СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-85:2013 Експлуатація повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами. Інструкція

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

НАПРУГОЮ ДО 1 кВ З САМОУТРИМНИМИ ІЗОЛЬОВАНИМИ ПРОВОДАМИ

Інструкція

СОУ-Н ЕЕ 40.1-21677681-85:2013

Відповідає офіційному тексту

Київ

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2013

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО:

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвести­ційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО:

Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергети­ки» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ:

С. Власюк, І. Блінов, М. Керніцький, В. Лях, В. Молчанов, В. Стафійчук, М. Поночевний, С. Шевченко

4 ВНЕСЕНО:

Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України,

Л. Власенко

5 УЗГОДЖЕНО:

Державне підприємство «Національна атомна енеpгoгенеруюча компанія «Енергоатом»,
О.Шавлаков
ОЕП «ГРІФРЕ»,
О.Єрмаков

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 28 серпня 2013 р. № 602

7 НА ЗАМІНУ

ГНД 34.20.662-2002 «Інструкція з експлуатації повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами», затверджений наказом Мінпаливенерго України від 06.12.2002 № 713

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2018 р.

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Нагляд за станом повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

7 Профілактичні випробування повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

8 Ремонт повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

9 Виконання окремих видів робіт під час ремонту повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

9.1 Ремонт кінцевого (анкерного) затискача

9.2 Ремонт підтримувального затискача

9.3 Ремонт відгалуження до будівлі (споруди)

9.4 Заміна пошкодженої ділянки фазної жили самоутримного ізольованого проводу з однією утримною (нульовою) жилою в прогоні

9.5  Заміна ділянки самоутримного ізольованого проводу з чотирма самоутримними жилами в прогоні

9.6 Заміна анкерної ділянки самоутримного ізольованого проводу з чотирма самоутримними жилами

9.7 Ремонт обмежувача перенапруг

10 Приймання повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами в експлуатацію

11 Технічна документація

12 Особливості заходів безпеки під час експлуатації і ремонту повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами

12.1 Загальні положення

12.2 Додаткові заходи безпеки під час ремонту повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами під напругою

12.3 Заходи безпеки, пов’язані з виконанням окремих видів робіт

Додаток А Бібліографія

ВСТУП

Цей нормативний документ «Експлуатація повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами. Інструкція» (далі — інструкція) розроблено як посібник під час виконання робіт з технічного обслуговування, нагляду і ремонту таких ліній.

Цю інструкцію призначено для інженерно-технічних працівників і спеціалістів підприємств, організацій та об’єднань, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарських товариств, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави, які займаються експлуатацією повітряних ліній електропередавання напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами.

Метою розроблення нової редакції цієї інструкції є уточнення окремих питань експлуатації таких ліній з урахуванням досвіду застосування попередньої редакції документа, а також

З урахуванням вимог нової редакції Глави 2.4 ПУЕ:2006 «Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ» Правил улаштування електроустановок, які введено в дію в 2006 році, дер­жавних будівельних норм, державних стандартів та галузевих нормативно-технічних доку­ментів, що набрали чинності після 2004 року.

Пропозиції та зауваження щодо тексту цих Правил просимо надсилати за адресою:

04112, м.Київ, вул. Дорогожицька, 11/8, Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго», факс (044) 206-73-91.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ

ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

НАПРУГОЮ ДО 1 кВ

З САМОУТРИМНИМИ ІЗОЛЬОВАНИМИ ПРОВОДАМИ

Інструкція

Чинний від 2013-12-27

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця інструкція визначає вимоги до питань експлуатації та ремонту повітряних ліній електропередавання з самоутримними ізольованими проводами напругою до 1 кВ з урахуванням їх конструктивних особливостей, що викликають специфічну організацію їх експлуатаційного обслуговування.

1.2 Вимоги цієї інструкції поширюються на повітряні лінії електропередавання з самоутримними ізольованими проводами напругою до 1 кВ електричних мереж загального призначення і не поширюються на повітряні лінії, експлуатація яких визначається іншими правилами і нормами (сигнальні лінії автоблокування тощо).

1.3 Вимоги цієї інструкції є обов’язковими для виконання державними підприємствами, організаціями та об'єднаннями, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарськими товариствами, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави (далі — підприємства).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів»

Правила введення в роботу технічно переоснащених або замінених складових частин об'єктів діючих електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 110 (150) кВ, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 08.11.2011 № 691, зареєстровані Міністерством юстиції України 29.11.2011 за № 1370/20108

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок

Глава 2.4 ПУЕ:2006 Правила улаштування електроустановок. Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ

ГКД 34.20.503-97 Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ (Методичні вказівки з організації системи експлуатаційного обслуговування повітряних ліній електропередавання напругою 0,4-20 кВ, трансформаторних підстанцій напругою 6-20/0,4 кВ та розподільчих пунктів напругою 6-20 кВ)

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування і ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж

СОУ-Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж напругою 0,38-20 кВ з повітряними лініями електропередачі. Настанова

СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-76:2012 Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою від 0,38 кВ до 150 кВ.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій інструкції використано терміни, установлені: у Главі 2.4 ПУЕ:2006: повітряна лінія електропередавання напругою до 1 кВ, самоутримний ізольований провід, лінійне відгалуження, відгалуження до вводу в будівлю (споруду); у СОУ-Н ЕЕ 20.502: аварійно-відновнювальнї роботи, верховий огляд, діюча повітряна лінія електропередавання, капітальний ремонт, огляд, технічна експлуатація повітряних ліній електропередавання, технічне обслуговування повітряних ліній електропередавання.

4 ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цій інструкції застосовано такі скорочення:

ОПН — обмежувач перенапруг нелінійний;

ПЛ — повітряна лінія електропередавання;

ПЛІ — повітряна лінія електропередавання з самоутримними ізольованими проводами;

СІП — самоутримний ізольований провід.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Инструкция по работам под напряжением на линиях электропередачи напряжением 0,38 кВ Минэнерго УССР (Інструкція з робіт під напругою на лініях електропередавання напругою 0,38 кВ Міненерго УРСР), затверджена заступником Міністра енергетики та електрифікації України Семенюком В.М.,1985.

2. Типовая инструкция по охране труда при выполнении работ под напряжением на воздушных линиях злектропередачи 0,38 кВ (Типова інструкція з охорони праці під час виконання робіт під напругою на повітряних лініях електропередавання 0,38 кВ), затверджена заступником Міністра енергетики та електрифікації України Магдою І.І.,31.12.88.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online