М 02070915-750:2016 Методика проектування асфальтобетонного покриття залізобетонних автодорожніх мостів

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Національний транспортний університет
(НТУ)

МЕТОДИКА
Проектування асфальтобетонного покриття залізобетонних автодорожніх мостів

М 02070915-750:2016

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту розвитку мережі доріг Укравтодору

С.Ю. Цепелєв

«____»____________ 2016р.

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу стандартизації та метрології ДП «ДерждорНДІ»

М.М. Стулій

            «____»____________ 2016р.

РОЗРОБЛЕНО

Перший проректор – проректор з наукової роботи НТУ, професор

 

М.М. Дмитрієв

«____»____________ 2016р.

Науковий керівник, доцент кафедри дорожньо-будівельних матеріалів і хімії НТУ

А.М. Онищенко

«____»____________ 2016р.

 

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Конструювання асфальтобетонного покриття на залізобетонних автодорожніх мостах

6 Розрахунок асфальтобетонного покриття на розтяг при згині

7 Розрахунок міцності зчеплення між асфальтобетонним покриттям та плитою проїзної частини мосту при зсуві

Додаток А Визначення міцності зчеплення при зсуві між асфальтобетонним покриттям, еластичним прошарком та цементобетонною основою

Додаток Б Визначення втрати міцності зчеплення еластичного прошарку між асфальтобетоном і цементобетонною основою при зсуві після впливу водоморозних факторів

Додаток В Приклад проектування асфальтобетонного покриття залізобетонних автодорожніх мостів

Додаток Г Бібліографія

ВСТУП

Методика розроблена на підставі наукових досліджень, проведеного аналізу технічної літератури та чинних нормативних документів по застосуванню асфальтобетонного покриття на мостах.

В основі методики знаходяться експериментально встановлені розрахункові параметри асфальтобетонів різних типів і видів, дослідження на тріщиностійкість та міцність зчеплення асфальтобетонного покриття з основою при зсуві, а також розроблені аналітичні залежності для проектування асфальтобетонного покриття на довговічність з позиції тріщиностійкості (зсувостійкості).

Розробники цієї методики: Аксьонов С.Ю., канд. техн. наук; Гаркуша М.В., науковий співробітник; Лещук О.М., молодший науковий співробітник; Мозговий В.В., док. техн. наук; Різніченко О.С., науковий співробітник; Онищенко А.М., канд. техн. наук (керівник розробки) Національний транспортний університет; Ряпухін В.М., канд. техн. наук. Харківський національний автомобільно-дорожній університет.

Ця методика призначена для використання спеціалістами організацій незалежно від форм власності при проектуванні асфальтобетонного покриття (далі - покриття) для залізобетонних автодорожніх мостів (далі - мостів) на автомобільних дорогах загального користування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

А Д 2.4-37641918-003:2015 Альбом типових конструкцій дорожнього одягу мостового полотна

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-20:2008 Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови ДСТУ Б А.1.1-100:2013. Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія

ВБН В.2.3-218-008-97 Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів

ВБН В.2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу

ВБН В.2.3-218-197-2005 Споруди транспорту. Проектування та влаштування гідроізоляції залізобетонних мостових споруд

ГБН В.2.3-37641918-544:2014 Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних матеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги

ГБН В.2.3-218-003:2010 Споруди транспорту. Технологія улаштування гідроізоляції проїзної частини залізобетонних автодорожніх мостів і шляхопроводів із застосуванням полімерних матеріалів та водонепроникного бетону

СОУ 45.2-00018112-020:2009 Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Методи випробування на стійкість до накопичення залишкових деформацій

СОУ 45.2-00018112-039:2008 Будівельні матеріали. Способи оцінки стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії. Методи випробувань

СОУ 45.2-00018112-046:2009 Асфальтобетон дорожній. Методика оцінки зчеплення між асфальтобетонними шарами при зсуві

СОУ 45.2-00018112-057:2010 Будівельні матеріали. Асфальтобетонні суміші та асфальтобетон на основі модифікованих полімерами бітумів

СОУ 45.2-00018112-067:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-076:2012 Асфальтобетонні шари з армуючими прошарками. Метод визначення розрахункових характеристик

СОУ 42.1-37641918-106:2013 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови

МР 218-02070915-232-2003 Методика розрахунку нежорстких дорожніх одягів з армуючими прошарками

М 218-02071168-681:2011 Методика розрахунку асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість

МВ 218-21476215-672:2010 Методичні вказівки прогнозування утворення деформацій та руйнувань дорожніх конструкцій

М 02071168-708:2012 Методика розрахунку тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі з урахуванням термопластичних властивостей асфальтобетону

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Методиці використані терміни, установлені в:

ДБН A.2.2-3: будівництво.

ДБН В.2.3-22: міст;

ДСТУ Б А.1.1-100: навантаження статичне, покриття дорожнє, проїзна частина.

ДСТУ Б В.2.7-127: щебенево-мастиковий асфальтобетон (ЩМА).

Нижче подано терміни, вжиті в цій Методиці, та визначення позначених ними понять.

3.1 міцність зчеплення при зсуві

Міцність зчеплення при зсуві на контакті асфальтобетонного покриття, еластичного прошарку і плити проїзної частини мосту від дії вертикального і горизонтального зусилля при літній температурі

3.2 еластичний прошарок

Гідроізоляція: наплавна, розпилювальна, оклеювальна, мастикова? бітумно-полімерна або іншого виду, яка має товщину понад 5 мм

3.3 коефіцієнт температурної тріщиностійкості асфальтобетону

Співвідношення середнього значення межі міцності на розтяг при згині відповідно до впливів циклічного охолодження і після них

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ТУ У В.2.7-23.9-37566239-001:2012 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон литі “Гусасфальт”

2 ТУ У В. 2.7-14.2-21483639/03450778-002:2013 Суміші асфальтобетонні гарячі мастикові щільні та асфальтобетон пористий мастиковий (РМА)

3  Р В.2.3-218-02070915-797:2011 Рекомендації з підвищення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на бетонних та залізобетонних основах

4 Р В.2.7-218-02071168-751:2009 Рекомендації з технології приготування асфальтобетонних сумішей модифікованих полімерно- армуючими добавками та влаштування покриттів з підвищеною теплостійкістю та зсувостійкістю

5 Р В.2.7-218-03450778-500:2006 Рекомендації по застосуванню адгезійних, полімерних і структуруючих добавок для модифікації бітумів та асфальтобетонів

6 Р В.3.2-218-03450778-779:2010 Рекомендації з армування асфальтобетонних шарів покриття металевими сітками

7 Р В.2.3-218-21476215-734:2008 Рекомендації з застосування армуючих синтетичних матеріалів різного типу для армування асфальтобетонних шарів при проектуванні конструкцій підсилення дорожнього одягу

8 Р В.2.7-218-02071168-784:2011 Рекомендації щодо вибору армуючих матеріалів для підвищення стійкості асфальтобетонних покриттів до утворення колії

9 Онищенко А.М. Метод розрахунку асфальтобетонного покриття на транспортних спорудах підвищеної довговічності / Онищенко А.М., Різніченко О.С., Аксьонов С.Ю., Поліщук С.А. // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка - К :. - 2015. - № 55.- С. 26-32.

10 Р В.3.2-218-02070915-496:2005. Рекомендації по застосуванню геосинтетичних матеріалів при будівництві та ремонті автомобільних доріг

11 Мерзликин А. Е. Эффективность армирования щебня с помощью геоячеек / А. Е. Мерзликин // Применение геосинтетических и геопластиковых материалов в транспортном строительстве. Труды СОЮЗДОРНИИ - Вып. 212. - М., 2010. - С.57-67.

12 Приварников А. К. Пространственная деформация многослойного основания / А. К. Приварников // Устойчивость и прочность элементов конструкций - Днепропетровск, 1973. - С.27-45.

13 Онищенко А. М. Методика визначення міцності зчеплення між асфальтобетонним покриттям та залізобетонною основою мосту при зсуві / Онищенко А.М., Різніченко О.С., Куртєв В.С. // Вісник НТУ - 2016. - № 34. - С. 319-327

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online