодо забезпечення безпеки життя, здоров’я населення й охорони довкілля викладено у розділах 5, 6, 12.

Стандарт не поширюється на озоноруйнівні газові вогнегасні речовини у частині вимог безпеки та охорони довкілля.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ДСТУ EN 15004 (усі частини) Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння

ДСТУ 5092:2008 Пожежна безпека. Вогнегасні речовини. Діоксид вуглецю (EN 25923:1993 (ISO 5923:1989), MOD)

ДСТУ ISO 6327:2004 Аналіз газів. Визначення точки роси природних газів. Конденсаційні гігрометри з охолоджуваною поверхнею (ISO 6327:1981, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 9293-74 (ИСО 2435-73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 24614-81 Жидкости и газы, не взаимодействующие с реактивом Фишера. Кулонометрический метод определения воды (Рідини та гази, які не взаємодіють з реактивом Фішера. Кулонометричний метод визначання води)

ГОСТ 25828-83 Гептан нормальный эталонный. Технические условия (Гептан нормальний еталонний. Технічні умови)

ГОСТ 29173-91 (ИСО 2209-73) Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические. Отбор проб (Вуглеводні галоїдзаміщені рідкі технічні. Відбирання проб)

ГОСТ 29193-91 (ИСО 3427-76) Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические (сжиженные газы). Отбор проб (Вуглеводні галоїдзаміщені рідкі технічні (зріджені гази). Відбирання проб)

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, які працюють під тиском

НПАОП 73.1-1.06-77 Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online