ДСТУ OIML R 107-1:2015 Ваги дискретної дії для сумарного обліку автоматичні бункерні. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 107-1:2007, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ
ДЛЯ СУМАРНОГО ОБЛІКУ
АВТОМАТИЧНІ БУНКЕРНІ
Частина 1. Загальні технічні вимоги
та методи випробування
(OIML R 107-1:2007, IDТ)

ДСТУ OIML R 107-1:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» спільно з державним підприємством «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»)

РОЗРОБНИКИ: А. Ніколенко; Г. Примакова; Б. Салганик; О. Самойленко, д-ртехн. наук (науковий керівник); С. Ціпоренко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р. № 45 з 2016-08-01

3 Національний стандарт відповідає OIML R 107-1:2007 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers) — Part 1: Metrological and technical requirements — Tests (Прилади зважувальні автоматичні дискретної дії для сумарного обліку (ваги бункерні для сумарного обліку). Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Випробування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Загальні положення

1.1 Сфера застосування

1.2 Призначеність

1.3 Терміни та визначення понять

2 Метрологічні вимоги

2.1 Класи точності

2.2 Границі допустимої похибки

2.3 Форма ціни поділки шкали

2.4 Ціна поділки шкапи сумарного обліку

2.5 Значення маси мінімального підсумованого вантажу

2.6 Узгодженість між кількома показувальними пристроями

2.7 Впливні чинники

2.8 Одиниці вимірювання

3 Технічні вимоги

3.1 Придатність для використання

3.2 Захист роботи

3.3 Захист компонентів, інтерфейсів і засобів попереднього завдання

3.4 Показ і реєстрація результатів зважування

3.5 Пристрій збереження даних

3.6 Програмне забезпечення

3.7 Ваги з контрольним показувальним пристроєм

3.8 Пристрої встановлення на нуль

3.9 Описові марковання

3.10 Повірочні тавра

4 Вимоги до електронних ваг

4.1 Загальні вимоги

4.2 Функційні вимоги

5 Метрологічний контроль

5.1 Затвердження типу

5.2 Первинна повірка

5.3 Подальший метрологічний контроль

6 Методи випробування

6.1 Загальна методика випробування

6.2 Контрольні прилади та випробувальні еталони

6.3 Переривання автоматичного режиму роботи

6.4 Дійсне значення маси випробувального вантажу

6.5 Відображене значення маси

6.6 Похибка за автоматичного зважування

6.7 Огляд та випробування

ДОДАТОК А Методики випробування автоматичних ваг дискретної дії для сумарного обліку

Бібліографія

ДОДАТОК НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

ДОДАТОК НБ Порівняльний аналіз термінів та визначень понять, ужитих у цьому стандарті, з термінами та визначеннями понять, які використовують в Україні

ДОДАТОК НВ Порівняльний аналіз познак, ужитих у цьому стандарті, з познаками, які використовують в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML R 107-1:2007 Discontinuous totalizing automatic weighing instruments (totalizing hopper weighers) — Part 1: Metrological and technical requirements — Tests (Прилади зважувапьні автоматичні дискретної дії для сумарного обліку (ваги бункерні для сумарного обліку). Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги. Випробування).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 156 «Прилади для вимірювання маси, сили, деформації та визначення механічних характеристик матеріалів».

Цей стандарт розроблено на підтримку Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 332. Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт треба застосовувати разом із ДСТУ OIML R 107-2:2015.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— назву стандарту змінено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Ця рекомендація» замінено на «Цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— розділ, що містить термінологію (Т1), переміщено з початку стандарту до підрозділу 1.3 без змінення нумерації стандарту;

— у розділах Т1, 2, 3, 5 та 6 наведено «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— одиниці фізичних величин наведено згідно із серією стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

— крапку як вказівник десяткових знаків замінено на кому;

— долучено національні додатки НА, НБ та НВ.

Зазначені в «Бібліографії» міжнародні нормативні документи ІЕС 60654-2:1979, ІЕС 61000-4-1:2000, ІЕС 61000-4-2:1998, ІЕС 61000-4-3:2002, ІЕС 61000-4-4:2004, ІЕС 61000-4-5:2001 (нова версія — ІЕС 61000-4-5:2005), ІЕС 61000-4-6:2006, ІЕС 61000-4-11:2004, OIML D 19:1988, OIML D 20:1988, OIML D 28:2004, OIML R 111-1:2004, OIML R 111-2:2004 прийнято в Україні як національні стандарти, їхній перелік наведено в додатку НА. Інші нормативні документи, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято і чинних документів замість них немає.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВАГИ ДИСКРЕТНОЇ ДІЇ ДЛЯ СУМАРНОГО ОБЛІКУ
АВТОМАТИЧНІ БУНКЕРНІ
Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування

ВЕСЫ ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СУММАРНОГО УЧЕТА
АВТОМАТИЧЕСКИЕ БУНКЕРНЫЕ
Часть 1. Общие технические требования и методы испытаний

DISCONTINUOUS TOTALIZING AUTOMATIC WEIGHING
INSTRUMENTS HOPPER
Part 1. General technical requirementsand and test methods

Чинний від 2016-08-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Сфера застосування

Цей стандарт установлює технічні вимоги та методи випробування автоматичних бункерних ваг дискретної дії для сумарного обліку (далі — «ваги»).

Призначеністю цього стандарту є встановити нормовані вимоги та методи випробування для оцінення технічних (зокрема метрологічних) характеристик (далі — технічні характеристики) ваг одноманітним простежуваним способом.

Застандартизовану форму звіту про випробування надано в OIML R 107-2.

1.2 Призначеність

Цей стандарт поширюється на автоматичні ваги дискретної дії для сумарного обліку, що мають вантажоприймальний пристрій у формі бункер

Цей стандарт не поширюється на такі типи ваг:

— ваги для зважування в русі;

— ваги, які підсумовують масу сипкого вантажу множенням заданого значення маси постійного вантажу на кількість циклів зважування.

Ваги, на які поширюється цей стандарт, що за нормального використання можуть працювати в автоматичному режимі зважування, мають також відповідати вимогам 3.2.6.

1.3 Терміни та визначення понять

Терміни та визначення позначених ними понять, застосовані в цьому стандарті, відповідають VIM, VIML, OIML В та OIML D 11.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online