СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 Технічні умови України. Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Технічні умови України
НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ,
ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ
ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ

СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДП «Укрметртестстандарт»
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: Бесараб Т. В., Крицька Є. М., Кузьменко Л. О., Любомирова Т. І., Місячний В. П. (керівник розробки), Місячна Б. В., Стрижак О. Л.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «Укрметртестстандарт» № 003 від 13.01.2016

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Загальні положення

5 Настанови щодо типової побудови та викладення технічних умов

6 Правила позначання технічних умов

7 Перевірка, перегляд, внесення змін до технічних умов

8 Скасування чинності технічних умов

Додаток А Настанови щодо оформлення титульного аркуша технічних умов

Додаток Б Настанови щодо оформлення технічних умов

Додаток В Загальні вимоги до змісту розділів технічних умов

Додаток Г Вимоги до викладення та оформлення змін до технічних умов

Додаток Д Вимоги до оформлення аркуша обліку змін технічних умов

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Технічні умови України
НАСТАНОВИ ЩОДО ТИПОВОЇ ПОБУДОВИ, ВИКЛАДЕННЯ,
ОФОРМЛЕННЯ, ПОЗНАЧЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ТА НАДАННЯ ЧИННОСТІ

Чинний від 2016-01-13

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

В цьому стандарті надано методичні рекомендації щодо розроблення, побудови, викладення, оформлення, позначення технічних умов на продукцію, процеси, послуги (надалі - продукція), а також щодо надання їм чинності, перевірки, перегляду, внесення змін та скасування.

Цей стандарт можливо застосовувати під час розроблення технічних умов, які є складниками комплекту конструкторської документації з огляду на те, що його положення доповнюють та уточнюють вимоги ГОСТ 2.114.

Метою розроблення цього стандарту є створення умов для змістовної та формальної уніфікації технічних умов, що сприятиме спрощенню процедур та зниженню затрат на розроблення нових видів продукції (модифікацію існуючих).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII

Закон України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-VII

Конвенція про права інвалідів, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї»;

Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003

ДСТУ 1.5:2015 (ISO/ІЕС Directives Part 2:2011, NEQ) Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

ДСТУ 1.7:2015 (ISO/ІЕС Guide 21-1:2005, NEQ;ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ) Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3279-95 Стандартизація послуг. Основні положення

ДСТУ-Н 4486:2005 Система конструкторської документації. Настанови щодо типової побудови технічних умов

ДСТУ-Н ISO/ІЕС Guide 41:2004 Настанови стосовно паковання. Положення, спрямовані на задоволення потреб споживача

ДСТУ ISO/ІЕС Guide 50-2001 Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи

ДСТУ ISO/ІЕС Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів

ДСТУ ISO Guide 64:2010 Настанови щодо враховування екологічних питань у стандартах на продукцію

ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT)

ДСТУ ISO/IEC 17007:2009 Оцінювання відповідності. Настанови щодо складання нормативних документів, придатних до використання для оцінювання відповідності

ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій

ДСТУ ГОСТ 2.051:2006 Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения (Єдина система конструкторської документації. Електронні документа. Загальні положення)

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України (ЄДРПОУ).

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам (Єдина система конструкторської документації. Загальні вимоги до текстових документів)

ГОСТ 2.114-95 Единая система конструкторской документации. Технические условия (Єдина система конструкторської документації. Технічні умови)

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы (Єдина система конструкторської документації. Формати)

ГОСТ 2.501-88 Единая система конструкторской документации. Правила учета и хранения (Єдина система конструкторської документації. Правила обліку і зберігання)

ГОСТ 2.503-90 Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений (Єдина система конструкторської документації. Правила внесення змін)

ГОСТ 2.602-95 Единая система конструкторской документации.. Ремонтные документа (Єдина система конструкторської документації. Ремонтні документи)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения (Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Випробування і приймання продукції. Основні положення)

ГОСТ 28388-89 Системы обработки информации. Документы на магнитных носителях данных. Порядок выполнения и обращения (Система оброблення інформації. Документа на магнітних носіях даних. Порядок виконання й обігу)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online