ДСТУ 7691:2015 Метрологія. Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Методика повірки

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ВАГИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ
ДЛЯ СУМАРНОГО ОБЛІКУ
АВТОМАТИЧНІ БУНКЕРНІ
Методика повірки

ДСТУ 7691:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») Мінекономрозвитку України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація»

РОЗРОБНИКИ: В. Масло; А. Ніколенко; Г. Примакова; Б. Салганик; О. Самойленко (науковий керівник), д-р техн. наук; С. Ціпоренко; В. Чорноіван

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та скорочення

4 Операції повірки

5 Засоби повірки

6 Вимоги щодо безпеки

7 Умови повірки

8 Підготовка до повірки

9 Проведення повірки

10 Оформлення результатів повірки

Додаток А Випробування вбудованого контрольного приладу

Додаток Б Форма протоколу повірки

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ВАГИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ ДЛЯ СУМАРНОГО ОБЛІКУ
АВТОМАТИЧНІ БУНКЕРНІ
Методика повірки

Метрология
ВЕСЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СУММАРНОГО УЧЕТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРНЫЕ
Методика поверки

Metrologi
DISCONTINUOUS ISISCONTINUOUS TOTALIZING
AUTOMATIC WEIGHING INSTRUMENTS HOPPER
Verification procedure

Чинний від 2016-08-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює методику первинної та періодичної повірки автоматичних бункерних ваг дискретної дії для сумарного обліку вітчизняного та іноземного виробництва (далі — ваги):

— типи яких занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки як такі, що відповідають вимогам ДСТУ OIML R 107-1;

— які пройшли державну метрологічну атестацію згідно з ДСТУ 3215, за результатами якої ваги визнані такими, що відповідають вимогам ДСТУ OIML R 107-1.

1.2 Первинну та періодичну повірку провадять із границями допустимої похибки, встановленими в 2.2.1 ДСТУ OIML R 107-1 для первинної повірки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3381:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси

ДСТУ 3968-2000 Метрологія. Тавра повірочні і калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ OIML R 107-1:2015 Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 107-1:2007, IDT)

ДСТУ OIML R 107-2:2015 Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 2. Форма звіту про випробовування (OIML R 107-2:2007, IDТ)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності Е1, Е2, F1, F2, M1, М1-2, М2, М2-3 і М3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDТ)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи