СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007 Повітряні лінії електропередавання напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ПОВІТРЯНІ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ
НАПРУГОЮ 35 кВ І ВИЩЕ

СОУ-Н ЕЕ 20.502:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство палива та енергетики України
Об'єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2007

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» ОЕП «ГРІФРЕ»

2 РОЗРОБЛЕНО: ВСО «Вінницяелектротехнологія» ДП «НЕК «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: І. Кардаш , І. Векірчик, В. Павленко, Г. Петрушов

4 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, В. Вдовенко

5 УЗГОДЖЕНО:Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, С. Меженний

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, В. Іванченко

ОЕП «ГРІФРЕ», О. Процепко

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінпаливенерго України від 09 липня 2007 р. № 324

7 НА ЗАМІНУ ГКД 34.20.502—97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації, затвердженого Міненерго України 27.12.97

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2012 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Організація експлуатації ПЛ

5.1 Загальні положення

5.2 Планування робіт на ПЛ та оформлення технічної документації

5.3 Вимоги до великих переходів і споруд захисту ПЛ від зовнішніх факторів

5.4 Вимоги до захисних споруд від впливу ПЛ

5.5 Взаємовплив паралельних ПЛ напругою 110—750 кВ

6 Технічне обслуговування ПЛ

6.1 Загальні положення

6.2 Характерні несправності ПЛ

6.3 Огляди ПЛ

6.4 Перевірка відстаней від проводів (тросів) до поверхні землі, різних об'єктів, вимірювання стріл провисання проводів і тросів

6.5 Перевірка положення опор

6.6 Перевірка антикорозійного покриття металевих опор

6.7 Перевірка загнивання деревини опор

6.8 Перевірка стану проводів, грозозахисних тросів, контактних з'єднань

6.9 Перевірка стану підвісок і арматури

6.10 Перевірка заземлювальних пристроїв опор, трубчастих розрядників, захисних проміжків

6.11 Спостереження за утворенням ожеледі

6.12 Охорона ПЛ

6.13 Тепловізійний контроль лінійної ізоляції та контактних з'єднань

6.14 Перевірка симетричності ємностей фаз ПЛ напругою 35 кВ

6.15 Виявлення зон впливу ПЛ напругою 330 кВ і вище

6.16 Оформлення результатів оглядів, перевірок і випробувань

7 Технічні вимоги, допуски та норми відбракування елементів ПЛ

7.1 Загальні положення

7.2 Траса ПЛ

7.3 Допустимі відстані від елементів ПЛ до поверхні землі та інших споруд

7.4 Фундаменти та підніжки

7.5 Опори

7.5.1 Загальні вимоги

7.5.2 Металеві опори та елементи опор

7.5.3 Залізобетонні опори, підніжки, палі

7.5.4 Дерев'яні опори

7.6 Відтяжки опор

7.7 Проводи, грозозахисні троси та їх з'єднання

7.8 Заземлювальні пристрої

7.9 Трубчасті розрядники та захисні проміжки

7.10 Лінійна арматура

7.11 Лінійна ізоляція

8 Капітальний ремонт ПЛ

8.1 Загальні положення

8.2 Роботи на трасі ПЛ

8.3 Ремонт залізобетонних опор, приставок, паль і фундаментів

8.4 Ремонт металевих опор

8.5 Ремонт дерев'яних опор

8.6 Ремонт проводів, грозозахисних тросів і контактних з'єднань

8.7 Ремонт ізолювальних підвісок арматури, очищення ізоляції

8.8 Боротьба з ожеледдю

8.9 Відновлення позначень, попереджувальних плакатів і сигнальних знаків

8.10 Оформлення робіт з капітального ремонту

9 Аварійно-віоновлювальні роботи на ПЛ

10 Вимоги безпеки під час експлуатації ПЛ

11Порядок приймання ПЛ в експлуатацію

11.1 Нагляд за ПЛ у період будівництва

11.2 Приймання ПЛ у експлуатацію

Додаток А Нормативи потреб у засобах малої механізації для ПЛ напругою 35 кВ і вище

Додаток Б Перелік інструментів, пристосувань, приладів і засобів безпеки для оснащення бригад, які обслуговують ПЛ

Додаток В Норми витрат матеріалів на технічне обслуговування та ремонт ПЛ 35—750 кВ

Додаток Г Перелік і форми основних видів документації на ПЛ

Додаток Д Найменші відстані по вертикалі та горизонталі від проводів ПЛ до різних об'єктів і виробничих споруд, а також між проводами і грозозахисними пристроями

Додаток Е Терміни перевірки несправних підвісних ізоляторів на ПЛ 35—750 кВ

Додаток Ж Методи розрахунку механічної міцності деревини опор ПЛ у разі внутрішнього загнивання та приклади їх застосування

Додаток И Основні характеристики ПЛ 35—800 кВ та їх елементів

Додаток К Розподіл напруги по ізоляторах гірлянд ПЛ напругою 35—500 кВ

Додаток Л Бібліографія

ВСТУП

Необхідність перегляду ГКД 34.20.502—97 Повітряні лінії електропередачі напругою 35 кВ і вище. Інструкція з експлуатації (далі — Інструкція), розробленого в 1995 р., зумовлено:

— закінченням терміну його дії;

— потребою доповнити нову редакцію нормативними документами, виданими після 1995 р.;

— урахуванням напрацювань і подальшої практики експлуатації електромереж.

