ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання. Зі зміною № 1 (ІПС № 5-2002)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
Microsoft Word - ДСТУ 3968-2000.doc

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ТАВРА ПОВІРОЧНІ ТА КАЛІБРУВАЛЬНІ
Правила виготовлення, застосування і зберігання

ДСТУ 3968-2000

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2000

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Харківським державним науково-дослідним інститутом метрології (ХДНДІМ) Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Державного комітету стандартизації, метро­логії та сертифікації України від 2 червня 2000 р. № 345

3 НА ЗАМІНУ КНД 50-032-94

4 РОЗРОБНИКИ; О. Батраков, Л. Коваленко

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Загальні положення

3 Розроблення і виготовлення повірочних та калібрувальних тавр

4 Забезпечення повірочними та калібрувальними таврами

5 Зберігання, облік і застосування повірочних та калібрувальних тавр

6 Гасіння повірочних та калібрувальних тавр

Додаток А Перелік шифрів метрологічних центрів та територіальних органів

Додаток Б Рисунки повірочних та калібрувальних тавр України

Додаток В Рисунки тавр-гасників

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ТАВРА ПОВІРОЧНІ ТА КАЛІБРУВАЛЬНІ
Правила виготовлення, застосування і зберігання

МЕТРОЛОГИЯ
КЛЕЙМА ПОВЕРИТЕПЫНЫЕ И КАЛИБРОВОЧНЫЕ
Правила изготовления, применения и хранения

METROLOGY
VERIFICATION AND CALIBRATION MARKS
The rules of making, using and storing

Чинний від 2001-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює порядок виготовлення, застосування, зберігання і гасіння повірочних та калібрувальних тавр.

1.2 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для:

— державних наукових метрологічних центрів (далі — метрологічні центри) та територі­альних органів Держстандарту України (далі — територіальні органи);

— метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємств та органі­зацій, акредитованих на право проведення повірки засобів вимірювальної техніки (далі — метрологічні служби);

— калібрувальних лабораторій метрологічних служб або інших організаційних структур підприємств та організацій, акредитованих на право проведення калібрування засобів вимі­рювальної техніки (далі — 3BT) для інших підприємств, організацій та громадян-суб'ектів підприємницької діяльності (далі — калібрувальні лабораторії).

1.3 Правила виготовлення, застосування, зберігання і гасіння повірочних та калібрувальних тавр у Збройних Силах та інших військових формуваннях визначає Міністерство оборони України.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Повірочні тавра засвідчують позитивні результати повірки 3BT.

Калібрувальні тавра засвідчують позитивні результати калібрування ЗВТ. Тавра-гасники засвідчують, що дію повірочного чи калібрувального тавра припинено.

2.2 Відбитки повірочних та калібрувальних тавр наносять на ЗВТ, експлуатаційні докумен­ти (паспорти, свідоцтва) згідно з документами на методику повірки чи калібрування.

2.3 Повірочні тавра мають право застосовувати лише вчені зберігані державних та вто­ринних еталонів метрологічних центрів (далі — вчені зберігачі), державні повірники терито­ріальних органів (далі — державні повірники) та повірники метрологічних служб (далі — по­вірники).

За кожною особою, що має право використовувати повірочні тавра, закріплюють персо­нальне повірочне тавро, що має індивідуальний знак повірника.

2.4 Повірочні тавра повинні мати:

— круглу форму — для вчених зберігачів та державних повірників (Додаток Б; 1—10);

— трикутну форму — для повірників (Додаток Б.1А—10А).

2.5 Повірочні та калібрувальні тавра залежно від використаних для їхнього виготовлення матеріалів поділяються на:

— металеві (Додаток Б; 1, 2, 5—10; 1А, 2А, 5А—10А; 1К, 2К, 5К—10К);

— каучукові (Додаток Б; 3, 4; ЗА, 4А; ЗК, 4К);

— паперові самоклейні тавра-етикетки (далі — тавра-етикетки) (Додаток Б; 11—14; 11А— 14А; 11К-14К).

2.6 Повірочне тавро повинно містити:

— основний елемент малого герба України — тризуб;

— дві останні цифри року застосування тавра — для металевих та каучукових тавр;

— рік застосування тавра — для тавр-етикеток;

— шифр організації або підприємства, що здійснюють повірку;

— індивідуальний знак повірника (за потреби).

2.7  Тавро-етикетку слід виготовляти з паперу, який має липкий шар, що не дає змоги знімати тавро-етикетку і повторно наносити його без пошкодження:

— синього кольору — для вчених зберігачів та державних повірників (Додаток Б; 11—14);

— зеленого кольору —для повірників (Додаток Б; 11А—14А);

— жовтого кольору — для працівників калібрувальної лабораторії (Додаток Б; 11К—14К).

2.8 Калібрувальні тавра мають право застосовуватися лише працівниками калібруваль­ної лабораторії, яким надано право проведення калібрування (далі — працівники калібруваль­ної лабораторії).

За кожним працівником калібрувальної лабораторії закріплюють персональне калібру­вальне тавро з індивідуальним знаком працівника калібрувальної лабораторії.

2.9 Калібрувальне тавро калібрувальної лабораторії повинно містити:

— знак калібрування — «К»;

— шифр калібрувальної лабораторії;

— дві останні цифри року застосування тавра — для металевих та каучукових тавр;

— рік застосування тавра — для тавр-етикеток;

— індивідуальний знак працівника калібрувальної лабораторії (за потреби).

2.10 Калібрувальні тавра для працівників калібрувальної лабораторії повинні мати три­кутну форму (Додаток Б; 1К—10К).

2.11 За потреби в полі повірочного та калібрувального тавра може бути нанесено додат­кову інформацію (Додаток Б; 4, 5, 10, 12, 14; 4А, 5А, 10А, 12А, 14А; 4К, 5К, 10К, 12К, 14К).

2.12 Повірочні та калібрувальні тавра, призначені для закриття доступу до вузлів регу­лювання ЗВТ, можуть не мати індивідуального знака повірника (працівника калібрувальної лабораторії). У цьому випадку на ЗВТ або на експлуатаційні документи додатково наносять відбиток тавра, яке має індивідуальний знак повірника (працівника калібрувальної лабора­торії).

2.13 Повірочні та калібрувальні тавра повинні відповідати вимогам технічних умов на пев­ний вид тавра.

2.14 Організаційно-методичне керівництво виготовленням і застосуванням повірочних та калібрувальних тавр здійснює Харківський державний науково-дослідний інститут метрології (ХДНДІМ).

2.15 Шифр метрологічним службам та калібрувальним лабораторіям надається під час їх акредитації.

Для шифрів метрологічних служб та калібрувальних лабораторій використовують літери української абетки.

Перелік шифрів метрологічних центрів та територіальних органів наведені в додатку А.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи