ГКД 34.20.801-2001 Інструкція із службового розслідування, первинного обліку та аналізу пожеж, які сталися на об`єктах Мінпаливенерго України (НАПБ 05.029-2001)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГКД 34. 20.801-2001
НАПБ 05.029-2001

ІНСТРУКЦІЯ
із службового розслідування, первинного обліку та
аналізу пожеж, які сталися на об’єктах

Мінпаливенерго України
Науково-інженерний енергосервісний центр
Київ
2001

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Управлінням з надзвичайних ситуацій та охорони праці Мінпаливенерго України

2 ВИКОНАВЦІ: О.О.Євменєв, В.М.Стрелковський

3 УЗГОДЖЕНО: Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України, Г.В.Рева, лист ГУДПО МВС України № 12/5/124 від 22.01.2000

4 ЗАТВЕРДЖЕНО: 2001-02-01 Мінпаливенерго України, С.Ф.Єрмілов, наказ № 49 від 01.02.2001

5 ЗАМІСТЬ: ГКД 34.20.801-95 Інструкція по розслідуванню та обліку пожеж, що виникли на об’єктах Міненерго України

6 СТРОК ПЕРЕВІРКИ: 2006 рік

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Загальні положення

5 Порядок службового розслідування та аналіз пожеж

6 Облік втрат від пожеж

7 Облік загиблих і травмованих під час пожеж

8 Класифікація пожеж за причинами виникнення

Додаток А Форма повідомлення про пожежу

Додаток Б Форма акта про пожежу

Додаток В Форма звіту про пожежі та наслідки від них на об’єктах

ІНСТРУКЦІЯ
із службового розслідування, первинного обліку та аналізу пожеж, які сталися на об’єктах

Мінпаливенерго України

ИНСТРУКЦИЯ
по служебному расследованию, первичному учету и анализу пожаров, происшедших на объектах

Минтопэнерго Украины

Чинний від 2001-04-15

1 Галузь використання

Ця інструкція визначає обов’язковий для всіх компаній, об’єднань, підприємств, трестів, асоціацій, будівництв, інших установ і організацій (далі — підприємств), підпорядкованих Мінпаливенерго України, порядок організації ведення службового розслідування, первинного обліку та аналізу пожеж і загорянь (далі - пожеж), які сталися на об’єктах цих підприємств, за винятком підземних об’єктів у шахтах.

2 Нормативні посилання

У цій інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ДНАОП 0.00-4.03-98 Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях. - Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.98 № 923;

НАПБ Б.01.002-99 Правила обліку пожеж та їх наслідків. - Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.99 № 1943 "Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення”.

3 Визначення

У цій інструкції подані такі терміни та визначення:

пожежа - неконтрольоване горіння, що супроводжується знищенням матеріальних цінностей і (або) створює загрозу життю і здоров'ю людей;

загоряння - неконтрольоване горіння, поза межами спеціально визначеного місця, яке не призвело до знищення матеріальних цінностей і (або) травмування чи загибелі людей;

втрати від пожежі – грошове вираження соціальних втрат, вартості знищених і пошкоджених матеріальних цінностей, витрат на гасіння, ліквідацію наслідків пожежі та відновлення об’єкта;

прямі збитки від пожежі – вартість матеріальних цінностей, знищених або пошкоджених внаслідок пожежі, вартість витрачених вогнегасних речовин, вартість витрат на вжиття заходів для рятування людей і матеріальних цінностей;

побічні збитки від пожежі - пов’язані з ліквідацією пожежі та її наслідків, соціальні, економічні та екологічні витрати, оцінені в грошовому вираженні, у тому числі на відновлення об’єкта, зумовлені простоєм виробництва, перервою в роботі, зміною графіка руху транспортних засобів, витратами пов’язаними із загибеллю людей, частковою або повною втратою працездатності через тілесні ушкодження від безпосередньої дії небезпечних факторів пожежі, або їх вторинних проявів;

знищені матеріальні цінності - матеріальні цінності, які повністю втра­тили свої властивості, не можуть використовуватися за призначенням і шляхом ремонту не можуть бути приведені до стану придатності для по­дальшого використання;

пошкоджені матеріальні цінності - матеріальні цінності, які шляхом ремонту можуть бути приведені до стану придатності для подальшого ви­користання з експлуатаційними характеристиками не нижче від тих, які вони мали до моменту ушкодження;

тілесне ушкодження - порушення анатомічної цілісності або фізіологічних функцій органів і тканин людини, яке призвели до повної чи часткової втрати працездатності або смерті через дію небезпечних факторів пожежі або їх вторинних проявів;

небезпечні фактори пожежі - полум’я та іскри, підвищена температура навколишнього природного середовища, токсичні продукти горіння і термічного розпаду, дим, знижена концентрація кисню;

вторинні прояви небезпечних факторів пожежі - осколки, уламки зруйнованих апаратів, агрегатів, установок, конструкцій; радіоактивні та токсичні речовини і матеріали, які виділилися із зруйнованих апаратів, установок; електричний струм, який виник внаслідок винесення напруги на струмопровідні частини конструкцій, апаратів, агрегатів; небезпечні фактори вибуху внаслідок пожежі, вогнегасні речовини.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online