СОУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016 Стандарт операційної безпеки функціонування Об’єднаної енергетичної системи України. Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика. Частина 1. Технічна політик...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА
Частина 1. Т
ехнічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж

 СОУ МЕВ ЕЕ 40.1-00100227-01:2016

Київ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр електроенергетики» державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»

(ДП «НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБНИКИ: О. Болдирєв, Р. Буйний, В. Васильченко,
М. Головатюк, А. Квицинський, М. Керніцький, В. Коваленко, Г. Кот, В. Лучніков, В. Молчанов, В. Редін, В. Сантоцький, О. Сологуб, В. Стафійчук

3 ВНЕСЕНО: Відділ моніторингу показників виробництва та споживання електроенергії, Л. Власенко

4 УЗГОДЖЕНО: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Д. Вовк

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міненерговугілля України від «___» _________ 2015 р. №

6 НА ЗАМІНУ Побудова та експлуатація електричних мереж. Технічна політика, затверджена заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України С.Чехом 15 жовтня 2012 р.

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2020 рік

ЗМІСТ

Вступ

Технічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни і визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Основні цілі і напрями технічної політики

6.1 Основні вимоги

6.2 Підстанції та обладнання

6.2.1 Схеми електричні принципові розподільних установок 35 − 750 кВ

6.2.2 Проектні та будівельні рішення під час будівництва підстанцій

6.2.3 Силові трансформатори, автотрансформатори

6.2.4 Комутаційна апаратура

6.2.5 Вимірювальні трансформатори

6.2.6 Комплектні розподільні установки та струмопроводи

6.2.7 Обмежувачі перенапруг нелінійні

6.2.8 Релейний захист і автоматика

6.2.8.1 Завдання технічної політики в галузі релейного захисту і автоматики

6.2.8.2 Нова ідеологія побудови систем релейного захисту і автоматики

6.2.8.3 Експлуатація пристроїв релейного захисту та автом­атики

6.2.8.4 Визначення місць пошкодження ліній електропе­редавання

6.2.9 Протиаварійна автоматика

6.2.9.1 Завдання технічної політики у сфері протиаварійної автоматики

6.2.9.2 Підтримка протиаварійної автоматики в роботоздатному стані

6.2.9.3 Заміна систем і окремих пристроїв протиаварійної автоматики

6.2.9.4 Впровадження сучасних систем протиаварійної автоматики

6.2.10 Автоматизована система управління технологічними процесами підстанцій

6.2.10.1 Завдання автоматизованої системи управління технологічними процесами підстанцій

6.2.10.2 Загальні технічні вимоги до автоматизованої системи управління технологічними процесами підстанцій

6.2.10.3 Реєстрація подій

6.2.11 Системи інформаційного забезпечення підстанцій

6.2.12 Пристрої компенсації реактивної потужності

6.2.13 Власні потреби підстанції

6.2.14 Організація системи оперативного живлення підстанцій

6.2.15 Обмеження щодо застосування технологій

6.2.16 Вимоги щодо екологічних аспектів експлуатації підстанцій

6.2.17 Діагностика та моніторинг устаткування

6.2.18 Електромагнітна сумісність

6.2.19 Оснащення підстанцій інженерно-технічними засобами охорони

6.3 Лінії електропередавання

6.3.1 Повітряні лінії електропередавання

6.3.1.1 Технології виконання проектних, будівельних і монтажних робіт у процесі будівництва, технічного переоснащення та реконструкції повітряних ліній

6.3.1.2 Опори

6.3.1.3 Фундаменти

6.3.1.4 Проводи, грозозахисні троси

6.3.1.5 Ізолятори та лінійна арматура

6.3.1.6 Обмежувачі перенапруг нелінійні

6.3.1.7 Захист повітряних ліній від грозових перенапруг

6.3.1.8 Захист повітряних ліній від ожеледо – вітрових впливів

6.3.1.9 Обмеження щодо застосування технологій та устаткування на повітряних лініях

6.3.1.10 Діагностика та моніторинг технічного стану повітряних ліній

6.3.1.11 Зниження впливу повітряних ліній на навколишнє середовище

6.3.2 Кабельні лінії електропередавання

6.3.2.1 Будівельні і монтажні роботи

6.3.2.2 Кабелі

6.3.2.3 Арматура кабелів високої напруги

6.3.2.4 Заземлення екранів кабелів і застосування систем транспозиції

6.3.2.5 Діагностика та моніторинг технічного стану кабельних ліній

6.3.2.6 Зниження впливу кабельних ліній електропередавання на навколишнє середовище

