СОУ-Н ЕЕ 40.304:2007 Посудини, що працюють під тиском. Положення про технічне діагностування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПОСУДИНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ Положення про технічне діагностування

СОУ-Н ЕЕ 40.304:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

Міністерство палива та енергетики України

Об’єднання енергетичних підприємств

«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2007

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

AT «ЛьвівОРГРЕС», Дежгірпромнагляд

2 РОЗРОБНИКИ:

Я. Сай, М. Мороз, І. Г арбузов, В. Пастернак, AT «ЛьвівОРГРЕС»;  B. Бабійчук, С. Бабенко, Держгірпромнагляд

3 ВНЕСЕНО:

Відділ розвитку, координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю. Орлов

4 УЗГОДЖЕНО:

Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, C. Меженний

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, А. Дєнгін

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»), О. Проценко

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінпаливенерго України від 13 вересня 2007 р. № 441

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ:

2012 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги щодо проведення технічного діагностування (експертного обстеження) посудини

6.1 Організація проведення технічного діагностування (експертного обстеження)

6.2 Підготовка посудини до технічного діагностування (експертного обстеження)

6.3 Порядок проведення технічного діагностування (експертного обстеження)

7 Технічне діагностування (експертне обстеження) посудин

7.1 Аналіз технічної документації

7.2 Контроль стану металу

7.2.1 Візуальний і вимірювальний контроль

7.2.2 Ультразвуковий, радіографічний, магніто-порошковий і капілярний методи контролю

7.2.3 Ультразвукова товщинометрія

7.2.4 Вимірювання твердості

7.2.5 Металографічні дослідження металу методом реплік чи відколів

7.2.6 Лабораторні дослідження металу вирізок

7.3 Аналіз результатів технічного діагностування (експертного обстеження) і проведення розрахунків на міцність

7.4 Гідравлічне випробування

8 Критерії оцінки технічного стану посудини

8.1 Візуальний і вимірювальний контроль

8.2 Ультразвуковий, радіографічний, магніто-порошковий і капілярний методи контролю

8.3 Вимірювання твердості і металографічні дослідження металу методом реплік чи відколів

8.4 Лабораторні дослідження металу вирізок

9 Визначення можливості та строків подальшої експлуатації посудин за результатами технічного діагностування (експертного обстеження)

9.1 Умови визначення можливості та строків подальшої експлуатації посудин за результатами технічного діагностування (експертного обстеження)

9.2 Визначення можливості подальшої експлуатації посудин

9.3 Визначення строків подальшої експлуатації посудин

Додаток А Методи, обсяги та строки проведення контролю стану металу посудин, що працюють під тиском

Додаток Б Форма рішення експертно-технічної комісії

Додаток В Форма акта зовнішнього і (або) внутрішнього оглядів та вимірювального контролю посудини     

Додаток Г Форма висновку за результатами магніто- порошкового (кольорового) контролю

Додаток Д Форма висновку за результатами ультра­звукового контролю

Додаток Е Форма висновку за результатами радіо­графічного контролю

Додаток Ж Форма протоколу результатів вимірювання товщини стінки

Додаток И Форма протоколу результатів вимірювання твердості металу

Додаток К Форма протоколу механічних випробувань і металографічних досліджень

ВСТУП

Цей нормативний документ розроблений згідно з ви­могами СОУ-Н МПЕ 001, СОУ-Н МПЕ 002 та відповідно до НПАОП 0.00-8.18 і НПАОП 0.00-1.07 і регламентує організаційні заходи, порядок проведення технічного діагностування (експертного обстеження) посудин, що працюють під тиском (надлишковим), методи і обсяги контролю, норми і критерії оцінки технічного стану посудин до та після вичерпання встановленого (розрахункового) строку служби, а також після аварії.

Під час розроблення цього нормативного документа враховано досвід і практичні результати контролю металу посудин та використані чинні галузеві нормативні документи з технічного діагностування, експлуатації і ремонту електростанцій та мереж: ГКД 34.20.507, ГКД 34.17.404, СОУ-Н МПЕ 40.1.17.405, а також чинні нормативні документи інших галузей.

Цей нормативний документ розроблений вперше, містить основні вимоги щодо проведення технічного діагностування (експертного обстеження) посудин та оформлення технічної документації за результатами їх проведення.

