СОУ-Н ЕЕ 25.302:2007 Котли парові та водогрійні, турбіни, трубопроводи пари і гарячої води з тиском до 4 МПа. Положення про експертне обстеження (технічне діагностування). Настанова

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
КОТЛИ ПАРОВІ ТА ВОДОГРІЙНІ, ТУРБІНИ, ТРУБОПРОВОДИ ПАРИ І ГАРЯЧОЇ ВОДИ З ТИСКОМ ДО 4 МПа
Положення про експертне обстеження (технічне діагностування)

СОУ-Н ЕЕ 25.302:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство палива та енергетики України
Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»
2008

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: АТ «ЛьвівОРГРЕС», АЕК «Київенерго», філіал «Енергоналадка Київенерго»

2 РОЗРОБНИКИ: В. Пастернак, П. Гладиш, І. Заплотінський, В. Потєхін

3 ВНЕСЕНО: Відділ розвитку, координації роботи електростанцій, теплових мереж та екологічних питань Департаменту з питань електроенергетики Міністерства палива та енергетики України, Ю. Орлов

4 УЗГОДЖЕНО: 

Департамент з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, С. Меженний

Департамент юридичного забезпечення Мінпаливенерго України, Р. Ахметов

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, лист № 01/03-09/5412 від 03.08.07

Об'єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»), О. Процепко

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства палива та енергетики України від 7 грудня 2007 р. № 582

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2013 рік

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення і скорочення

5 Загальні положення

6 Порядок проведення експертного обстеження

6.1 Вимоги до організації робіт, виконавців, засобів і об'єктів експертного обстеження устатковання

6.2 Проведення експертного обстеження устатковання

6.2.1 Аналіз технічної документації

6.2.2 Контроль технічного стану та експертне обстеження котлів

6.2.3 Контроль технічного стану та експертне обстеження турбін

6.2.4 Контроль технічного стану та експертне обстеження трубопроводів пари і гарячої води

6.3 Критерії оцінки технічного стану устатковання

6.3.1 Устатковання, що не відпрацювало встановлений термін експлуатації

6.3.2 Устатковання, що відпрацювало встановлений термін експлуатації

6.3.3 Критерії оцінки технічного стану турбін

6.4 Аналіз результатів експертного обстеження і порядок проведення розрахунків на міцність

6.5 Оформлення технічної звітної документації за результатами експертного обстеження

7 Визначення можливості, параметрів, умов і термінів подальшої експлуатації устатковання

Додаток А Методи і обсяги проведення контролю технічного стану та експертного обстеження металу елементів і деталей парових та водогрійних котлів

Додаток Б Методи і обсяги проведення контролю технічного стану та експертного обстеження металу елементів і деталей турбін

Додаток В Методи і обсяги проведення контролю технічного стану та експертного обстеження металу елементів і деталей трубопроводів пари та гарячої води

Додаток Г Бібліографія

ВСТУП

Цей нормативний документ «Котли парові та водогрійні, турбіни, трубопроводи пари і гарячої води з тиском до 4 МПа. Положення про експертне обстеження (технічне діагностування)» (далі — Положення) розроблений на основі багаторічного досвіду проведення робіт з контролю металу в процесі експлуатації, контролю і ремонту котлів, турбін і трубопроводів згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.08 «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», ДНАОП 0.00-1.11 «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води», НПАОП 0.00-8.18 Постанова КМУ № 687 від 26.05.04 р. «Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», та інших діючих нормативних документів (НД).

Під час розроблення Положення використані діючі галузеві НД з експлуатації та ремонту електростанцій та мереж: ГКД 34.20.507, СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401.

Значний досвід проведення робіт з технічного діагностування основних елементів і деталей енергетичного устатковання об’єктів Мінпаливенерго України покладено в основу концепції цього Положення щодо вибору оптимальних обсягів і періодичності технічного діагностування.

Критерії оцінки стану металу устатковання базуються на вимогах державних нормативних актів з охорони праці та інших чинних НД, а також на підставі власного досвіду технічного діагностування, розробок та досліджень профільних науково-дослідних інститутів та організацій.

Обсяги і методи контролю основного металу та зварних з’єднань, які закладені в цьому Положенні, також враховують зміст етапів робіт з контролю і продовження безпечної експлуатації котлів, турбін і трубопроводів таких НД (у частинах щодо процедури, місць, об’єктів контролю), як:

— «Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)»;

— «Турбіни парові промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)»;

— «Трубопроводи пари та гарячої води промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування)»;

— РДИ 204 УССР 69-90 «Інструкція з діагностування металу парових і водогрійних котлів».