6.3.2.7 Організація експлуатації кабельних ліній 110-500 кВ

6.4 Моніторинг і керування якістю електроенергії

6.5 Єдина інформаційно-комунікаційна мережа електроенергетики

6.6 Автоматизована система обліку електроенергії

6.7 Технічна політика в частині оперативно-технологічного управління в ОЕС України

6.8 Автоматизовані системи управління

6.8.1 Мета та завдання технічної політики у сфері автоматизованих систем управління магістральними та міждержавними електричними мережами

6.8.2 Базові принципи реалізації АСУ

6.8.3 Технічна політика у сфері автоматизації

6.8.4 Реалізація технічної політики у сфері автоматизації

6.8.5 Першочергові завдання реалізації технічної політики у сфері автоматизації

6.9 Експлуатація електричних мереж

6.9.1 Оперативне обслуговування

6.9.2 Планування та організація експлуатації

6.9.3 Організаційні напрями технічного обслуговування та ремонту електричних мереж

6.9.4 Забезпечення надійного функціонування електромереж

6.10 Протиаварійна робота у мережах

6.11 Підготовка виробничого персоналу

6.12 Система управління охороною праці

6.13 Перспективні технології

6.13.1 Устаткування на основі явища надпровідності

6.13.2 Активно-адаптивна мережа

6.13.3 Оптико-електронні трансформатори струму і трансформатори напруги

6.13.4 Створення повністю автоматизованих підстанцій без обслуговуючого персоналу. Цифрові підстанції

6.13.5 Системи для захисту від грозових впливів

6.14 Енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності

6.15 Захист інтелектуальної власності

6.16 Забезпечення інформаційної безпеки

7 Реалізація технічної політики в магістральних і міждержавних електричних мережах

7.1 Основні інструменти реалізації технічної політики

7.2 Державні цільові програми

7.3 Галузеві програми

7.3.1 Заходи з підвищення надійності електричних мереж

7.3.2 Заходи із забезпечення показників якості електроенергії

7.3.3 Заходи щодо підвищення ефективності та безпеки експлуатації електричних мереж

7.3.4 Заходи щодо зниження втрат електроенергії

7.3.5 Заходи щодо підвищення пропускної здатності електричних мереж

7.3.6 Зведені показники обсягів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення

7.3.7 Забезпечення надійності устаткування

7.4 Схеми перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України та окремих її частин

7.5 Інвестиційні програми

7.6 Проекти нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення

7.6.1. Виконання проектної документації

7.6.2. Експертиза проектної документації

7.7 Інноваційні технології

7.8 Пілотні проекти

7.9 Комплексна програма технічного аудиту

7.10 Роботи (послуги) науково-технічної спрямованості

8 Керування технічною політикою

8.1 Основні методи керування технічною політикою

8.2 Галузева програма науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

8.3 Основні напрями програм науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

8.4 Експериментальне впровадження нових видів електроустаткування, конструкцій і матеріалів (пілотні проекти)

8.5 Електроустаткування, технології та матеріали

8.6 Удосконалення проектування об'єктів магістральних і міждержавних електричних мереж

8.7 Керування технічною політикою на рівні Системного оператора

9 Нормативно-технічне та законодавче забезпечення керування технічною політикою

9.1 Загальні вимоги до нормативних документів

9.2 Нормативно-технічне забезпечення розвитку і сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України

9.3 Перегляд і розроблення стандартів

9.4 Поновлення та удосконалення нормативної бази

Додаток А Показники прогресивності технічних рішень у проектах нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів електричних мереж

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на виконання вимог статті 7 Закону України «Про електроенергетику» з метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання споживачам електричної енергії. Стандарт встановлює основні напрями побудови та експлуатації електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України в частині розвитку магістральних та розподільних електричних мереж, забезпеченні їх надійності та визначення технічних параметрів експлуатації обладнання електричних мереж.

Згідно із Законом України «Про електроенергетику» та Положенням про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України Міненерговугілля України є центральним органом виконавчої влади, який здійснює формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі.

Технічна політика у сфері побудови та експлуатації електричних мереж є складовою державної політики в електроенергетичному комплексі. В основі проведення технічної політики в електроенергетичному комплексі лежить забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) та ефективного управління інноваційним розвитком об’єктів електроенергетики.

Головними стратегічними цілями технічної політики Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, є підвищення технічного рівня, надійності та екологічної безпеки об'єктів електричних мереж.

В умовах реформування відносин власності в енергетиці технічна політика є дієвим інструментом, який реалізує положення Закону України «Про електроенергетику» в частині створення державою умов для розвитку і підвищення технічного рівня електроенергетики.

Електричні мережі ОЕС України складаються з високовольтних (магістральних і міждержавних) електричних мереж та розподільних (місцевих) електричних мереж. У зв’язку із зазначеним виникає потреба у розробленні нормативного документа з технічної політики у сфері побудові та експлуатації магістральних і розподільних електричних мереж, який, враховуючи особливості власності в енергетиці, складається з двох частин:

1. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж;

2. Технічна політика у сфері побудови та експлуатації розподільних електричних мереж.

Для вирішення завдання оптимального розвитку і підвищення технічного рівня електричних мереж об’єднаної енергетичної системи України, забезпечення надійності та екологічної безпеки об'єктів електроенергетики Міненерговугілля України у 2012 році прийнято документ «Побудова і експлуатація електричних мереж. Технічна політика» (далі – Технічна політика), затверджений 15.10.2012 р. заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості С.Чехом.

Технічна політика у сфері побудови та експлуатації електричних мереж визначає основні напрями функціонування і розвитку магістральних, міждержавних та розподільних (місцевих) мереж у короткостроковій і довгостроковій перспективі через сукупність взаємозалежних технічних вимог, які, акцентуючи увагу на найбільш прогресивних технічних рішеннях, визначають перелік і межі застосування тих або інших технічних рішень, устаткування і технологій, спрямованих на підвищення технічного рівня процесів передавання, перетворення та розподілу електроенергії, рівня керування, експлуатації і перспективного розвитку електричних мереж.

На основі Технічної політики має бути розроблено нормативно-технічні документи (стандарти, регламенти, норми, правила тощо) і нормативно-правові акти, які визначатимуть пріоритети та правила застосування технічних рішень у ході реалізації програм нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об'єктів електроенергетики.

Нову редакцію Технічної політики розроблено у зв’язку з настанням терміну перевірення документа. В подальшому Технічна політика підлягає перегляду та корегуванню один раз на п’ять років.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

СТАНДАРТ ОПЕРАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ

ПОБУДОВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ.
ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА
Частина 1. Т
ехнічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Технічна політика у сфері побудови та експлуатації магістральних і міждержавних електричних мереж (далі – Технічна політика) визначає основні напрями і шляхи підвищення ефективності функціонування і розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж напругою від 220 кВ до 750 кВ.

Технічна політика встановлює сукупність управлінських, технічних і організаційних заходів на найближчу та довгострокову перспективу, спрямованих на підвищення технічного рівня та ефективності функціонування магістральних і міждержавних електричних мереж, їх надійності й безпеки на основі апробованих під час експлуатації та науково - обґрунтованих технічних рішень і технологій.

1.2 Ця Технічна політика призначена для застосування ліцензіатом з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - електропередавальне підприємство) і ліцензіатом, який здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об’єднаною енергетич­ною системою України, а також центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики.

1.3 Цю Технічну політику рекомендовано для використання науково-дослідними, проектними, ремонтними, будівельними, монтажними і налагоджувальними організаціями, які виконують роботи в рамках договірних відносин (угод) щодо забезпечення функціонування об’єктів магістральних і міждержавних електричних мереж.

Технічну політику рекомендовано також використовувати під час розроблення і реалізації:

-  державних і галузевих програм розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж;

-  схем перспективного розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж;

-  інвестиційних програм розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж;

-  проектів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів електричних мереж (включаючи системи управління, зв’язку, захисту, діагностики тощо);

-  розроблення автоматизованих систем управління технологічними процесами і обліку електричної енергії, контролю показників якості електричної енергії, систем діагностики обладнання, передавання інформації та зв’язку тощо;

-  освоєння нових технологій будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів магістральних і міждержавних електричних мереж;

-  випуску нових конструкцій і матеріалів для електромережевого будівництва;

-  програм науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у сфері будівництва магістральних і міждержавних електричних мереж;

-  проектів нормативних документів, технічних рішень тощо, які стосуються забезпечення функціонування та розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж.

1.4 Технічна політика не містить норм щодо регулювання економічної діяльності підприємств, які виконують роботи в рамках договірних відносин (угод) щодо забезпечення функціонування об’єктів електроенергетики, установлення яких відповідно до чинного законодавства покладено на орган, що здійснює державне регулювання діяльності у сфері енергетики та комунальних послуг.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України від 16.10.1997 № 575/97- ВР «Про електроенергетику»

Закон України від 24.10.2013 № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»

Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV «Про державні цільові програми»

Закон України від 05.06.2014 №1315-VI «Про стандартизацію»

Закон України від 01.12.2005 №3164-IV «Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 1071-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року»

Державна цільова програма розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж напругою 220-750 кВ на 2012-2016 роки

Постанова НКРЕ від 13.12.2012 №1627 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії»

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначання технічних умов

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електричної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007) Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги

ДСТУ EN 50160:2014 Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності

МЕК 62067-2011 (IEC 62067) Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ до 500 кВ. Методы испытаний и требования к ним (Кабелі силові з екструдованою ізоляцією та арматура до них для номінальних напруг понад 150 кВ до 500 кВ. Методи випробувань та вимоги)

ГОСТ 721 – 77 Системы электроснабжения, сети, источники, преобра­зо­ва­­тели и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (Системи електропостачання, мережі, джерела, перетворювачі та приймачі електричної енергії. Номінальні напруги понад 1000 В)

ГОСТ 13109 – 97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения (Електрична енергія. Сумісність технічних засобів електромагнітна. Норми якості електричної енергії в системах електропостачання загального призначення)

ГОСТ 14254 – 96 (МЕК 629-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код ІР) (Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (код ІР)

ГКД 34.20.507 – 2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.35.108 – 2004 Керівні вказівки з протиаварійної автоматики енергосистем. Інструкція

ГКД 34.35.604 – 96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій 110-750 кВ. Правила

РД 50-34.698 – 90 Автоматизированные системы. Требования к содержа­нию документов (Автоматизовані системи. Вимоги до змісту документів)

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-101:2014 Норми технологічного проектування енергетичних систем і електричних мереж 35 кВ і вище

СОУ-Н ЕЕ 40.1-00100227-103:2014 Виконання Схем перспективного розвитку ОЕС України, окремих енерговузлів та енергорайонів. Правила

СОУ-Н ЕЕ 05.838:2006 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Пристрої релейного захисту та автоматики. Том 9

СОУ-Н ЕЕ 05.839:2007 Норми часу на ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. Пристрої релейного захисту і автоматики типових схем приєднань. Том 10

СОУ-Н ЕЕ 20.178 – 2008 Схеми принципові електричні розподільчих установок напругою від 6 кВ до 750 кВ електричних підстанцій. Настанова

СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою  35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з’єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки. Методичні вказівки

СОУ-Н ЕЕ 35.514:2007 Технічне обслуговування мікропроцесорних пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування та сигналізації електростанцій і підстанцій від 0,4 кВ до 750 кВ. Правила

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-73:2012 Допоміжні заходи із забезпечення сталого функціонування об’єднаної енергетичної системи України. Перелік та положення про їх реалізацію

СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-93:2014 (МВУ031/08 – 2013) Методика. Кількість електричної енергії електрична потужність. Типова методика виконання вимірювань

ПУЕ:2014 Правила улаштування електроустановок (ПУЕ). – К.: Міненерговугілля України, 2014.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.

У цьому стандарті використано терміни та визначення понять, які встановлено в Законі України «Про електроенергетику»: електроенергетика, енергогенеруючі компанії, магістральна електрична мережа, міждержавна електрична мережа, передача електричної енергії, постачання електричної енергії, розподіл електричної енергії, об’єднана енергетична система України, , централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління; у Законі України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»: системний оператор, споживач електричної енергії; у ДСТУ 3429: лінія електропередавання, повітряна лінія електропереда­вання, кабельна лінія електропередавання, електростанція, підстанція (електрична), міжсистемний зв’язок, розподільна установка, електрична мережа, системотвірна електрична мережа, трансформаторна підстанція, власні потреби підстанції, грозозахисний трос; у ДСТУ 3440: баланс електроенергії енергосистеми, міжсистемний перетік, навантаження енергосистеми, надійність роботи енергосистеми, режим роботи енергосистеми.

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 автоматизована система контролю показників якості електроенергії

Ієрархічна система, яка являє собою сукупність програмних засобів, технічних пристроїв та персоналу, який експлуатує їх, що виконує функції проведення вимі­рювань, збору, оброб­лення, передавання та зберігання результатів вимірювань показників якості електричної енергії

3.2 автоматизована система обліку електроенергії

Ієрархічна система, яка являє собою сукупність програмних засобів, технічних пристроїв та персоналу, який експлуатує їх, яка функціонально поєднує метрологічно атестовані засоби обліку електричної енергії, обчислювально-інформаційний комплекс, систему зв’язку та забезпечення єдиного часу, і виконує функції проведення вимірювань, збору, оброблення, передавання та зберігання результатів вимірювань обсягів та параметрів потоків електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України, формування балансів електроенергії різного ступеня деталізації для забезпечення діяльності із купівлі-продажу електричної енергії суб’єктами оптового ринку електричної енергії України

3.3 автоматизована система управління технологічними процесами підстанції

Програмно-технічний комплекс автоматизації підстанції, який інтегрує у своєму складі підсистеми збору й передавання інформації з параметрами роботи устаткування підстанції, його діагностики і моніторингу оперативного та технологічного стану, керування колами первинної й вторинної комутації, релейного захисту і автоматики, інженерних систем підстанції і який забезпечує обслуговуючому персоналу автоматизацію виконання їх завдань із керування технологічними процесам підстанції у повному обсязі

3.4 автоматизована система технологічного управління

Комплекс засобів автоматизації на базі сучасних програмно-технічних засобів обчислювальної техніки та інформаційних технологій, який забезпечує обслуговуючому персоналу автоматизацію виконання їх завдань з виробничо-технічного і оперативно-диспетчерського управління об'єктами електричних мереж

3.5 активно-адаптивна мережа

Мережа яка має якісно нову систему автоматичного керування, дозволяє здійснювати в реальному часі моніторинг і керування режимами роботи мережі та приєднаних до неї споживачів і постачальників електричної енергії, забезпечуючи оптимізацію режиму їх роботи, зменшуючи ціну електроенергії і підтримуючи відповідний рівень надійності та економічності енергозабезпечення споживачів

3.6 архітектура системи (програмно-апаратних комплексів, автоматизованих систем управління тощо)

Концепція взаємозв’язку складників системи, яка охоплює логічну, фізичну, технічну, програмну, інформаційну й організаційну структури системи, і принципи її функціонування

3.7 діагностика

Методи і засоби визначення технічного стану устаткування та обладнання об'єктів електричних мереж

3.8 енергорайон

Сукупність об’єктів енергосистеми, розташованих на частині обслуговуваної нею території

3.9 електропередавальне підприємство

Суб’єкт господарювання, який має у власності або управлінні об’єкти магістральних та міждержавних електричних мереж і здійснює діяльність з передачі електричної енергії відповідно до ліцензії

3.10 енергопостачальна компанія

Суб’єкт оптового ринку електричної енергії, що купує електричну енергію на цьому ринку з метою її продажу та/або постачання споживачам або з метою її експорту та/або імпорту

3.11 єдина інформаційно-комунікаційна мережа електроенергетики

Система передавання інформації, яка використовує програмні засоби та технічні пристрої, що дають змогу передавати сигнали дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними способами, використовуючи зокрема, фіксовані супутникові мережі (комутаційні та пакетні канали, у тому числі Інтернет) та мобільні глобальні мережі, електричні кабельні мережі, в яких їх використовують для передавання сигналів (згідно з Директивою 2002/21/ЄС Європейського департаменту та ради від 07.03.2002. про спільні правові рішення для інформаційних комунікаційних мереж і послуг)

3.12 капітальний ремонт

Комплекс робіт з відновлення характеристик основних фондів та обладнання об’єктів електричних мереж

3.13 метрологічне забезпечення електричних вимірювань

Установлення та застосування наукових і організаційних основ, технічних засобів, правил і норм, необхідних для досягнення необхідної точності вимірювань

3.14 модернізація устаткування або обладнання

Зміна конструкції діючого устаткування та обладнання, яка забезпечує покращення його показників призначення, підвищення надійності, зниження енергетичних, матеріальних витрат і трудових ресурсів під час експлуатації, технічного обслуговування та ремонту

3.15 моніторинг

Безперервний контроль параметрів устаткування та обладнання об'єктів електричних мереж, режимів їх роботи із застосуванням автоматизованих систем, які забезпечують збір, зберігання та оброблення інформації в режимі реального часу

3.16 науково-дослідні роботи - роботи, які вимагають для досягнення поставленого завдання одержання нових знань про процеси, технології та властивості об'єктів і матеріалів або розроблення нових технічних рішень

3.17 нове будівництво

Будівництво об'єктів електричних мереж для створення нових виробничих потужностей, яке здійснюють на спеціально відведених земельних ділянках

3.18 об’єкти магістральних і міждержавних електричних мереж (об’єкти електричних мереж)

Лінії електропередавання, підстанції та інші електроустановки номінальною напругою 220 кВ і вище, які використовують для передачі електричної енергії від виробника до пунктів підключення розподільних (місцевих) мереж або здійснення паралельної роботи об'єднаної енергетичної системи України з енергосистемами суміжних країн, а також експорту і імпорту електричної енергії

3.19 обчислювально-інформаційний комплекс

Сукупність функціонально об'єднаних метрологічно атестованих програмних, інформаційних і технічних засобів, призначених для рішення завдань із збору та оброблення даних вимірювань, які надходять від засобів вимірювання, а також збору, оброблення, зберігання і відображення результатів вимірювань

3.20 оперативно-диспетчерське (диспетчерсько-технологічне) управління

Комплекс робіт з централізованого управління технологічними режимами роботи об'єктів електричних мереж та енергорозподільчих пристроїв споживачів і виробників електричної енергії, якщо ці об'єкти й пристрої впливають на електроенергетичний режим роботи енергетичної системи і їх включено відповідним суб'єктом оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці до переліку об'єктів, які підлягають такому управлінню

3.21 оператор системи електропередачі

Суб’єкт ринку електричної енергії, який здійснює діяльність з передачі електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами або розподільними (місцевими) електричними мережами відповідно до ліцензії

3.22 пілотний проект

Проект, який передбачає впровадження нової техніки або технології на окремому об’єкті з метою апробації технічних рішень і ефективності цієї техніки або технології до її широкого застосування

3.23 проектна документація

Графічні і текстові матеріали, що визначають об'ємно-планувальні, конструктивні та технічні рішення для замовлення обладнання, будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об'єктів електричних мереж, а також освоєння та благоустрою земельних ділянок

3.24 реконструкція

Перебудова існуючих об'єктів електричних мереж, пов'язана із зміною основних техніко-економічних показників цих об’єктів, підвищенням їх технічного рівня та надійності, розширенням виробничих площ, поліпшенням умов експлуатації та охорони навколишнього середовища

3.25 розподільна (місцева, локальна) електрична мережа

Функціонально поєднаний комплекс об'єктів електричних мереж номінальною напругою 0,38-110 (150) кВ, а також засобів управління та автоматики, який використовують для передачі, розподілу та постачання електричної енергії споживачам

3.26 система управління якістю електроенергії

Сукупність технічних засобів та організаційних заходів, направлених на контроль і досягнення оптимальних параметрів якості електроенергії

3.27 технічне переоснащення

Комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня існуючих об’єктів електричних мереж на основі впровадження передової техніки та технології, механізації й автоматизації виробництва, модернізації та заміни застарілого і фізично зношеного устаткування новим, більш продуктивним, а також щодо удосконалення інженерних конструкцій та допоміжних систем. Технічне переоснащення діючих об’єктів здійснюють, як правило, без розширення виробничих площ за проектами і кошторисами на окремі об’єкти або види робіт

3.28 якість електричної енергії

Ступінь відповідності параметрів електричної енергії їх установленим значенням. Показники якості електричної енергії унормовано відповідним міждержавним стандартом

3.29 FACTS (Flexible AC Transmission Systems)

Керування потоками потужності, завдяки здатності виконавчих пристроїв технології керованих гнучких електропередач змінного струму управляти взаємопов'язаними параметрами, які визначають функціонування електропередач, включаючи реактивний опір, струм, напругу, кути фазових зрушень у вузлах мережі, загасання коливань на різних частотах і т.д.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online