ДСТУ ОIМL D 19:2008 Метрологія. Випробування типу та затвердження типу (ОIМL D 19:1988, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

(ОIМL D 19:1988, IDТ)
ДСТУ ОIМL D 19:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації. метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт») Держспоживстандзрту України спільно з Українським державним центром стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України.

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Ніколенко; Г. Примакова; С. Проненко (науковий керівник), І. Савченко; В. Щіпка

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 квітня 2008 р. № 126 з 2010-01 01: згідно з наказом Держспоживстандарту України від 11 червня 2006 р. № 188 чинність установлено з 2008-09-01

3 Національний стандарт відповідає OIML D 19:1988 Pattern evaluation and pattern approval (Випробування типу та затвердження типу)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Частина І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.0 Вступ

1.1 Терміни та визначення понять

Частина II ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЮ ТИПУ

2.0 Загальні положення

2.1 Вимоги щодо затвердження типу

2.2 Зміст поняття «інший тип»

2.2.1 Різні заявники або виробники

2.2.2 Зовнішні відмінності між типами засобів вимірювальної техніки

2.2.3 Різні діапазони вимірювання

2.2.4 Різні складові частини матеріали, технології виготовлення

2.3 Зміст поняття «змінений тип»

2.3.1 Відповідальність за встановлення наявності змін

2.3.2 Випробування зміненого типу

2.4 Засоби вимірювальної техніки, які не підлягають затвердженню типу

Частина III ПРОЦЕДУРА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

3.0 Можливі варіанти процедур затвердження типу

3.1 Підстави для здійснення процедури затвердження типу

3.2 Етапи процедури затвердження типу

3.3 Заявники затвердження типу

3.4 Матеріали що їх надаюсь на розгляд разом із заявкою на затвердження типу

3.4.1 Інформація яку подають у заявці

3.4.2 Додаткові документи

3.4.3 Зразок типу

3.4.4 Оплата робіт

3.5 Розгляд заявки на затвердження типу

3.6 Попередні рішення, прийняті до початку випробування типу

3.6.1 Прийняття чи відхилення заявки на затвердження типу 8

3.6.2 Прийняття результатів випробувань, виконаних іншими уповноваженими органами

3.6.3 Випробування типу що їх розглядають сумісно з можливою повіркою

3.7 Вибирання організації для виконання випробувань типу

Частина IV ПРОГРАМА ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

4.0 Загальні положення

4.1 Процедури випробування типу

4.1.1 Повне випробування типу

4.1.2 Часткові випробування типу

4.1.3 Обмежені випробування типу

4.1.4 Повторні випробування типу

4.1.5 Випробування для розширення сфери застосування затвердженого типу

4.2 Проект програми випробувань типу

4.3 Вибирання місця випробування

4.4 Розгляд поданої документації

4.5 Проведення випробування типу

4.5.1 Метрологічна експертиза

4.5.2 Технічна експертиза

4.5.3 Адміністративна експертиза

4.5.4 Вибирання точок випробування

Частина V ЗВІТ ПРО ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ

5.0 Загальні положення

5.1 Звіт про випробування типу

5.2 Висновки та рекомендації за результатами випробування типу

5.2.1 Узагальнений виклад результатів випробування

5.2.2 Рекомендації за результатами випробувань

5.2.3 Визначення типу

5.2.4 Додаткова інформація, необхідна для оформлення сертифіката затвердження типу чи довідки про відмову

5.2.5 Рекомендації щодо первинної та періодичної повірки

Частина VI ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

6.0 Чинники, що впливають на прийняття рішення щодо затвердження типу

6.1 Варіанти ухвалених рішень

6.1.1 Остаточне затвердження типу

6.1.2 Тимчасове затвердження типу

6.2 Документи, що їх надають заявнику

6.2.1 Сертифікат затвердження типу

6.6.2 Розширення сфери застосування затвердження типу

6.2.3 Зміна до затвердження типу

6.2.4 Повідомлення про відмову в затвердженні типу

6.3 Знак затвердження типу

6.4 Термін чинності затвердження типу

6.4.1 Закінчення терміну чинності затвердження типу

6.4.2 Скасування затвердження типу

6.5 Офіційна інформація

6.6 Документи, що їх надають організаціям, які здійснюють повірку

6.7 Конфіденційність інформації

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML D 19:1988 Pattern evaluation and pattern approval (Випробування типу та затвердження типу).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 63 «Загальні норми і правила державної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей міжнародний документ», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України.

