ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ЛІКВІДАЦІЇ ВИБОЇН ПОКРИТТЯ
НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ
АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ"), ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"

РОЗРОБНИКИ: С. Баран; А. Безуглий, канд. екон. наук; О. Білан; В. Вирожемський, канд. техн. наук; І. Гамеляк, д-р техн. наук; В. Гончаренко, канд. техн. наук; С. Ілляш (науковий керівник); В. Катукова; С. Кіщинський; О. Куцман; В. Мозговий, д-р техн. наук; В. Нагайчук, канд. техн. наук; І. Ракович; В. Савенко, д-р техн. наук; О. Тимощук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.07.2016 р. № 195, чинний з 2017-04-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до матеріалів

7 Організація і технологія виконання робіт

8 Вимоги до контролю якості робіт

9 Вимоги безпеки

10 Вимоги охорони довкілля

Додаток А Рекомендації щодо вибору матеріалів для виконання аварійних робіт

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА З ЛІКВІДАЦІЇ ВИБОЇН ПОКРИТТЯ НЕЖОРСТКОГО ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ

РУКОВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИИ ВЫБОИН ПОКРЫТИЯ НЕЖЕСТКОЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

GUIDELINES ON THE ELIMINATION OF POTHOLES ON THE NONRIGID PAVEMENT

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на виконання робіт з ліквідації руйнувань у вигляді вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу (далі - ліквідація вибоїн покриття) на автомобільних дорогах загального користування (далі - автомобільні дороги).

1.2 Цей стандарт установлює вимоги до організації та технології виконання робіт з ліквідації вибоїн покриття, а також до матеріалів та контролю якості робіт.

1.3 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на підприємства незалежно від форми власності і галузевої підпорядкованості, які виконують роботи з ліквідації вибоїн покриття на автомобільних дорогах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДБН В.1.1.7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ДСТУ 3868-99 Паливо дизельне. Технічні умови

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінка відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, ЮТ)

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2015 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови.

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги

ДСТУ-Н Б В.2.7-315:2016 Настанова щодо виробництва та застосування асфальтобетонних сумішей за знижених технологічних температур із використанням енергозберігаючих добавок

СанПиН 4617-88 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин в повітрі робочої зони)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в ДСТУ Б А.1.1-100: вибоїна, експлуатаційне утримання автомобільних доріг, капітальний ремонт, нежорсткий дорожній одяг, пошкодження дорожнього покриття, фрезерування.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 аварійні роботи

Роботи з термінового усунення ситуацій, які загрожують безпечному руху транспортних засобів і виникли не прогнозовано у процесі експлуатації автомобільних доріг

3.2 асфальтогранулят

Сипкий матеріал, отриманий шляхом механічного подрібнення асфальтобетонного покриття

3.3 несприятливі погодні умови

Умови, що характеризуються погодно-кліматичними факторами, які не задовольняють вимоги нормативних документів для виконання робіт з ліквідації вибоїн покриття

3.4 несприятливі техніко-економічні умови

Умови, які характеризуються відсутністю необхідного резерву трудових, матеріальних, технічних і фінансових ресурсів для здійснення дорожніх робіт відповідно до вимог нормативних документів

3.5 спрощена технологія

Технологія виконання робіт з ліквідації вибоїн покриття, за якої не виконується повний комплекс технологічних операцій

БІБЛІОГРАФІЯ

1. ГБН Г. 1-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт

2. СОУ 42.1-37641918-105:2013 Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

3. СОУ 45.2-00018112-067:2011 Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками адгезійними. Технічні умови

4. СОУ 45.2-00018112-036:2010 Будівельні матеріали. Бітуми та бітумополімери рідкі. Технічні умови

5. СОУ 42.1-37641918-106:2013 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон литі. Технічні умови

6. ТУ У 00149943.427-98:1999 Сировина для виробництва нафтових дорожніх в'язких бітумів

7. СОУ 45.2-00018112-069:2011 Бітуми нафтові дорожні в'язкі дистиляційні. Технічні умови

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 про затвердження "Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування"

9. Р В.2.7-03450778-820:2013 Рекомендації з приготування холодних органо-мінеральних сумішей для цілорічного ямкового ремонту

10. СОУ 42.1-37641918-124:2013 Щебінь чорний для дорожніх робіт. Технічні умови

11. П-Г.1-218-113:2009 Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування України

12. Р В.3.2-218-02071168-489:2005 Рекомендації з технології ямкового ремонту асфальтобетонних покриття в зимових умовах

13. Р В.3.2-218-03449261 -306-2004 Рекомендації з удосконалення системи експлуатаційного утримання автомобільних доріг України

14. СОУ 45.2-00018112-006:2006 Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

15. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 № 846/14113

16. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Настанова з контролю забруднення атмосфери)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online