СОУ 49.2-20077720-001:2014 Налив, зливання та перевезення скраплених вуглеводневих газів у залізничних вагонах-цистернах. Загальні технічні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАЛИВ, ЗЛИВАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ У ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ
Загальні технічні вимоги

СОУ 49.2-20077720-001:2014

Київ
Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України”
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Українським науково-дослідним інститутом природних газів (УкрНДІгаз) - філією ПАТ «Укргазвидобування»

РОЗРОБНИКИ: А. Лур’є, доктор геол.-минер.наук, Я. Наконечний (керівник розробки), І. Рубанова, О. Хвостова

2 ВНЕСЕНО: Публічним акціонерним товариством «Укрспецтрансгаз»

3 УЗГОДЖЕНО: Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (лист від 09.12.2013 № 12248/0/6.1-3/6/13)

Державна адміністрація залізничного транспорту України (лист від 27.03.2014 № УЗМ-12/533)

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (лист від 15.07.2014 №26-9286/261)

4 НА ЗАМІНУ СОУ 60.1-20077720-001:2003 «Налив, зливання та перевезення зріджених вуглеводневих газів у залізничних вагонах-цистернах. Інструкція»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Фізико-хімічні властивості скраплених вуглеводневих газів

6 Реєстрація, технічне обслуговування та технічне опосвідчення вагонів-цистерн для перевезення скраплених вуглеводневих газів

7 Фарбування, написи та маркування вагона-цистерни

8 Утримання, експлуатація та обслуговування вагонів-цистерн

8.1 Загальні вимоги

8.2 Вимоги до персоналу

9 Вимоги безпеки та охорони довкілля

10 Підготовка вагонів-цистерн під налив (злив)

11 Налив скраплених вуглеводневих газів у вагони-цистерни

12 Перевезення скраплених вуглеводневих газів залізницею у вагонах-цистернах

13 Зливання скраплених вуглеводневих газів з вагонів-цистерн

Додаток А Фізико-хімічні показники скраплених вуглеводневих газів

А.1 Фізико-хімічні показники скраплених вуглеводневих газів згідно з ДСТУ 4047

А.2 Фізико-хімічні показники скраплених вуглеводневих газів згідно з ГОСТ 21443 (із змінами 1-6)

А.3 Фізико-хімічні показники скраплених вуглеводневих газів згідно з ГОСТ 27578

Додаток Б Характеристики вагонів-цистерн для скраплених вуглеводневих газів

Додаток В

Зміни об’єму 1 м3 рідинної фази, що знаходиться у зачиненому об’ємі, при зміні температури, м3

Додаток Г Схеми розташування вентилів

Додаток Д Форма акту приймання скраплених вуглеводневих газів

Додаток Е Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

НАЛИВ, ЗЛИВАННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ СКРАПЛЕНИХ ВУГЛЕВОДНЕВИХ ГАЗІВ У ЗАЛІЗНИЧНИХ ВАГОНАХ-ЦИСТЕРНАХ
Загальні технічні вимоги

НАЛИВ, СЛИВ И ПЕРЕВОЗКА СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНАХ - ЦИСТЕРНАХ
Общие технические требования

Чинний від 2014-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт визначає загальні положення і порядок наливання, зливання та перевезення скраплених вуглеводневих газів у залізничних вагонах-цистернах, а також вимоги щодо їх утримання і технічного опосвідчення.

1.2 Цей стандарт поширюється на залізничні вагони-цистерни для перевезення вуглеводневих газів, якими допускається перевезення широкої фракції легких вуглеводнів, вуглеводневих фракцій та чистих рідких вуглеводнів, пропіленів і газових бензинів.

1.3 Цей стандарт може застосовуватися підприємствами і організаціями, незалежно від їх форми господарювання та відомчої підпорядкованості, що здійснюють наливання, зливання та перевезення скраплених вуглеводневих газів під’їзними коліями підприємств і загальною мережею залізниць у вагонах-цистернах, які є власністю Публічного акціонерного товариства (ПАТ) “Укрспецтрансгаз”.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти і нормативні документи:

Закон України “Про транспорт” від 10.11.94 за № 232/94-ВР зі змінами на 19.10.2010

Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 06.04.2000 за № 1644-ІІ1 зі змінами і доповненнями на 13.05.2010

Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 № 851-15 зі змінами і доповненнями на 31.05.2005

Закон України “Про електронний цифровий підпис” від 22.05.2003 №852-ІV.

Порядок і правила проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 за № 733

Порядок проведення спеціального навчання працівників суб'єктів перевезення небезпечних вантажів, постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 № 1285

Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України відвід 05.11.2008 за №967

Правила технічної експлуатації залізниць України, затверджені наказом Міністерства транспорту України № 411 від 20.12.96 та зареєстровані в Мін’юсті України 25.02.97 за № 50/1854 зі змінами на 10.12.2003

Правила безпеки та порядок ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним транспортом, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 16.10.2000 за № 567 та зареєстровані в Мін’юсті 23.11.2000 за № 857/5078 зі змінами на 05.11.2009

Правила приймання вантажів до перевезення, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 та зареєстровані в Мін’юсті України 24.11.2000 за № 861/5082 зі змінами на 08.06.2011

Правила видачі вантажів та Правила складання актів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 та зареєстровані в Мін’юсті України 24.11.2000 за № 861/5082 зі змінами на 08.06.2011

Правила обчислення термінів доставки вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644 та зареєстровані в Мін’юсті України 24.11.2000 за № 861/5082 зі змінами на 08.06.2011

Правила оформлення перевізних документів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 за № 644 та зареєстровані в Мін’юсті України від 24.11.2000 за № 863/5084 зі змінами на 08.06.2011

Правила пломбування вагонів і контейнерів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2001 № 542 та зареєстровані в Мін’юсті України 10.09.2001 за № 793/5984 зі змінами на 12.09.2005

Правила перевезення наливних вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 18.04.2003 № 299 та зареєстровані в Мін’юсті України 07.07.2003 за № 558/7879 зі змінами на 08.06.2011

Правила реєстрації та експлуатації власних вантажних вагонів, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 28.09.2004 за № 856 та зареєстровані в Мін’юсті України 15.10.2004 за № 1316/9915 зі змінами на 02.11.2011

Правила перевезення небезпечних вантажів, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2008 за № 1430 та зареєстровані в Мін’юсті України 26.02.2009 за № 180/16196 зі змінами на 08.06.2011

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 21.12.2009 № 1322 та зареєстровані в Мін’юсті України 22.03.2010 за № 230/17525

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві, затверджене спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 за №127/151 та зареєстроване в Мін’юсті України 06.04.2001 за № 315/5506 зі змінами на 03.03.2008

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 за № 246 та зареєстрований в Мін’юсті України 23.07.2007 за № 846/14113

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4500-3:2006 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Маркування

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006, NEQ)

ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання

ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення

НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 11.1-1.11-86 (НАОП 1.1.23-1.11-86) Правила безпеки при експлуатації газопереробних заводів

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.06.001-2003 Про затвердження переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно- гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.085-82 ССБТ. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохранительные. Требования безопасности (ССБП. Посудини, що працюють під тиском. Клапани запобіжні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення нафтою і нафтопродуктами)

ГОСТ 7409-2009 Вагоны грузовые. Требования к лакокрасочным покрытиям (Вагони вантажні. Вимоги до лакофарбових покриттів)

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм (Габарита наближення будівель та рухомого складу залізниць колії 1520 (1524) мм)

ГОСТ 18698-79 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия (Рукави гумові напірні з текстильним каркасом. Технічні умови)

ГОСТ 21443-75 Газы углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт. Технические условия (Гази вуглеводневі скраплені, що постачаються на експорт. Технічні умови)

ГОСТ 22235-76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требования по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных и маневровых работ (Вагони вантажні магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення збереження при провадженні вантажно-розвантажувальних і маневрових робіт)

ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия (Гази вуглеводневі скраплені для автомобільного транспорту. Технічні умови)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online