ISO/ІЕС Guide 2, на який е посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять (ISO/ІЕС Guide 2:1996).

OIML D 3, на який є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національний стандарт ДСТУ OIML D 3:2008 Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам (OIML D 3:1979, IDТ)

Решту стандартів б Україні не проваджено і чинних замість них немає. Електронні версії цих стандартів можна знайти на сайті www.oiml.org.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ВИПРОБУВАННЯ ТИПУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

МЕТРОЛОГИЯ
ИСПЫТАНИЯ ТИПА И УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА

METROLOGY
PATTERN EVALUATION AND PATTERN APPROVAL

Чинний від 2008-09-01

Частина І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.0 Вступ

Цей стандарт було розроблено для двох груп фахівців: секретаріату OIML і органів законодавчої метрології, діяльність яких пов’язана з випробуваннями типу та затвердженням типу засобів вимірювальної техніки. Секретаріат OIML відповідає за розроблення проектів міжнародних рекомендацій стосовно випробування типу і затвердження типу засобів вимірювальної техніки, які підлягають випробуванням та затвердженню типу. Органи законодавчої метрології відповідають за прийняття та впровадження вимог щодо випробувань типу та затвердження типу.

Оскільки цей стандарт містить загальні положення, то його широко використовують у таких сферах, що стосуються мір і ваг, захисту довкілля, медицини. У ньому наведено рекомендації, настанови та опис чинників впливу на підставі рішень, прийнятих після випробувань типу та затвердження типу засобів вимірювальної техніки.

Випробування типу та затвердження типу засобів вимірювальної техніки - це складові частини системи законодавчого метрологічного контролю, розробленої для забезпечення органів виконавчої влади засобами оцінювання відповідності вимірювання чинному законодавству або нормативним документам. Ці складові частини є окремим видом метрологічного контролю. Випробування типу засобів вимірювальної техніки є об’єктивним процесом визначення даних, що стосуються цього типу, а затвердження типу - це надання висновку на підставі зазначених даних і прийняття постанови щодо допущення або недопущення засобів відповідного типу до правового застосування. Орган, який затверджує можливість застосування типу, часто не є тим органом, який проводив випробування. У цьому стандарті висловлено думку, що зазначені органи мають бути різними.

Затвердження типу стосується як самого типу, так і заявника, що замовив затвердити тип. Це дає можливість заявникові отримати ліцензію на виготовлення та/або продаж засобів вимірювальної техніки конкретного типу із підтвердженням того, що ці засоби, ймовірно, відповідають затвердженому типу. Стосовно користувачів засобів вимірювальної техніки затвердження типу є підтвердженням того, що офіційні органи перевірили тип на відповідність законодавчим вимогам і визнали придатність його для застосування у відповідних сферах.

Отже, процес затвердження типу є важливою складовою частиною роботи офіційних органів, оскільки забезпечує якість виконання вимірювань у певних суспільно корисних сферах. Проте оскільки є багато варіантів, умов та обмежень стосовно методів випробувань типу, потрібно зробити вибір між доступними варіантами та планувати випробування типу для кожного конкретного випадку.

Певною мірою такий вибір залежить від особливостей типу та/чи сфери його застосування, а також наявних ресурсів для випробувань типу та відповідних нормативних документів або внутрішньодержавної практики. Незалежно від зазначених чинників, завжди є можливість вибору, що дає змогу враховувати різні наявні обставини. У цьому стандарті розглянуто деякі можливі варіанти, такі як зміщення акценту та зусиль із випробувань типу на первинну повірку й навпаки, а також питання співробітництва з виробником під час випробовування типу. Зазвичай виробники та органи законодавчої метрології працюють відносно незалежно один від одного, при цьому виробник розробляє та виготовляє, а орган - випробовує та затверджує тип засобів вимірювальної техніки. Ситуація, коли кількість, різноманітність, складність засобів вимірювальної техніки постійно збільшуються, привертає особливу увагу до важливості співробітництва між урядом і виробником. Сучасні конструкції, складність електронних схем, швидка зміна технологій ускладнюють процес затвердження типу, тому необхідність у гнучких підходах постійно зростає. Водночас вимоги до конструкції стають більшою мірою інструментом стримування (заборони) і стосуються лише розробленого засобу вимірювальної техніки, а мінімальні вимоги до параметрів стають більш прийнятними, оскільки їх можна застосовувати, не перешкоджаючи удосконаленню засобів вимірювальної техніки.

Можна використовувати також міжнародний документ initial and Subsequent Verification (Первинна та періодична повірка), який може бути корисним, якщо розглядають питання вибору між випробуванням типу та первинною повіркою.

1.1 Терміни та визначення понять

Терміни, вжиті в цьому стандарті, взято з Vocabulary of Legal Metrology (Словника законодавчої метрології) (VML) видання 1978 року, якщо доречно. Визначення термінів, не наведені у VML, подано нижче. Терміни 1.1.8-1.1.10 взято з ISO Guide 2 General terms and their definitions concerning standardization, certification and testing laboratory accreditation (Загальні терміни та їхні визначення в галузі стандартизації, сертифікації й акредитації випробувальних лабораторій).

1.1.1 заявка на затвердження типу (request for pattern approval)

Повний комплект усіх документів на засоби вимірювальної техніки, звітні документи тощо, подані на розгляд у відповідний орган законодавчої метрології за потреби затвердження типу засобів вимірювальної техніки

1.1.2 процедура затвердження типу (pattern approval process)

Послідовність усіх процедур, виконуваних під час випробовування і затвердження типу або відмови в затвердженні, починаючи з подання заявки на затвердження типу й закінчуючи підписанням відповідного сертифіката або повідомленням про відмову

1.1.3 зразок типу (copy of pattern)

Конкретний зразок засобу вимірювальної техніки, параметри (характеристики) якого у визначених межах відповідають типу цього засобу.

Примітка. Термін «тип» зазвичай використовують для позначення конкретної моделі засобу вимірювальної техніки і відповідної групи цих засобів вимірювальної техніки. Засоби вимірювальної техніки, виготовлені виробником на заміну типу, становлять інший тип. Рішення про те, чи відповідає засіб вимірювальної техніки певному типу, зазвичай приймають під час проведення первинної повірки. Видача сертифіката відповідності свідчить не тільки про те, що тип засобів вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам, але й про те, що цим вимогам відповідають усі засоби вимірювальної техніки цього типу, виготовлені виробником; зазвичай це свідчить про те, що такі прилади можна офіційно випускати в обіг і вони пройшли первинну повірку

1.1.4 зміна типу (modification of pattern)

Зміна, що зумовлює або може зумовити зміну деяких метрологічних або технічних характеристик, призначеності або сфери застосування

1.1.5 змінений тип (modified pattern)

Тип, який порівняно з визначеним типом зазнав змін

1.1.6 юридична чинність затвердження типу (validity of pattern approval)

Період часу, протягом якого чинний орган законодавчої метрології, що затвердив тип, визнає затвердження типу

1.1.7 юрисдикція (jurisdiction)

Сфера, у якій державний орган або підпорядкований йому орган має повноваження встановлювати правові норми чи надавати чинність законодавчим актам або правилам.

Приклад

Сфера юридичних повноважень конкретного національного державного органу (1), конкретного державного органу території (2), органу законодавчої метрології конкретної країни (3) та органу управління конкретним містом (4) забезпечує виконання вимог законодавства стосовно забруднення довкілля

1.1.8 випробувальна лабораторія (testing laboratory)

Лабораторія, що виконує вимірювання, випробування, калібрування чи в іншій спосіб визначає характеристики чи експлуатаційні властивості виробів або матеріалів

1.1.9 акредитацій лабораторії (laboratory accreditation)

Офіціальне визнання компетентності випробувальної лабораторії щодо виконання конкретних випробувань або конкретних видів випробувань.

Примітка. Термін «акредитація» може охоплювати визнання технічної компетентності та об’єктивності роботи випробувальної лабораторії або визнання тільки и технічної компетентності Акредитацію зазвичай отримують у разі позитивних результатів оцінення лабораторії теля чого здійснюють відповідний нагляд

1.1.10 акредитована лабораторія (accredited laboratory’)

Випробувальна лабораторія, якій надано акредитацію.

Частина II. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНО! ТЕХНІКИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЮ ТИПУ

2.0 Загальні положення

Законодавчий метрологічний контроль може поширюватися на засоби вимірювальної техніки, що застосовують (традиційна законодавча метрологія), на загальну кваліфікацію лабораторій, які виконують вимірювання (акредитована лабораторія), або на можливості одержання прийнятних результатів вимірювання (випробування на кваліфікацію) При тому, що ці напрямки часто застосовують паралельно, затвердження типів і, відповідно, засоби вимірювальної техніки, типи яких підлягають затвердженню, належать тільки до сфери традиційної законодавчої метрології. Основними питаннями, що впливають на рішення, чи підлягають засоби вимірювальної техніки затвердженню типу, є такі: які із засобів вимірювальної техніки підпадають під законодавче регулювання; що настільки відрізняє один тип від іншого, щоб виникла потреба для затвердження окремого типу; що є досить значущою зміною (удосконаленням) для того, щоб наполягати на затвердженні цієї зміни. Наведені питання розглянуто в цьому стандарті нижче.

2.1 Вимоги щодо затвердження типу

Метрологічний контроль усіх видів засобів вимірювальної техніки здійснюють відповідно до чинного законодавства. Оскільки це зазвичай передбачає затвердження типу, в деяких випадках проведення повірки (без затвердження типу) може бути достатнім. Вимоги щодо затвердження типу встановлюють, виходячи з можливості застосування засобів вимірювальної техніки у сфері діяльності, для якої якість вимірювання є питанням суспільної необхідності. Такою сферою застосування можна вважати вимірювання величин, що стосуються конкретних об’єктів, продукції споживання, явищ, матеріалів або умов. Наприклад, затвердження типу таксометрів є необхідним тому, що їх передбачають застосовувати під час визначання тарифу за проїзд у таксі. При цьому затвердження типів засобів вимірювання об’єму лише може бути необхідним, оскільки їх можна застосовувати як у сфері торгівлі, так і в домашньому господарстві, у лабораторіях та на підприємствах. Деякі види засобів вимірювальної техніки, застосовуваних у побуті, можуть не підлягати обов’язковому затвердженню типу (див. 2.4).

2.2 Зміст поняття «інший тип»

Якщо два типи засобів вимірювальної техніки дуже подібні між собою, повинно бути ухвалене рішення в аспекті законодавчої метрології: проводити процедуру затвердження кожного типу окремо чи разом. Нижче наведено положення, що допомагають ухвалити подібне рішення.

2.2.1 Різні заявники або виробники

Затвердження типу виконують стосовно конкретного заявника. Засоби вимірювальної техніки, що їх вважають однаковими, але подані на затвердження різними заявниками чи виготовлені різними виробниками, треба розглядати за процедурою як два незалежні типи під час затвердження їхнього типу.

2.2.2 Зовнішні відмінності між типами засобів вимірювальної техніки

Різні засоби вимірювальної техніки, виготовлені певним виробником, що є однаковими стосовно конструкції, матеріалів, складових частин, діапазонів вимірювання, але відрізняються за кольором або за неметрологічними характеристиками зазвичай можна розглядати як один тип під час затвердження типу.

2.2.3 Різні діапазони вимірювання

Зазвичай треба враховувати, що засоби вимірювальної техніки конкретного виробника, які відрізняються за діапазонами вимірювання та/або інтервалами шкали вимірюваних величин, за умови, що ці розбіжності не спричинюють похибку засобів вимірювальної техніки, що виходить за допустимі границі, можна затверджувати як один тип.

2.2.4 Різні складові частини, матеріали, технології виготовлення

Загалом треба затверджувати як один тип засоби вимірювальної техніки, які виготовив один виробник і які відрізняються лише тим, що вони складаються з номінально ідентичних складових частин або матеріалів, отриманих від різних постачальників, якщо різні джерела постачання не впливають на унормовані метрологічні характеристики цих приладів. Подібні міркування прийнятні у випадках, якщо виробник застосовує різні технології виготовлення або - стосовно електронних засобів вимірювальної техніки - різні види схемних розведень, виготовляючи той самий тип засобів вимірювальної техніки. Подібний підхід застосовують до однакових засобів вимірювальної техніки, якщо в перетворювачах фізичних величин застосовують різні складові частини, Як приклади можна навести навантажувальні платформи ваг і з’єднувачі із входом в електронний вимірювальний прилад.

2.3 Зміст поняття «змінений тип»

Якщо виробник вносить зміни в тип засобів вимірювальної техніки для модифікації вже затвердженого типу, може виникнути потреба затвердження цього типу як нового. У цьому разі треба враховувати міркування, наведені нижче.

2.3.1 Відповідальність за встановлення наявності змін

Якщо виробник вносить зміни в тип засобу вимірювальної техніки, що його виготовляють, копіюючи вже затверджений тип, можливі три варіанти рішення:

— змінений засіб вимірювальної техніки продовжує відповідати затвердженому типу;

— зміни значні й потребують затвердження зміненого типу;

— зміни настільки радикальні, що виникає необхідність затвердження нового типу засобів вимірювальної техніки.

Орган законодавчої метрології повинен затверджувати настановні документи стосовно відповідальності за прийняття відповідних рішень. У них потрібно розглянути питання стосовно меж змін і процедур, які повинні виконувати зацікавлені сторони. Основні положення можуть грунтуватися на рекомендаціях, наведених у 2.2.

Орган законодавчої метрології повинен передбачити дві можливі подальші процедури, які може бути застосовано у таких випадках, доцільно передбачити можливість вибору кожної із цих процедур.

2.3.1.1 Повідомлення про зміни типу

Власник первинного сертифіката затвердження типу або виробник повідомляє орган законодавчої метрології про внесені або передбачені зміни засобу вимірювальної техніки, який виготовляють на заміну засобу вимірювальної техніки раніше затвердженого типу. Власник або виробник надає посилання на чинний сертифікат затвердження, описує в деталях внесені зміни, надає всю інформацію, результати аналізування та висновки про технічні або метрологічні наслідки внесеної зміни. На підставі повідомлення орган законодавчої метрології приймає рішення про доцільність подальших дій стосовно затвердження зміненого типу або затвердження нового типу та інформує власника сертифіката затвердження типу або виробника в установленому порядку.

2.3.1.2 Заявка на затвердження змін

Власник первинного сертифіката затвердження типу або виробник після ознайомлення з офіційним настановним документом і висновком про важливість внесених змін подає заявку на затвердження змін типу або, можливо, видання нового сертифіката затвердження типу, надаючи посилання на чинний сертифікат, описуючи в деталях зроблені зміни, надаючи всю інформацію, результати аналізування і висновки про технічні або метрологічні наслідки внесеної зміни.

2.3.2 Випробування зміненого типу

Якщо виробник подає на затвердження змінений тип, орган законодавчої метрологи’ повинен насамперед визначити, чи є внесені зміни тільки модифікацією Надалі, на підставі аналізування матеріалів за результатами раніше проведених випробувань і затвердження типу та наданих документів про змінення типу або на підставі розгляду наданого зразка зміненого засобу вимірювальної техніки, має бути прийнято рішення щодо процедури випробовування зміненого типу Вибирають процедуру із таких можливих варіантів, оцінення документації, якщо метрологічні наслідки зміни цілком передбачувані за даними цих документів, часткове випробування типу, якщо зміна впливає тільки на специфічні характеристики або частини засобу вимірювальної техніки; а також обмежене випробування типу, якщо є потреба перевірити, чи може зміна вплинути на метрологічні характеристики засобу вимірювальної техніки і наскільки може вплинути.

Випробування зміненого типу можуть завершитися затвердженням змін у чинному до подання заявки сертифікаті, затвердженням нового типу засобу або відхиленням заявки на змінення типу.

2.4 Засоби вимірювальної техніки, які не підлягають затвердженню типу

Певні категорії засобів вимірювальної техніки, хоча й підлягають метрологічному контролю однак можуть бути звільнені від вимоги обов’язкового затвердження типу Ці категорії має бути зазначено в нормативних документах разом із детальним описом вимог щодо їхніх технічних і метрологічних характеристик, а також стосовно матеріалів і конструкції цих категорій засобів вимірювальної техніки Такі винятки завжди пов’язані з вимогами щодо повірки й автоматично поширюються на первинну повірку Засоби вимірювальної техніки, що не піддають затвердженню типу, здебільшого належать до традиційних засобів вимірювальної техніки, що мають таку конструкцію і виготовлені з таких матеріалів, які забезпечують незмінність їхніх метрологічних характеристик протягом часу, або належать до таких окремих засобів вимірювальної техніки чи систем. що складаються із сукупності засобів вимірювальної техніки, типи яких затверджено раніше Прикладами таких приладів є скляний рідинний термометр або міри рідин для алкогольних напоїв

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи