ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДБН В.2.5-20-2001

Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди
Газопостачання

На заміну СНІП 2.04.08-87, СНІП 3.05.02-88

Розроблені: Інститутом «УкрНДІшжпроект» ( Бабенко Т.П., Булгаков Г.М., Власюк А.В., Жидовецький Б.В., Ніколов О.М., Радченко B.C., Сопов В.В., Станкевич Г.А.)

НВФ «Полімербуд» (Шестопал A.M., Марчук П.Ф.)

Концерн «Укргазифікація» (Жембоцький В.М.)

За участю: Управління інженерного захисту територій та промислової забудови Держбуду України(Левчій В.Г.)

Головпобутгазу ДК Укртрансгазу (Шмідт В.В.)

Держнаглядохоронпраці України (Герасименко Ю.М.)

Асоціації «Укрсільгаз» (Мазарчук А.П.)

Київського національного університету будівництва й архітектури (Шишко Г.Г.)

Внесені та підготовлені до затвердження: Управлінням інженерного захисту територій та промислової забудови Держбуду України

Затверджені Наказом Держбуду України від 23 квітня 2001 р. № 101 і введені в дію з 1 серпня 2001 р.

ЗМІСТ

ПРОЕКТУВАННЯ

1 Загальні положення

2 Системи газопостачання і норми тиску газу

3 Розрахункові витрати газу. Гідравлічний розрахунок газопроводів

4 Зовнішні газопроводи

Загальні вказівки

Підземні газопроводи

Газопроводи ізполіетиленових труб

Реконструкція підземних сталевих газопроводів

Із застосуванням поліетиленових труб

Надземні і наземні газопроводи.

Пересічення газопроводами водяних перешкод.

Пересічення газопроводами залізничнихі трамвайних колій, автомобільних доріг.

Розміщення вимикаючих пристроївна газопроводах.

Споруди на газопроводах.

Захист від корозії.

5 Газорегуляторні пункти.

Загальні вказівки.

Газорегуляторні пунктита газорегуляторнІ пункти блокові.

Шафові регуляторні пункти та комбіновані будинковірегулятори тиску

Газорегуляторні установки.

Обладнання ГРП, ГРПБ, ШРП та ГРУ.

6 Внутрішнє улаштуваннягазопостачання.

Загальні вказівки.

Прокладка газопроводів.

Газопостачання житлових будинків.

Газопостачання громадських будинків.

Газопостачання виробничихустановок та котелень.

Пальники інфрачервоного випромінювання та інфрачервоні трубчастігазові обігрівачі

Газопроводи та газове обладнаннядля газополум'яної обробки металу

Облік споживання газу.

7 Газопостачання теплових електростанцій.

Загальні вказівки.

Зовнішні газопроводи та пристрої.

Газорегуляторні пункти.

Внутрішні газопроводи.

Внутрішнє газове обладнання.

8 Газонаповнювальні станції, газонаповнювальніпункти, проміжні склади балонів, автомобільні газозаправні станції, автомобільнігазозаправні пункти.

Загальні вказівки.

Газонаповнювальні станції.

Основні будинки та споруди.

Розміщення будинків і споруд.

Планування території, доріг,вимоги до будинків та споруд.

Зливні устрої.

Резервуари для ЗВГ.

Технологічне обладнання.

Газопроводи та арматура.

Автоматизація виробничихпроцесів та КВП.

Зв'язок, пожежна та охоронна сигналізації.

Водопостачання, каналізація,опалення та вентиляція.

Протипожежне водопостачання.

Газонаповнювальні пункти.

Проміжні склади балонів.

Автомобільні газозаправні станціїта пункти зріджених газів.

Електропостачання, електрообладнання, захист від блискавки та зв'язок.

9 Газопостачання зрідженими газами від резервуарних та балонних установок.

Загальні вказівки.

Резервуари, установки.

Випарні та змішувальні установки.

Групові балонні установки.

Трубопроводи групових балонних та резервуарних установок

Індивідуальні газобалонні установки.

10 Додаткові вимоги до газопроводів у складних інженерно-геологічних умовах.

Підроблювані території.

Сейсмічні райони.

Райони із здиманими, просадними та набухаючими грунтами

Райони із водонасиченими грунтами.

Зсувонебезпечні території.

11 Матеріали та технічні вироби.

Загальні вказівки.

Сталеві труби та з'єднувальні деталі.

Поліетиленові труби та з'єднувальні деталі.

Гумові рукави.

Захисні протикорозійні матеріали.

Запірне та регулююче обладнання, прилади та інші технічні вироби.

Додаткові вимоги до матеріалів газопроводів та арматури в складних інженерно-геологічних умовах.

12 Автоматизовані системи контролю та управління технологічними процесами.

13 Оцінка впливів на навколишнє природне середовище.

БУДІВНИЦТВО

14 Загальні положення.

15 Земляні роботи.

16 Збирання та зварювання газопроводів із сталевих труб

17 Збирання та зварювання газопроводів із поліетиленових труб

Реконструкція підземних сталевих газопроводів із застосуванням поліетиленових труб

18 Захист від корозії.

Захист ізоляційними покриттями.

Електрохімічний захист.

19 Монтаж зовнішніх та внутрішніх газопроводів, обладнання та приладів

20 Пересічення газопроводів з водяними перешкодами, залізничними та трамвайними коліями, автомобільними дорогами.

21 Споруди на газопроводах.

22 Додаткові вимоги до газопроводів у складних інженерно-геологічних умовах.

23 Проведення випробувань.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ

24 Загальні положення.

ДОДАТКИ

Додаток А Терміни і визначення.

Додаток Б Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах

Додаток В Класифікація газопроводів, що входять у систему газопостачання

Додаток Г Значення коефіцієнтів годинного максимуму витрат газу в галузях промисловості

Додаток Д Значення коефіцієнту одночасності Ksimдля житлових будинків.

Додаток E Гідравлічний розрахунок газопроводів.

Додаток Ж Відведення продуктів згоряння.

Додаток И Вибір сталевих труб для систем газопостачання.

Додаток K Обсяг вимірів, сигналізації й автоматичного регулювання в системах газопостачання теплових електростанцій.

Додаток Л Кількість квартир, які доцільно постачати паровою фазою ЗВГ від однієї резервуарної установки.

Додаток М Кількість квартир, які доцільно постачати газоповітряною сумішшю від однієї резервуарної установки.

Додаток H Первинні засоби пожежогасіння.

Додаток П Будівельний паспорт підземного (надземного) газопроводу, газового вводу, ввідного газопроводу

Додаток P Будівельний паспорт внутрішньобудинкового (внутрішньоцехового) газообладнання

Додаток C Будівельний паспорт ГРП (ГРПБ).

Додаток T Будівельний паспорт резервуарної установки ЗВГ.

Додаток У Протокол перевірки зварних стиків сталевого газопроводу радіографічним методом

Додаток Ф Протокол механічних випробувань зварних з'єднань сталевого (поліетиленового) газопроводу.

Додаток X Протокол перевірки зварних стиків сталевого газопроводу ультразвуковим методом

Додаток Ц Протокол перевірки параметрів контактного зварювання (пайки) сталевих газопроводів

Додаток Ш Акт приймання електрозахисної установки у експлуатацію

Додаток Щ Особливості приймання закінчених будівництвом об'єктів систем газопостачання

Додаток Ю Акт приймання газообладнання для проведення комплексного випробування (пуско-налагоджувальних робіт)

Дані Норми поширюються на проектування, будівництво нових, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення (далі - будівництво) і експлуатацію систем газопостачання для забезпечення споживачів природними горючими газами нафтових, газових і газоконденсатних родовищ (далі -газами) і газоповітряними сумішами на їх основі із надлишковим тиском не більше 1,2 МПа, а також зрідженими вуглеводневими газами (далі - ЗВГ) із надлишковим тиском не більше 1,6 МПа.

Вимоги цих Норм є обов'язковими для організацій І установ, юридичних та фізичних осіб, що здійснюють проектування, будівництво та експлуатацію систем газопостачання незалежно від форм власності і підпорядкування.

Дані Норми не поширюються на:

- технологічні газопроводи та газове обладнання хімічних, нафтохімічних, нафтодобувних, нафтопереробних виробництв та підприємств чорної металургії;

- дослідні і експериментальні агрегати та установки, а також установки, що використовують енергію вибуху повітряних сумішей та установки для отримання захисних газів;

- пересувні газовикористовуючі установки, а також газове обладнання автомобільного та залізничного транспорту, річкових, морських і повітряних суден;

- автомобільні газонаповнювальні компресорні і суміщені станції для заправки автомобілів стисненим природним газом і рідким паливом;

- газопроводи і газове обладнання підприємств та установок, що використовують природний газ із надлишковим тиском понад 1,2 МПа, а також штучні гази, біогаз, газ дегазації, повітряні суміші на їх основі та інші горючі гази.

Проектування, будівництво та експлуатація газового обладнання лабораторій, комунальних і комунально-побутових об'єктів, випарувальних, резервуарних балонних установок ЗВГ, розташованих на територіях підприємств хімічних, нафтохімічних, нафтодобувних, нафтопереробних виробництв і підприємств чорної металургії здійснюється згідно з вимогами цих Норм.

Терміни і визначення наведені в додатку А.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведений в додатку Б.

