ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Зі зміною (ІПС № 5-2016)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Національна стандартизація
ПРАВИЛА ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ
МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ
НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ДСТУ 1.7:2015
(ISO/SEC Guide 21-1:2005,NEQ;
ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: робоча група, створена наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 17 квітня 2015 р. № 31

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 19 серпня 2015 р. № 98 з 2015-12-20

3 Стандарт розроблено на основі настанов ISO/IEC Guide 21-1:2005 Regional or national adoption of international Standards and other International Deliverables — Part 1. Adoption of International Standards (Прийняття на регіональному та національному рівнях міжнародних стандартів та документів, прирівняних до них. Частина 1. Прийняття міжнародних стандартів) та ISO/ІЕС Guide 21-2:2005 Regional or national adoption of International Standards and other International Deliverables — Part 2. Adoption of International Deliverables other than International Standards (Прийняття на регіональному та національному рівнях міжнародних стандартів та документів, прирівняних до них. Частина 2. Прийняття міжнародних документів, прирівняних до міжнародних стандартів

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 1.7:2001

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Ступені відповідності

5.1 Загальні положення

5.2 Ідентичний національний НД

5.3 Модифікований національний НД

5.4 Нееквівалентний національний НД

5.5 Способи позначення ступенів відповідності та їх скорочення

6 Методи прийняття міжнародних НД

6.1 Загальні положення

6.2 Метод підтвердження

6.3 Метод перевидання

6.4 Вибір методу прийняття та взаємозв’язок між ступенем відповідності й методом прийняття

7 Методи позначання технічних відхилів і редакційних змін

8 Позначення національних НД

9 Вимоги до розроблення та викладання національних НД

10 Посилання на інші міжнародні НД

Додаток А Приклади оформлення технічних відхилів та пояснень до них

Додаток Б Форма висновку про прийняття міжнародного НД як національного НД

Додаток В Приклад оформлення підтверджувального повідомлення про прийняття міжнародного НД як національного НД

Додаток Г Зв’язок між ступенями відповідності, методами прийняття та дозволеними змінами у національному Н

Додаток Д Приклади оформлення структурного елемента «Національний вступ»

Додаток Е Взаємозв’язок між ступенями відповідності, методами прийняття та наявністю національних структурних елементів у національному НД

Додаток Ж Приклади оформлення структурного елемента «Титульний аркуш»

Додаток И Приклад ввідної частини розділу «Нормативні посилання»

Додаток К Приклад зміни структури модифікованого національного стандарту

Додаток Л Приклади деяких видів документів міжнародних організацій стандартизації

Додаток М Бібліографія

ВСТУП

Важливо докласти всіх зусиль, щоб приймати й застосовувати міжнародні та регіональні нормативні документи як національні нормативні документи (далі — НД) і в найкоротші строки скасувати національні нормативні документи, вимоги чи положення яких не відповідають міжнародним нормативним документам. Тільки розвиваючи глобальний підхід, можна зрозуміти переваги стандартизації повністю. Тим не менше, повне прийняття міжнародних нормативних документів як національних не може бути в усіх випадках практично виконано з таких причин: національна безпека, захист здоров’я або безпека людей чи охорона навколишнього середовища, або тому, що є фундаментальні кліматичні, географічні або технологічні проблеми. Угода Світової організації торгівлі (СОТ) про технічні бар'єри у торгівлі (ТБТ) визнає, що вони є законними підставами національних відхилів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ПРАВИЛА ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ МІЖНАРОДНИХ
І РЕГІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

NATIONAL STANDARDIZATION
RULES AND METHODS FOR ADOPTION OF INTERNATIONAL
AND REGIONAL NORMATIVE DOCUMENTS

Чинний від 2015-12-20

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт застосовують у разі прийняття міжнародних, регіональних стандартів, кодек­сів усталеної практики, інших документів, прирівняних до них, у тому числі змін до них міжнародних і регіональних організацій стандартизації як національних стандартів або кодексів усталеної практики.

1.2 Положення цього стандарту також застосовують у разі прийняття стандартів, кодексів усталеної практики, інших документів міжнародних та регіональних організацій, за якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою організацією торгівлі визнано право приймати такі документи; стандартів, кодексів усталеної практики та інших документів держав, що є членами відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації, і з якими укладено відповідні міжнародні договори України про співробітництво та проведення робіт у сфері стандартизації, як національних стандартів або кодексів усталеної практики.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 1.1:2015 (ISO/IEC Cuide 2:2004, MOD) Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Словник термінів.

ДСТУ 1.2:2015 Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення нормативних документів

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3651.2-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення

ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online