У Положенні враховано вимоги чинних галузевих нормативних документів щодо забезпечення надійної експлуатації устатковання, воднохімічного і паливного режимів.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
КОТЛИ ПАРОВІ ТА ВОДОГРІЙНІ, ТУРБІНИ, ТРУБОПРОВОДИ ПАРИ І ГАРЯЧОЇ ВОДИ З ТИСКОМ ДО 4 МПа
Положення про експертне обстеження (технічне діагностування)

Чинний від 2008-03-07

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей нормативний документ «Котли парові та водогрійні, турбіни, трубопроводи пари і гарячої води з тиском до 4 МПа. Положення про експертне обстеження (технічне діагностування)» (далі — Положення) поширюється на котли парові, турбіни та трубопроводи пари до них з тиском до 4 МПа і температурою до 450 °С, на котли водогрійні і (або) реконструйовані з парових у водогрійні, економайзери, трубопроводи пари та гарячої води з тиском від 0,07 МПа до 4 МПа і температурою від 115 °С — в межах теплових електроцентралей (котелень, теплових пунктів, станцій теплопостачання тощо) — далі устатковання.

1.2 Це Положення встановлює організаційно-технічні заходи щодо забезпечення надійної експлуатації устатковання, призначене для застосування енергетичними компаніями, державними підприємствами, які належать до сфери управління Мінпаливенерго, та господарськими товариствами, щодо яких Мінпаливенерго здійснює управління корпоративними правами держави.

1.3 Положення визначає методи, обсяги та терміни проведення технічного діагностування (експертного обстеження) металу парових та водогрійних котлів, турбін, трубопроводів пари і гарячої води з тиском до 4 МПа під час встановленого терміну експлуатації, критерії оцінки якості елементів і деталей устатковання та продовження терміну їх роботи після довготривалої експлуатації (граничного терміну експлуатації, аварії) устатковання.

1.4 Вимоги цього Положення є обов’язковими для посадових осіб і фахівців енергогенеруючих та енергопостачальних компаній Мінпаливенерго, а також для налагоджувальних, ремонтних та інших організацій, що мають дозвіл на проведення відповідних робіт на енергетичному устаткованні і виконують ці роботи на електростанціях (теплоелектроцентралях, станціях теплопостачання, теплових пунктах та котельнях) паливноенергетичного комплексу.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому Положенні є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 «Про затвердження порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

ДСТУ 2389—94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 2651—2005 (ГОСТ 380—94) Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 2680—94 Труби безшовні катані із сталей та сплавів. Терміни та визначення дефектів поверхні

ГОСТ 1497—84 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи випробовування на розтяг)

ГОСТ 1763-68 (ИСО 3887—77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя (Сталь. Методи визначення глибини зневуглецьованого шару)

ГОСТ 1778—70 (ИСО 4967—79) Сталь. Металлографические методы определения неметаллических включений (Сталь. Металографічні методи визначення неметалічних включень)

ГОСТ 2999—75 Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Виккерсу (Метали і сплави. Метод вимірювання твердості за Вікерсом)

ГОСТ 3242—79 Соединения сварные. Методы контроля качества (З’єднання зварні. Методи контролю якості)

ГОСТ 3619—89 Котлы паровые стационарные. Типы и основные параметры (Котли парові стаціонарні. Типи і основні параметри)

ГОСТ 5520—79 Прокат листовой из углеродистой, низколегированной и легированной стали для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия (Прокат листовий з вуглецевої, низьколегованої і легованої сталі для котлів і посудин, що працюють під тиском. Технічні умови)

ГОСТ 5639—82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі і сплави. Методи виявлення і визначення величини зерна)

ГОСТ 6996—66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 7512—82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 8233—56 Сталь. Эталоны микроструктуры (Сталь. Еталони мікроструктури)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410-82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю (Метали. Метод вимірювання твердості за Брінелем)

ГОСТ 9013—59 (ИСО 6508—86) Металлы. Метод измерения твёрдости по Роквеллу (Метали. Метод вимірювання твердості за Роквелом)

ГОСТ 9454—78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах (Метали. Метод випробовувань на ударний вигин при понижених, кімнатній і підвищених температурах)

ГОСТ 9651—84 (ИСО 783—89) Металлы. Методы испытаний на растяжение при повышенных температурах (Метали. Методи випробовувань на розтяг при підвищених температурах)

ГОСТ 10006-80 (ИСО 6892—84) Трубы металлические. Методы испытания на растяжение (Труби металеві. Методи випробування на розтяг)

ГОСТ 10243—75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Методи досліджень і оцінки макроструктури)

ГОСТ 12503—75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие требования (Сталь. Методи ультразвукового контролю. Загальні вимоги)

ГОСТ 14782—86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 17410—78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии (Контроль неруйнівний. Труби металічні безшовні циліндричні. Методи ультрузвукової дефектоскопії)

ГОСТ 18442—80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Контроль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги)

ГОСТ 20426—82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения (Контроль неруйнівний. Методи дефектоскопії радіаційні. Область застосування)

ГОСТ 20700—75 Болты, шпильки, гайки и шайбы для фланцевых и анкерных соединений, пробки и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °С. Технические условия (Болти, шпильки, гайки та шайби для фланцевих і анкерних з’єднань, пробки і хомути з температурою середовища від 0 до 650 °С. Технічні умови)

ГОСТ 21105—87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод (Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод)

ГОСТ 22727—88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля (Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю)

ГОСТ 22761—77 Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия (Метали і сплави. Метод вимірювання твердості за Брінелем переносними твердомірами статичної дії)

ГОСТ 22762—77 Металлы и сплавы. Метод измерения твёрдости на пределе текучести вдавливанием шара (Метали і сплави. Метод вимірювання твердості на границі текучості вдавлюванням кульки)

ГОСТ 23479—79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования (Контроль неруйнівний. Методи оптичного виду. Загальні вимоги)

ГОСТ 24570—81 Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. Технические требования (Клапани запобіжні парових і водогрійних котлів. Технічні вимоги)

ГОСТ 25365—82 Котлы паровые и водогрейные. Общие технические требования. Требования к конструкции (Котли парові і водогрійні. Загальні технічні вимоги. Вимоги до конструкції)

ГОСТ 27518—87 Диагностирование изделий. Общие требования (Діагностування виробів. Загальні вимоги)

ГОСТ 28193—89 Котлы паровые стационарные с естественной циркуляцией паропроизводительностью 4 т/ч. Общие технические требования (Котли стаціонарні з природною циркуляцією з паропродуктивністю 4 т/год. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 28269—89 Котлы паровые стационарные большой мощности. Общие технические требования (Котли парові стаціонарні великої продуктивності. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 28969—91 Турбины паровые стационарные малой мощности. Общие технические условия (Турбіни парові стаціонарні малої потужності. Загальні технічні умови)

ГОСТ 30489—97 (ЕN 473-92) Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования (Кваліфікація і сертифікація персоналу з неруйнівного контролю. Загальні вимоги)

ОСТ 108.004.101—80 Контроль неразрушающий. Люминесцентный, цветной и люминесцентно-цветной методы. Основные положения (Контроль неруйнівний. Люмінесцентний, кольоровий і люмінесцентно-кольоровий методи. Основні положення)

ОСТ 108.031.08—85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Общие положения по обоснованию толщины стенки (Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність. Загальні положення із обґрунтування товщини стінки)

ОСТ 108.031.09—85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Методы определения толщины стенки (Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність. Методи визначення товщини стінки)

ОСТ 108.031.10—85 Котлы стационарные и трубопроводы пара и горячей воды. Нормы расчета на прочность. Определение коэффициентов прочности (Котли стаціонарні і трубопроводи пари і гарячої води. Норми розрахунку на міцність. Визначення коефіцієнтів міцності)

ОСТ 108.120.109—82 Турбины паровые стационарные. Нормы расчёта на статическую прочность дисков и роторов (Турбіни парові стаціонарні. Норми розрахунку на статичну міцність дисків і роторів)

ОСТ 108.961.02—79 Отливки из углеродистых и легированных сталей для деталей паровых стационарных турбин с гарантированными характеристиками прочности при высоких температурах. Технические условия (Відливки із вуглецевих і легованих сталей для деталей парових стаціонарних турбін з гарантованими характеристиками міцності при високих температурах. Технічні умови)

ГКД 34.17.403—96 Хімічний і фізико-хімічний фазові аналізи металу енергообладнання електростанцій. Методичні вказівки

ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.302:2004 Ультразвуковий контроль зварних з’єднань елементів котлів, трубопроводів і посудин. Настанова

СОУ-Н МПЕ 40.1.17.401:2004 Контроль металу і продовження терміну експлуатації основних елементів котлів, турбін і трубопроводів теплових електростанцій. Типова інструкція

РД 34.15.027—89 (РТМ-1С—89) Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций (Зварювання, термообробка і контроль трубних систем котлів і трубопроводів при монтажі і ремонті устатковання електростанцій)

РД 34.17.102—88 Инструкция по применению портативных намагничивающих устройств для проведения магнитопорошковой дефектоскопии деталей энергооборудования без зачистки поверхностей (Інструкція із застосування портативних пристроїв, що намагнічують, для проведення магнітопорошкової дефектоскопії деталей енергоустаткування без зачищення поверхонь)

РД 34.17.402 Инструкция по контролю поверхности литых корпусных деталей паровых турбин электростанций до начала эксплуатации (И 108.2700.01-87) (Інструкція з контролю поверхні литих корпусних деталей парових турбін електростанцій до початку експлуатації)

