ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ ISO 14532:2018
 (ISO 14532:2014, IDT)

ГАЗ ПРИРОДНИЙ

Словник термінів

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Газ природний» (ТК 133), Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (ДП «Науканафтогаз»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 05 лютого 2018 р. № 32 з 2018-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14532:2014 Natural gas — Vocabulary (Газ природний. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14532:2014

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

2.1 Загальні поняття

2.2 Методи вимірювання

2.3 Відбирання проб

2.4 Аналітичні системи

2.5 Аналізування

2.6 Фізичні та хімічні властивості

2.7 Взаємозамінність

2.8 Одорування

2.9 Термодинамічні властивості

Додаток А (довідковий) Підрядкові індекси, познаки й одиниці виміру

Додаток В (довідковий) Абетковий покажчик

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Абетковий покажчик французьких та українських термінів

Додаток НБ (довідковий) Порівняльна таблиця термінів стандарту, спільних із термінами інших національних стандартів

Додаток НВ (довідковий) Перелік національних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14532:2018 (ISO 14532.2014) «Газ природний. Словник термінів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14532:2014 «Natural gas — Vocabulary» (версія EN).

Відповідальний за цей стандарт — Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)).

У цьому стандарті подано цілком еквівалентні визначення англійською й українською мовами.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 133 «Газ природний».

Цей стандарт містить терміни та визначення позначених ними понять, які відповідають чинному законодавству України.

Цей термінологічний стандарт оформлено згідно з ДСТУ 1.5, ДСТУ 1.7 та ДСТУ 3966.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний стандарт» та «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків;

— у 2.6.3.2 виправлено помилку оригіналу, а саме: познаку густини «г» замінено на «р»;

— долучено довідковий додаток НА «Абетковий покажчик французьких та українських термінів», довідковий додаток НБ «Порівняльна таблиця термінів стандарту, спільних із термінами інших національних стандартів» та довідковий додаток НВ «Перелік національних стандартів, посилання на які є в цьому стандарті».

Українські терміни та визначення понять оформлено згідно з ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

Частина терміна може бути:

— у круглих дужках напівжирним шрифтом, щоб подати коротку та повну форму терміна;

— у квадратних дужках, щоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи; у квадратних дужках може бути також суміщено терміни-синоніми (у такому разі квадратні дужки є тільки в терміні, та їх нема у визначенні).

В абетковому покажчику суміщено терміни, а також короткі й повні форми подано окремо, без дужок, з однаковим номером терміностатті.

У тексті стандарту одну з терміностаттей доповнено «Національною приміткою», виділеною рамкою, та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», також виділене рамкою.

Усі додатки стандарту довідкові.

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до ISO 14532:2014

Технічний комітет ISO ТС 193 «Природний газ» створено в травні 1989 року. Його завдання — підготувати нові й актуалізувати наявні стандарти, що стосуються природного газу. Це охоплює аналізування газу, пряме вимірювання властивостей, визначення якості та простежуваність.

У цій сфері раніше не виконували вичерпної та єдиної систематизації визначень, позначень і скорочень, використовуваних у стандартах. Розроблення стандартів із термінологією, пристосованою до конкретних потреб, часто порушувало єдність та узгодженість між різними стандартами.

Отже виникла потреба гармонізувати термінологію, використовувану в стандартах, що стосуються природного газу. Мета цього стандарту — долучити переглянуті визначення понять до первинного міжнародного стандарту ISO/TC 193.

Поставлено завдання створити серію гармонізованих стандартів, що підтримують один одного в тому, що стосується визначення понять. Відправна точка для розуміння та застосування будь-якого міжнародного стандарту — загальноприйнятність, що не допускає подвійного тлумачення термінів і визначень, ужитих у всіх міжнародних стандартах.

Структуру цього стандарту розроблено з такими цілями:

— поділ на основні розділи зроблено відповідно до конкретних галузей газової промисловості. Усі визначення понять, які підпадають під такий поділ і подано в міжнародних стандартах ISO, що їх розробив ISO/TC 193, об’єднано в цих розділах. Зміст полегшує пошук конкретних термінів;

— до багатьох визначень понять долучено примітки там, де визнано за потрібне надати поради щодо цього визначення. Примітки не вважають частиною визначення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗ ПРИРОДНИЙ
Словник термінів

NATURAL GAS
Vocabulary

Чинний від 2018-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни, визначення понять, познаки й абревіатури, використовувані в галузі природного газу.

Терміни та визначення понять переглянуто й вивчено, щоб охопити всі аспекти будь-якого конкретного терміна, використовуючи дані з інших джерел, наприклад, європейських стандартів, підготовлених комітетом CEN (Європейський комітет стандартизації), національних стандартів, і визначення зі Словника газової промисловості (IGU Dictionary of the Gas Industry).

Мета цього стандарту — долучити переглянуті визначення понять до первинного міжнародного стандарту ISO/TC 193.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

2.1 Загальні поняття

2.1.1 Природний газ

2.1.1.1 природний газ; ПГ

Складна газова суміш вуглеводнів, переважно метан, яка також містить етан, пропан і вищі вуглеводні в значно меншій кількості, а також деякі негорючі гази — наприклад, азот і діоксид вуглецю.

Примітка. Природний газ також може містити компоненти чи домішки, зокрема сірчисті сполуки та/або інші хімічні речовини

2.1.1.2 неочищений газ

Непідготовлений газ, що його відбирають із гирла свердловин і який газозбиральними лініями надходить до установок підготовлення й очищання.

Примітка. Неочищеним газом також може бути частково підготовлений нафтовий газ, узятий на вході до основних установок підготовлення

2.1.1.3 замінник природного газу

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online