СОУ-Н ЕЕ 40.304:2007

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ

ПОСУДИНИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД тиском Положення про технічне діагностування

Чинний від 2007-12-13

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Це Положення установлює організаційно-технічні заходи щодо забезпечення надійної експлуатації посудин, що працюють під тиском (надлишковим) і знаходяться на балансі енергетичних компаній, підприємств та організацій, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України та щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

1.2 Вимоги цього Положення поширюються на:

— посудини, що працюють під тиском води з температурою вище 115 °С чи іншої рідини з температурою, яка перевищує температуру кипіння при тиску 0,07 МПа (0,7 кгс/см2);

— посудини, що працюють під тиском пари, а також посудини для транспортування і збереження газу чи зрідженого газу (повітря, кисень, вуглекислий газ, азот, водень, сірководень, аміак) понад 0,07 МПа (0,7 кгс/см[1]);

1.3 Це Положення визначає методи, обсяги та строки проведення технічного діагностування (експертного обстеження) посудин, порядок якого визначається НПАОП 0.00-8.18, критерії оцінки технічного стану посудин до та після вичерпання встановленого (розрахункового) строку служби, а також після аварії.

1.4 Вимоги цього Положення не поширюються на:

— посудини, що виготовлені відповідно до НПАОП У 0.04-1.05, а також посудини, що працюють з радіоактивним середовищем;

— посудини, що працюють під вакуумом.

1.5 Технічне діагностування (експертне обстеження) деаераторів з тиском середовища 0,6 МПа (6 кгс/см2) і вище проводиться згідно з ГКД 34.17.404.

1.6 Експертне обстеження регенеративних підігрівників високого та низького тисків після 30 років експлуатації проводиться згідно з СОУ-Н МПЕ 40.1.17.405.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 0.00-8.18—04 Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. Затверджений постановою КМУ від 26 травня 2004 р. № 687

НПАОП 0.00-1.07—94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.27—97 Правила атестації фахівців в галузі неруйнівного контролю 2

НПАОП У 0.04-1.05—90 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. (Правила будови і безпечної експлуатації устатковання і трубопроводів атомних енергетичних установок)

ДСТУ EN 10228-2-2001 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 2. Капілярний контроль

ДСТУ 2651—2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2954—94 Сталь. Методи магнітного контролю ГОСТ 868—82 Нутромеры индикаторные с ценой деления 0,01 мм. Техничес-кие условия (Нутроміри індикаторні з ціною поділки 0,01 мм. Технічні умови)

ГОСТ 1497—84 Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробовування на розтяг) ГОСТ 1763—68 Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя (Сталь. Методи визначення глибини зневуглецьованого шару)

ГОСТ 1778—70 Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений (Сталь. Металографічні методи визначення неметалічних включень) ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Виккерсу (Метали і сплави. Метод виміру твердості по Віккерсу)

ГОСТ 5520—79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированой и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия (Прокат листовий із вуглецевої, низьколегованої і легованої стали для котлів і посудин, що працюють під тиском. Технічні умови)

ГОСТ 5639—82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі і сплави. Методи ви­явлення і визначення величини зерна)

ГОСТ 6996—66 Сварные соединения. Методы опреде­ления механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7512—82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 8233—56 Сталь. Эталоны микроструктуры (Сталь. Еталони мікроструктури)

ГОСТ 9012—59 Металлы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю (Метали. Метод виміру твердості по Брінеллю)

ГОСТ 9013—59 Металлы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу (Метали. Метод виміру твердості по Роквеллу) ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытаний на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах (Метали. Метод випробовувань на ударний вигин при понижених, кімнатній і підвищених температурах)

ГОСТ 9651—84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах (Метали. Методи випробовувань на розтяг при підвищених температурах) ГОСТ 10243—75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Методи випробувань і оцінки макроструктури)

ГОСТ 14249—89 Сосуды и аппараты. Нормы и мето­ды расчёта на прочность (Посудини і апарати. Норми і ме­тоди розрахунку на міцність)

ГОСТ 14782—86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 17410—78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии (Контроль неруйнівний. Труби металічні безшовні циліндричні Методи ультразвукової дефектоскопії)

ГОСТ 18442—80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Контроль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги)

ГОСТ 20426—82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения (Контроль неруйнівний. Методи дефектоскопії радіаційні. Область застосування)

ГОСТ 20700—75 Болты, шпильки, гайки, шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия (Болти, шпильки, гайки, шайби для фланцевих і анкерних з’єднань, пробки і хомути з температурою середовища від 0 до 650 °С. Технічні умови)

ГОСТ 21105—87 Контроль неразрушающий. Магнито- порошковий метод (Контроль неруйнівний. Магнітопорош- ковий метод)

ГОСТ 22761—77 Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия (Метали і сплави. Метод вимірювання твердості по Бринеллю переносними твердомірами статичної дії)

ГОСТ 22762—77 Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости на пределе текучести вдавливанием шара (Метали і сплави. Метод вимірювання твердості на границі текучості вдавленням кульки)

ГОСТ 24755—89 Сосуды и аппараты. Нормы и мето­ды расчёта на прочность укрепления отверстий (Посудини 1  апарати. Норми і методи розрахунку на міцність укріп­лення отворів)

ГОСТ 25215—82 Сосуды и аппараты высокого давления. Обечайки и днища. Нормы и методы расчёта на прочность (Посудини і апарати високого тиску. Обичайки і днища. Норми і методи розрахунку на міцність)

ГОСТ 25859—83 Сосуды и аппараты стальные. Нормы и методы расчёта на прочность при малоцикловых нагрузках (Посудини і апарати сталеві. Норми і методи розрахунку на міцність при малоциклових навантаженнях)

ОСТ 26-01-84—78 Швы сварных соединений стальных сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Методика магнитопорошкового метода контроля (Шви зварних з’єднань сталевих посудин і апаратів, що працюють під тиском. Методика магнітопорошкового методу контролю) ОСТ 26-11-03—84 Швы сварных соединений сосудов и аппаратов, работающих под давлением. Радиографический метод контроля (Шви зварних з’єднань посудин і апаратів, що працюють під тиском. Радіографічний метод контролю)

ОСТ 34-70-690—96 Металл паросилового оборудования электростанций. Методы металлографического анализа в условиях эксплуатации (Метал паросилового устатковання електростанцій. Методи металографічного аналізу в умовах експлуатації)

ОСТ 108.004.101—80 Контроль неразрушающий. Люминесцентный, цветной и люминесцентно-цветной методы. Основные положения (Контроль неруйнівний. Люмінесцентний, кольоровий і люмінесцентно-кольоровий методи. Основні положення)

ОСТ 108.031.08—85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положения по обоснованию толщины стенки (Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність. Загальні положення із обґрунтування товщини стінки)

ОСТ 108.031.09—85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки (Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність. Методи визначення товщини стінки)

ОСТ 108.031.10—85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Определение коэффициентов прочности (Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність. Визначення коефіцієнтів міцності)

ОСТ 108.885.01—83 Трубы для энергетического оборудования. Методика ультразвукового контроля (Труби для енергетичного устатковання. Методика ультразвукового контролю)

ГКД 34.17.403—96 Хімічний і фізико-хімічний фазові аналізи металу енергообладнання електростанцій. Методичні вказівки

ГКД 34.17.404—94 Технічне діагностування та продовження експлуатації устатковання теплових електростанцій. Деаератори з тиском середовища 0,6 МПа і вище. Положення

ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

СОУ-Н МПЕ 001:2006 Правила розроблення нормативних документів. Міністерство палива та енергетики України СОУ-Н МПЕ 002:2006 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Міністерство палива та енергетики України

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2005 Ультразвуковий контроль зварних з’єднань елементів котлів, трубопроводів і посудин. Настанова

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.405:2005 Порядок продовження терміну експлуатації підігрівників високого та низького тисків з напрацюванням понад 30  років. Положення

РД 26-02-62—88 Нормы и методы расчёта на проч­ность элементов сосудов и аппаратов, работающих под давлением сред, вызывающих сероводородное коррозионное растрескивание (Норми і методи розрахунку на міцність елементів посудин і апаратів, які працюють підтиском середовищ, що викликають сірководневе корозійне розтріскування)

РД 26-14—88 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчёта на прочность. Элементы теплообменных аппара­тов (Посудини і апарати. Норми і методи розрахунку на міцність. Елементи теплообмінних апаратів)

РД 34.15.027—89 (РТМ-1с-89) Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (Зварювання, термообробка і контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі і ремонті устатковання електростанцій)

РД 34.17.102—88 Инструкция по применению портативных намагничивающих устройств при проведении магнитопорошковой дефектоскопии деталей энергооборудования без зачистки поверхностей (Інструкція із застосування портативних пристроїв, що намагнічують, для проведення магнітопорошкової дефектоскопії деталей енергоустатковання без зачищення поверхонь)

РД 34.17.415 (МУ 34-70-081—84) Методические указания по проведению ультразвукового контроля крепежа энергооборудования (Методичні вказівки по проведенню ультразвукового контролю кріплення енергоустатковання) ГСТУ 3-17-191—2000 Посудини та апарати стальні зварні. Загальні технічні умови

СТТУ НК 01-03 Контроль неруйнівний. Методи ультразвукові. Контроль товщини металу. Основні положення — К.: Асоціація «Укрексперт», 2003

И №23 СД-80 Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали (Інструкція з дефектоскопії згинів трубопроводів з перлітної сталі)

СОУ-Н ЕЕ 40.304:2007

Циркуляр № Ц-03-84 (т) О проведении ультразвуковой дефектоскопии змеевиков подогревателей высокого давления и извещение об изменении Циркуляра № Ц-03-84 (т) от 06.11.87 г. (Про проведення ультразвукової дефектоскопії змійовиків підігрівників високого тиску і повідомлення про зміну Циркуляра № Ц-03-84 (т) від 06.11.87 р.)

Циркуляр № Ц-01-87 (т) О проведении контроля металла и трубной системы подогревателей высокого давления (Про проведення контролю металу і трубної системи підігрівників високого тиску)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online