ДСТУ Б В.2.7-312:2016 Арматура неметалева композитна базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АРМАТУРА НЕМЕТАЛЕВА КОМПОЗИТНА БАЗАЛЬТОВА ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-312:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ"), ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"

РОЗРОБНИКИ: І. Бабяк, канд. техн. наук (науковий керівник); П. Коваль, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: ТОВ "Технобазальт-Інвест" (С. Васильчишина)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово - комунального господарства України від 17.06.2016 р. № 169, чинний з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Класифікація

5 Основні параметри і розміри

6 Загальні технічні вимоги

6.1 Основні показники

6.2 Вимоги до матеріалів

7 Вимоги безпеки та охорони довкілля

8 Маркування

9 Пакування

10 Транспортування та зберігання

11 Методи контролювання

12 Правила приймання

13 Правила застосування, ремонту, утилізування

14 Гарантії виробника

Додаток А Правила приймання арматури за характеристичними величинами

Додаток Б Вимоги до статистичних показників характеристик міцності

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АРМАТУРА НЕМЕТАЛЕВА КОМПОЗИТНА БАЗАЛЬТОВА ПЕРІОДИЧНОГО ПРОФІЛЮ
Загальні технічні умови

АРМАТУРА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОМПОЗИТНАЯ БАЗАЛЬТОВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Общие технические условия

NONMETALLIC COMPOSITE BASALTIC PERIODIC PROFILE REINFORCEMENT
General specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює технічні вимоги до арматури неметалевої композитної базальтової періодичного профілю, виготовленої з базальтових волокон (далі - арматура), призначеної для армування бетонних конструкцій транспортних споруд, клас відповідальності (наслідків) яких відповідає СС1, СС2 згідно з ДБН В.1.2-14 та I, II згідно з ДБН В.2.3-22.

Цей стандарт не поширюється на конструкції, які розраховують на витривалість та вогнестійкість.

1.2 Вимоги, які спрямовані на безпеку життя громадян, охорону навколишнього природного середовища у процесі виготовлення та застосування арматури, викладені у розділі 7.

1.3 Стандарт придатний для підтвердження відповідності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

Наказ від 02.02.2005 р. № 54, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 р. за № 552/10832 "Про затвердження державних санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України"

НРБУ-97 Державні гігієнічні нормативи "Норми радіаційної безпеки України"

ДБН В.1.2-14-2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В. 1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Матеріали будівельні. Метод випробування на займистість

ДСТУ Б В.2.6-145:2010 Конструкції будинків і споруд. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 31384:2008, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Матеріали будівельні. Метод випробування на розповсюдження полум'я

ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 Настанова з проектування та виготовлення бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі базальто- і скпоровінгу

ДСТУ 2093-92 (ГОСТ 10587-93) Смоли епоксидні діанові неотверджені. Технічні умови

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ 4462.3.01:2006. Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006. Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ГОСТ 31325:2007. Шум. Вимірювання шуму будівельного устаткування, що працює під відкритим небом. Метод установлювання відповідності нормам шуму (ГОСТ 31325:2006 (ИСО 4872:1978), IDT; ISO 4872:1978, NEQ)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041-2001, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76). Штангенциркулі. Технічні умови (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDT)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно - гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухо- безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.045-84 Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (Система стандартів безпеки праці. Електростатичні поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 (СТ СЭВ 3518-81) Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг та рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 2768-84 Ацетон технический. Технические условия (Ацетон технічний. Технічні умови)

ГОСТ 6988-73 Дициандиамид технический. Технические условия (Диціандиамід технічний. Технічні умови)

ГОСТ 10110-87 Круги алмазные отрезные формы 1A1R. Технические условия (Круги алмазні відрізні форми 1A1R. Технічні умови)

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытаний на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробувань на розтягування)

ГОСТ 12020-72 (СТ СЭВ 428-89) Пластмассы. Методы определения стойкости к действию химических сред (Пластмаси. Методи визначення стійкості до дії хімічних середовищ)

ГОСТ 15139-69 Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) (Пластмаси. Методи визначення щільності (об'ємної маси))

ГОСТ 17007-80 Круги алмазные плоские формы 6А2Т и 1А2Т. Технические условия (Круги алмазні плоскі форми 6А2Т і 1А2Т. Технічні умови)

ГОСТ 17308-88 Шпагаты. Технические условия (Шпагати. Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18694-80 Смолы фенолформальдегидные твердые. Технические условия (Смоли фенолформальдегідні тверді. Технічні умови)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробувань матеріалів на розтяг, стиск та згин. Загальні технічні вимоги)

СанПиН 4617-88 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест (Санітарні правила щодо охорони атмосферного повітря населених місць)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого устаткування)

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Закон України "Про стандартизацію" №1315-VII від 05.06.2014 р.

2. Закон України "Про дорожній рух" № 3353-ХІІ від 30.06.1993 р.

3. Закон України "Про автомобільні дороги" № 2862-IV від 08.01.2005 р.

4. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи.

5. ДБН В.2.3-4-2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво.

6. ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування.

7. ДБН В.2.3-20-2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт.

8. ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації.

9. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів.

10. ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності.

11. ДК 015-97 Класифікація видів науково-технічної діяльності.

12. ДК 016-2010 Державний класифікатор продукції та послуг.

13. АСІ 440.1 R-06 (2006). Guide for the Design and Construction of Concrete Reinforced with FRP Bars. ACI Committee 440. American Concrete Institute (АСІ) (Керівництво з проектування та будівництва залізобетонних конструкцій, армованих FRP - арматурою. АСІ Комітет 440. Американський інститут бетону (АСІ)).

14. АСІ 440.4R-04 (2004, reapproved 2011). Prestressing Concrete Structures with FRP Tendons. ACI Committee 440. American Concrete Institute (ACI) (ACI 440.4R-04 (2004 p., перезатверджено 2011). (Попереднє напруження залізобетонних конструкцій з FRP арматурою. АСІ Комітет 440. Американський інститут бетону (АСІ)).

15. "Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затверджений наказом МОЗ України № 246 від 21.05.07 р. та зареєстрований в Мін'юсті 23.07.2007 р. за № 846/14113.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online