ГКД 34.35.108-2004 Керівні вказівки з протиаварійної автоматики енергосистем. Інструкція

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ
КЕРІВНІ ВКАЗІВКИ З ПРОТИАВАРІЙНОЇ АВТОМАТИКИ ЕНЕРГОСИСТЕМ.
Інструкція

ГКД 34.35.108-2004

Харків
Видавництво «ІНДУСТРІЯ»
2011

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО АК «ЕНПАСЕЛЕКТРО»

3 ВИКОНАВЦІ Ю.М. Бондаренко, Є.В. Зорін, А.М. Мальков

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С.М. Чех

Департаментом електроенергетики Мінпаливенерго України, Ю.І. Улітіч

Національною енергетичною компанією «Укренерго», В.І. Редін

Радою спеціалістів по РЗА Мінпаливенерго України, Г.І. Бордіенко

Об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», Г.П. Хайдурова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО Міністерством палива та енергетики України, наказ № 95 від 18 лютого 2004 p., С. Ф. Єрмілов.

6 НАДАНО ЧИННОСТІ з 19 березня 2004 р.

7 НА ЗАМІНУ РД 34.35.113 Руководящие указания по проти- воаварийной автоматике энергосистем: (Основные положения.) - Затв. Головтехуправлінням Міненерго СРСР 23.09.1986 р.

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Скорочення

5 Призначення, склад і функції системи протиаварійної автоматики 

6 Види керуючих дій протиаварійної автоматики

6.1 Розвантаження турбіни

6.1.1 Короткочасне розвантаження турбіни

6.1.2 Тривале розвантаження турбіни

6.2 Вимкнення генераторів

6.3 Вимкнення навантаження

6.4 Автоматичне введення резервів генеруючих потужностей

6.5 Програмне форсування збудження синхронних машин

6.6 Керування установками поздовжньо? та поперечної компенсації ліній електропередавання 

6.6.1 Форсування (компенсація) індуктивного реактансу ліній електропередавання з використанням установок поздовжньої компенсації

6.6.2 Форсування (компенсація) індуктивного реактансу ліній електропередавання з використанням батареї статичних конденсаторів

6.6.3 Вимкнення шунтувальних реакторів

6.6.4 Вмикання шунтувальних реакторів

6.7 Ділення енергосистеми на несинхронно працюючі частини

6.7.1 Ділення енергосистеми як засіб запобігання порушенню стійкості 

6.7.2 Ділення енергосистеми як засіб ліквідації несанкціонованих перетоків потужності в мережі змінної напруги

6.7.3 Ділення енергосистеми як засіб виділення генераторів (блоків) на навантаження власних потреб або район мережі, що прилягає

6.7.4 Ділення енергосистеми як засіб ліквідації асинхронного режиму

6.7,5 Ділення енергосистеми як засіб запобігання тривалому перевантаженню обладнання

6.8 Вимкнення ліній електропередавання, трансформаторів, секційних і шиноа'єднувальних вимикачів 

6.9 Керування потужністю ліній електропередавання та уставками постійного струму 

6.10 Автоматичне повторне вмикання вимкненого навантаження та автоматичне повторне вмикання з уловлюванням синхронізму

7 Підсистема автоматичного запобігання порушенню стійкості

7.1 Функціональний склад АЗПС

7.1.1 Пускові пристрої

7.1.2 Пристрої дозування та запам'ятовування дій

7.1.3 Пристрої передавання аварійних сигналів-команд

7.1.4 Виконавчі пристрої

7.2 Групи автоматики запобігання порушенню стійкості

8 Підсистема автоматичної ліквідації асинхронного режиму

9 Підсистема автоматичного обмеження напруги

9.1 Автоматичне обмеження підвищення напруги

9.2 Автоматичне обмеження зниження напруги

10 Підсистема автоматичного обмеження частоти

10.1 Автоматичне обмеження зниження частоти

10.1.1 Структура автоматичного обмежені зниження частоти

10.2 Категорії автоматики частотного розвантаження

10.2.1 АЧР 1

10.2.1.1 Спеціальні види АЧР

10.2.2АЧР II

10-3 Автоматика частотного пуску генераторів

10.4 Автоматика частотна ділильна

10.5 Автоматика обмеження підвищення частоти

10.6 Додаткове автоматичне розвантаження

11 Автоматичне обмеження перевантаження обладнання

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ГАЛУЗЕВИЙ КЕРІВНИЙ ДОКУМЕНТ
КЕРІВНІ ВКАЗІВКИ З ПРОТИАВАРІЙНОЇ АВТОМАТИКИ ЕНЕРГОСИСТЕМ.
Інструкція

Чинний від 2004-03-19

1 Галузь використання

1.1 Ці Керівні вказівки з протиаварійної автоматики енергосистем (далі — Керівні вказівки) регулюють відносини між суб’єктами електроенергетики в процесі керування ЕС і обов'язкові для енергетичних компаній, організацій різних форм власності, які здійснюють паралельну роботу в складі ОЕС України, а також проектних інститутів, фірм та підприємств, що розробляють та впроваджують засоби протиаварійного керування та автоматизованих систем керування технологічними процесами енергетичних об'єктів.

1.2 ЕС, енергетичні підприємства, енергетичні об’єкти незалежно від форм власності, які входять або готуються увійти до складу ОЕС України, відповідно до вимог чинних нормативних документів з ПА, цих Керівних вказівок повинні бути оснащені засобами ПА, які виконані у відповідності з проектними рішеннями, узгодженими з НЕК «Укренерго», або з її регіональними підрозділами — державними підприємствами — ЕС (за належністю).

1.3 Вимоги цих Керівних вказівок повинні враховуватися організаціями, що займаються розробленням систем технологічної автоматики основного електротехнічного обладнання (в тому числі систем технологічного керування, регулювання, автоматичного регулювання збудження).

2 Нормативні посилання

У цих Керівних вказівках є посилання на такі нормативні документи:

ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. — Затв. наказом № 296 Мінпаливенерго України від 13.06.2003;

ГКД 34.20.575—2002 Стійкість енергосистем. Керівні вказівки. — Затв. наказом № 404 Мінпаливенерго України 03,07.2002;

ГКД 34.35.506—97 Типові технічні вимоги до станційного рівня АСУ ТП ТЕС. — Затв. Міненерго України 04.01.96;

ГКД 34.35.511—2002 Правила підключення електроустановок споживачів до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН). — Затв. наказом № 449 Мінпаливенерго України від 29.07.2002;

РД 210.006 Правила технологического проектирования атомных электростанций. — Затв. ME СРСР 01.07.90;

ПУЭ Правила устройства электроустановок. Шестое издание, переработанное и дополненное. — М.: Энергоатомиз- дат, 1987. — Затв. Міненерго СРСР 04.07.1984;

Сборник руководящих материалов Главтехулравления Минэнерго СССР. — Затв. науково-технічним управлінням Міненерго СРСР 07.12.1989. — М.: ОРГРЕС, 1992.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online