РД 34.17.415—84 Методические указания по проведению ультразвукового контроля качества крепежа энергооборудования. МУ 24-70-081—84 (Методичні вказівки з проведення ультразвукового контролю кріплення енергообладнання)

РД 34.17.418 Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали (И № 23 СД-80) (Інструкція з дефектоскопії згинів трубопроводів з перлітної сталі)

РД 108.021.112—88 Методические указания. Исправление дефектов в литых корпусных деталях паровых турбин и арматуры методом заварки без термообработки (Методичні вказівки. Виправлення дефектів в литих корпусних деталях парових турбін і арматури методом заварки без термообробки)

РТМ 108.030.114—77 Котлы паровые стационарные низкого и среднего давления. Организация водно-химического режима (Котли парові стаціонарні низького і середнього тиску. Організація водно-хімічного режиму)

НПАОП 0.00-1.08—94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.11—98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води

НПАОП 0.00-1.27—97 Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче наведено терміни, вжиті в цьому Положенні, та визначення позначених ними понять:

3.1 котел паровий або водогрійний, трубопровід пари або гарячої води, турбіна парова (далі — устатковання)

Котли парові та водогрійні, трубопроводи пари або гарячої води, з робочим тиском до 4 МПа, вітчизняного або (та) імпортного виробництва, що зареєстровані в органах Держпромгірнагляду України та експлуатуються на території України, а також турбіни парові з робочим тиском до 4 МПа вітчизняного або (та) імпортного виробництва, що експлуатуються на території України

3.2 власник котла парового або (і) водогрійного, трубопроводу пари та гарячої води, турбіни парової (далі — власник устатковання)

Підприємство, об'єднання, товариство, асоціація чи інші організації незалежно від форми власності, на балансі якого знаходиться устатковання, а також орендарі, що прийняли на себе функції власника устатковання за договором

3.3 елемент устатковання

Складальна одиниця устатковання, призначена для виконання однієї з функцій устатковання

3.4 паровий (водогрійний) котел

Пристрій, що має паливню, яка обігрівається спалюваними в ній продуктами згоряння, і призначений для одержання пари (гарячої води) з тиском вище атмосферного, що використовується поза самим пристроєм

3.5 економайзер

Пристрій, що обігрівається продуктами згоряння палива і призначений для підігрівання або часткового випаровування води, яка надходить у паровий котел

3.6 трубопровід

Сукупність деталей і складальних одиниць із труб та елементів, що до них відносяться, призначені для транспортування пари або гарячої води

3.7 парова турбіна

Тепловий двигун, що перетворює потенційну енергію пари у механічну роботу

3.8 опора і підвіска

Пристрій, призначений для утримання в заданому положенні елементів устатковання

3.9 живильна вода

Вода, очищена від механічних домішок і солей, що подається в паровий (водогрійний) котел

3.10 робочий тиск

Максимальний надлишковий тиск при нормальних умовах експлуатації устатковання

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ОСТ 92-4607—85 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод контроля (Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод контролю).

2 ОСТ 34-70-690 Металл паросилового оборудования электростанций. Методы металлографического анализа в условиях эксплуатации (Метал паросилового устатковання електростанцій. Методи металографічного аналізу в умовах експлуатації).

3 ТУ 14-3-190—2004 Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов (Труби стальні безшовні для котельних установок і трубопроводів).

4 ТУ 14-3-460—2003 Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов (Труби стальні безшовні для парових котлів і трубопроводів).

5 СТТУ НК 01-03 Контроль неразрушающий. Методы ультразвуковые. Контроль толщины металла. Основные положения (Контроль неруйнівний. Методи ультразвукові. Контроль товщини металу. Основні положення). К.: Асоціація «Укрексперт», 2003.

6 РДИ 204 УССР 69—90 Інструкція з діагностування металу парових і водогрійних котлів, затверджена Мінжитлокомунгоспом у 1990 р.

7 РТМ 24.020.05 Исправление дефектов в литых корпусах турбин методом заварок без термической обработки. — М.:ЦНИИТМаш, 1971 (Виправлення дефектів в литих корпусах турбін методом заварок без термічної обробки. - М.:ЦНИИТМаш, 1971).

8 МТ 34-70-006—83 Методика контроля барабанов с заклёпочными соединениями (Методика контролю барабанів з заклепочними з’єднаннями).

9 Рекомендации по контролю микроструктуры металла методом оттисков (Рекомендації з контролю мікроструктури металу методом відбитків). — М.: ОРГРЭС, 1969.

10 Котли парові та водогрійні промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування), затверджена Мінпромполітики України, Харків 2006 р.

11 Турбіни парові промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування), затверджена Мінпромполітики України, Харків 2006 р.

12 Трубопроводи пари та гарячої води промислових підприємств. Інструкція з експертного обстеження (технічного діагностування), затверджена Мінпромполітики України, Харків 2006 р.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online