У цю Інструкцію не включено вимоги до експлуатації допоміжного обладнання, яке може бути приєднане до фаз ліній, зокрема на підходах до підстанцій (вентильні роз­рядники, трансформатори напруги, конденсатори зв'язку, апаратура високочастотного зв'язку тощо).

Вимоги, зазначені в цій Інструкції, поширюються на повітряні лінії електропередавання напругою 35—154 кВ, які обслуговують обласні та міські акціонерні енергопостачальні компанії і підприємства, а також на лінії електропередавання напругою 220 кВ і вище, що обслуговують магістральні електричні мережі ДП «НЕК «Укренерго».

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Дія цієї Інструкції поширюється на структурні одиниці ДП "НЕК "Укренерго11, енергопостачальні компанії та підприємства, що належать до сфери управління Мінпаливенерго України, і визначає порядок проведення технічного обслуговування, ремонтів, аварійно-відновлювальних робіт і прий­мання в експлуатацію новозбудованих повітряних ліній електропередавання напругою 35 кВ і вище.

1.2 На підставі цієї Інструкції, за рішенням керівництва експлуатуючої організації, можуть бути опрацьовані місцеві інструкції з урахуванням кон­кретних умов експлуатації ліній електропередавання.

1.3 Цю Інструкцію призначено для керівного складу експлуатуючої структури електричних мереж, інженерно-технічних працівників, диспетчерів, а також для електромонтерів та оперативно-ремонтних працівників.

Відповідає офіційному тексту

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 839—80 Провода неизолированные для воздушных линий электро­передачи (Проводи неізольовані для повітряних ліній електропередавання)

СНиП 3.03,01—87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції)

СНиП 3. 05.06—85 Электротехнические устройства (Електротехнічні при­строї)

НПАОП 0.00-1.03—02 Правила безпечної експлуатації вантажопідій­мальних кранів

НПАОП 0.00-1.30—01 Правила безпечної роботи з інструментом та при­строями

НПАОП 40.1-1.01—97 Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.07—01 Правила експлуатації електрозахисних засобів ГКД 34.05.834—98 Норми часу-розцінки на ремонт і технічне. обслу­говування електричних мереж. Том II. Повітряні лінії напругою 35—150 кВ

ГКД 34.10.383—98 Норми аварійного запасу електроустаткування та матеріалів для магістральних електричних мереж напругою 220—750 кВ

ГКД 34.10.384—98 Норми аварійного запасу електроустаткування, будівельних конструкцій та матеріалів для електричних мереж напругою 0,38— 150 кВ

ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГКД 34.20.661™2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електроустановок Глава 2.5 ПУЕ:2006 Повітряні лінії електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

Правила захисту обслуговуючого персоналу від впливу електричного поля

Лінії електропередачі напругою до 750 кВ. Правила виконання робіт в межах охоронної зони

Правила охорони електричних мереж

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цій Інструкції, та визначення позначених ними понять.

3.1 аварійно-відновні роботи

Непланові роботи, які викликані ліквідацією аварійного стану і направлені на відновлення працездатності устаткування

3.2 аварійний режим конструкції ПЛ

Стан ПЛ при обірваних одному або декількох проводах чи тросах

3.3 анкерна, анкерно-кутова опора

Опора з натяжною підвіскою проводів, яка повністю сприймає тяжіння проводів і грозозахисних тросів у суміжних з опорою прогонах, а також діючих на них вітрових навантажень

3.4 важкодоступна місцевість

Місцевість, не доступна для транспорту та сільськогосподарських машин

3.5 верховий огляд

Огляд з підійманням вище 3 м від рівня землі, відраховуючи від ніг людини

3.6 вібрація проводів, тросів

Періодичні коливання проводів (тросів) у прогоні з частотою від 3 Гц до 150 Гц, які відбуваються у вертикальній площині під час вітру і утворюють стоячі хвилі з розмахом, що може перевищувати діаметр проводів (тросів)

3.7 діюча ПЛ

Повітряна лінія, яка знаходиться під робочою напругою або на яку може бути подана напруга комутуючими апаратами без попередження, а також ПЛ, яка знаходиться в зоні дії наведеної напруги, або перетинається з діючою ПЛ

3.8 зона впливу ПЛ напругою 330 кВ і вище

Ділянка землі і повітряний простір поблизу ПЛ напругою 330 кВ і вище змінного струму, в яких напруженість електричного поля перевищує нормоване значення

3.9 капітальний ремонт електричних мереж

Капітальний ремонт електричних мереж -— метод ремонту, при якому одночасно виконується комплекс заходів, спрямованих на підтримання або відновлення їх початкових експлуатаційних характеристик, що досягається ремонтом спрацьованих елементів і елементів або заміною їх на надійніші та більш економічні, що, у свою чергу, значно поліпшить експлуатаційні характеристики об'єктів

3.10 керівництво компанії, підприємства та інших виробничих структур Генеральний директор, директор, головний інженер та їхні заступники

3.11 кінцева опора

Опора, яка розміщена на кінці або на початку ПЛ і розрахована на сприймання одностороннього тяжіння всіх проводів і грозозахисних тросів З.12 коливання проводів, тросів («пляска»)

Коливання з великою амплітудою (від 0,3 м до 1,0 м) і малою- частотою (від 0,3 Гц до 2,0 Гц). Коливання виникають, як правило, при швидкостях вітру від 1,5 м/с до 3 м/с і односторонньому утворенні на проводах (тросах) ожеледі

3.13 лінійна арматура, арматура

Сукупність кріпильних, захисних та інших виробів для ПЛ

3.14 населена місцевість

Сельбищна територія міського і сільського поселень у межах їхнього перспективного розвитку на десять років, курортні та приміські зони, зелені зони навколо міст та інших населених пунктів, землі селищ міського типу і сільських населених пунктів у межах їх сельбищної території, а також території садово-городніх ділянок

3.15 натяжна підвіска

Ізолювальна підвіска, призначена для натягування проводів, грозозахисних тросів

3.16 ненаселена місцевість

Землі, не віднесені до населеної місцевості

3.17 несправний стан ПЛ, елементів ПЛ

Стан ПЛ або її елементів, за якого лінія чи її елементи не відповідають хоча б одній з вимог, установлених чинними нормативними документами

3.18 огляд

Контроль без виведення об'єкта з дії, який здійснюється в межах сенсорних можливостей людини (візуально, на слух, на дотик, за запахом тощо)

3.19 ожеледь

Різні види твердих опадів на проводах: паморозь, ожеледь, мокрий сніг, а також суміш цих опадів

3.20 охоронна зона ПЛ

Зона вздовж ПЛ у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидва боки лінії від крайніх проводів на певну відстань (розміри зон наведено за 7.2.2)

3.21 підвіска

Пристрій, який складається з лінійної арматури і ізоляторів для закріплення проводів або грозозахисних тросів до опори або тільки з арматури для закріплення грозозахисних тросів

3.22 підтримувальна підвіска

Ізолювальна підвіска, призначена для підтримування проводів, грозозахисних тросів

3.23 початок і кінець ПЛ

Місце виходу проводу в бік ПЛ з апаратного, натяжного затискача або іншого пристрою кріплення проводу на вихідних (вхідних) конструктивних елементах підстанцій і відгалужувальних опорах. Відгалуження до конденсаторів зв'язку, установлених на підстанціях і опорах ПЛ, не відносяться до лінії

3.24 провід

Провід, який утворює фазу ПЛ або входить як складова частина в розщеплену фазу

3.25 проміжна опора

Опора, розміщена на прямолінійній ділянці траси ПЛ з підтримувальною підвіскою проводів, яка сприймає навантаження від проводів, грозозахисних тросів, ожеледі і вітрові навантаження

3.26 проміжно-кутова опора

Проміжна опора, яка застосовується за невеликих кутів повороту траси ПЛ з підтримувальною підвіскою проводів і тросів

3.27 просіка

Смуга в лісових, лісопаркових і дачних масивах, по яких проходить ПЛ, очищена від дерев та кущів, що зменшують відстань до проводів до недопустимого значення або загрожують падінням на проводи лінії

3.28 розрегулювання проводів

Змінювання стріл провисання окремих проводів та тросів через дефекти, допущені під час монтажу та ремонту, перекоси елементів опор, розкручування (закручування) проводів та тросів навколо своєї осі під дією одностороннього відкладення ожеледі

3.29 справний стан ПЛ, елементів ПЛ

Стан ПЛ або її елементів, за якого ПЛ чи її елементи відповідають усім вимогам чинних нормативних документів

3.30 стріла провисання проводу

Відстань по вертикалі від прямої, яка з'єднує точки кріплення проводу, до проводу в найнижчій точці його провисання

3.31 експлуатація ПЛ

Технічне обслуговування, ремонти та аварійно-відновлювальні роботи

3.32 технічне обслуговування ПЛ

Комплекс заходів щодо підтримання працездатності або справності устаткування та його елементів, який включає огляди та контроль технічного стану.

3.33 траса ПЛ

Смуга поверхні землі, по якій проходить ПЛ

3.34 трос

Провід, розміщений над фазами ПЛ і призначений для захисту фаз лінії від прямого попадання блискавки

БІБЛІОГРАФІЯ

1  Инструкция  по  проектированию  изоляции в  районах с чистой загрязненной атмосферой (Інструкція з проектування ізоляції в районах чистою та забрудненою атмосферою).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online