ПРОЕКТУВАННЯ

1 Загальні положення

1.1 До складу систем газопостачання входять:

- газопроводи і споруди систем газопостачання населених пунктів (включаючи міжселищні газопроводи, розподільчі газопроводи, внутріквартальні газопроводи і вводи), газопроводи до підприємств, теплових електростанцій (далі - ТЕС), котельних, автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій природного газу (далі - АГНКС);

- газопроводи та газове обладнання промислових і сільськогосподарських підприємств, ТЕС, котельних, підприємств комунального і побутового обслуговування населення, житлових будинків і громадських будинків;

- газорегуляторні пункти (далі - ГРП), газорегуляторні пункти блокові (далі - ГРПБ), шафові газорегуляторні пункти (далі - ШРП), газорегуляторні установки (далі - ГРУ), комбіновані будинкові регулятори тиску (далі - КБРТ), установки для отримання газоповітряних сумішей;

- газонаповнювальні станції (далі - ГНС) і пункти (далі - ГНП), проміжні склади балонів (далі - ПСБ), стаціонарні автомобільні газозаправочні станції (далі - АГЗС) і пункти (далі - АГЗП), резервуарні установки, групові та індивідуальні газобалонні установки (далі - ГБУ і ІГБУ), випарні та змішувальні установки ЗВГ.

1.2 Проектування систем газопостачання слід виконувати згідно із затвердженими схемами газопостачання України, областей, районів, міст, селищ та сіл, які повинні розроблятися на основі схем і проектів, генеральних планів населених пунктів з урахуванням розвитку їх на перспективу та згідно з вимогами ДБН 360 та ДБН Б.2.4-1.

Завдання на проектування схем газопостачання областей, районів, населених пунктів та об'єктів зберігання і роздачі зріджених газів (ГНС, ГНП), а також схеми газопостачання, згідно з вимогами ДБН А.2.3-1, слід погоджувати з територіальною проектною організацією.

Системи газопостачання населених пунктів і окремих споживачів газу повинні забезпечувати надійне та безпечне газопостачання, а також можливість оперативного відключення відгалужень до відособлених мікрорайонів, підприємств, споживачів та відключення ділянок закільцьованих газопроводів з тиском газу понад 0,005 МПа.

При проектуванні систем газопостачання належить передбачати технічні рішення, що забезпечують раціональне використання газового палива, матеріалів та обладнання.

1.3 При проектуванні систем газопостачання, крім вимог цих Норм, належить керуватися вимогами ДНАОП 0.00-1.20, «Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», ДНАОП 0.00-1.07, ГОСТ 12.1.004, НАПБ А.01.001, «Правил пожежної безпеки в газовій промисловості України».

1.4 Газ, передбачений для використання як паливо, повинен відповідати ГОСТ 5542 для природного газу і ГОСТ 20448 та ГОСТ 27578 для ЗВГ.

1.5 Газ, що подається споживачу, повинен одоруватися. Інтенсивність запаху газу визначається за ГОСТ 22387.5.

Допускається подача неодорованого газу для виробничих установок промислових підприємств за умови проходження газопроводу, що підводить газ, до підприємств поза територією населених пунктів, установки сигналізаторів загазованості в приміщеннях, де розташоване газове обладнання та газопроводи.

1.6 Температура газу, що виходить із газорозподільних станцій магістральних газопроводів (далі ГРС) при подачі в підземні газопроводи, повинна бути не нижче мінус 10 °C, а при подачі в наземні та надземні газопроводи не нижче розрахункової температури зовнішнього повітря для району будівництва.

За розрахункову температуру зовнішнього повітря належить приймати температуру найбільше холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92 за СНІП 2.01.01.

При подачі із ГРС газу з мінусовою температурою в підземні газопроводи, що прокладаються в спучених грунтах, повинні бути враховані заходи щодо стійкості газопроводу, передбачені в розділі 10.

1.7 Використання як палива суміші ЗВГ з повітрям та інших газоповітряних сумішей допускається при вмісті горючих та негорючих компонентів у співвідношенні, що забезпечує перевищення верхньої концентраційної межі займистості суміші (далі - ВКМЗ) не менше ніж у 2 рази.

Вміст шкідливих домішок в газоповітряних сумішах не повинен перевищувати значень, наведених у ГОСТ 5542 і ГОСТ 20448, відповідно для природного газу і ЗВГ.

1.8 Системи та об'єкти газопостачання належить проектувати з урахуванням максимальної індустріалізації будівельно-монтажних робіт за рахунок застосування збірно-блокових, стандартних і типових елементів та деталей, виготовлених на заводах або в заготівельних майстернях.

1.9 В проектах систем та об'єктів газопостачання необхідно передбачати заходи щодо безпеки газопостачання згідно з ДНАОП 0.00-1.20, пожежної безпеки згідно з НАПБ А.01.001, СНІП 2.01.02, ГОСТ 12.1.004, охорони праці згідно Закону України «Про охорону праці», оцінки впливів на навколишнє середовище згідно з ДБН А.2.2-1 і розділомІЗ як на період будівництва, так і на період експлуатації.

2 Системи газопостачання і норми тиску газу

2.1 Вибір систем розподілу газу за тиском, кількістю ступеней редукування, кількістю ГРС, ГРП, ГРПБ, ШРП та принципом побудови систем розподільчих газопроводів (кільцеві, тупикові, змішані) слід виконувати на підставі техніко-економічних розрахунків з урахуванням обсягу, структури і щільності газоспоживання, надійності та безпеки газопостачання, а також місцевих умов будівництва та експлуатації.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online