СОУ-Н МПЕ 40.1.35.302:2006 Перевірення трансформаторів напруги та їх вторинних кіл. Інструкція

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ-Н МПЕ 40.1.35.302:2006

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ.
НАСТАНОВА
ПЕРЕВІРЕННЯ ТРАНСФОРМА ТОРІВ НАПРУГИ ТА ЇХ ВТОРИННИХ КІЛ. ІНСТРУКЦІЯ

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
«ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕЕТИКИ»
Київ
2000

ПЕРЕДМОВА

1  ЗАМОВЛЕНО: Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО: ДП «ДонОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИК: О.П. Климюк

4 ВНЕСЕНО: Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України

5  УЗГОДЖЕНО: Першим заступником Міністра палива та енергетики України, Ю.В. Проданом

Заступником Міністра палива та енергетики України, С.М. Тітенком

Департаментом з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, С.Я. Меженний

Відділом розвитку та методологічного забезпечення надійної роботи електричних мереж Департаменту з питань електроенергетики Мінпаливенерго України, В.І. Скрипниченко

Об’єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», В.Т. Коданьова

6 ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Мінпаливенерго України за № 129 від 19.04.2006 р.

7 НАДАНО ЧИННОСТІ: З 19.06.2006 р.

8 НА ЗАМІНУ РД 34.35.305-79 «Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей». - Затв. Головтехупр. Міненерго СРСР 27.02.79

9 СТРОК ПЕРЕВІРЕННЯ 2011 рік

Зміст

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4  Скорочення

5 Заходи технічної і пожежної безпеки під час перевірення трансформаторів напруги та їх вторинних кіл 

6 Загальні положення щодо застосування трансформаторів напруги

7 Основні вимоги до схем трансформаторів напруги та їх вторинних кіл

8 Основні вказівки щодо розрахункового перевірення трансформаторів напруги та їх вторинних кіл

9 Види, періодичність і обсяги перевірення

10 Методи перевірення

11 Технічна документація

Додаток А Основні відомості про трансформатори напруги

Додаток Б Схеми трансформаторів напруги та їх вторинних кіл

Додаток В Розрахункове перевірення трансформаторів напруги та їх вторинних кіл

Додаток Г Форма паспорта-протоколу трансформатора напруги та його вторинних кіл

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.
НАСТАНОВА
ПЕРЕВІРЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ НАПРУГИ ТА ЇХ ВТОРИННИХ КІЛ ІНСТРУКЦІЯ

Чинний від 19 червня 2006р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1  Нормаїиьийй докумеш «Перевірення трансформахорів напруги та їх вторинних кіл. Інструкція» (далі - Інструкція) установлює основні вимоги щодо перевірення трансформаторів напруги та їх вторинних кіл, які використовуються для отримання і передавання сигналів вимірювальної інформації для пристроїв релейного захисту, автоматики, керування, сигналізації та вимірювальних приладів.

1.2 Ця Інструкція розповсюджується на трансформатори напруги на номінальну напругу від 0,5 кВ до 750 кВ включно в електричних колах змінного струму з частотою 50 або 60 Гц.

1.3  У цій Інструкції наведено програму і методи перевірення трансформаторів напруги і їх вторинних кіл, приведено у відповідність до вимог ДСТУ ГОСТ 1983, ГКД 34.20.302, ГКД 34.20.507, «Правил устройства электроустановок». Наведено основні відомості про трансформатори напруги і рекомендації з їх застосування, а також вказівки щодо розрахунків і способів виконання кіл напруги.

1.4  Цю Інструкцію призначено для персоналу, що займається експлуатацією електротехнічного устаткування (трансформаторів напруги та їх вторинних кіл) на підприємствах галузі, а також для працівників, які виконують роботи з монтажу, налагодження, ремонту та реконструкції електроустановок електричних станцій, мереж та інших об’єктів незалежно від форм власності і відомчої належності, що виробляють, перетворюють, передають, розподіляють чи споживають електричну енергію.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Інструкції є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ГОСТ 1983-2003 Трансформатори напруги. Загальні технічні умови

ГОСТ 8.216-88 ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки (Трансформатори напруги. Методика повірки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (Випробування і вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки)

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4

ДНАОП 1.1.10-1.01-97 Зміни та доповнення до правил безпечної експлуатації електроустановок, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 25.02.2000 №26

ДНАОП 1.1.10-1.07-2001 Правила експлуатації електрозахисних засобів, затверджені наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 05.06.2001 №253

ГКД 34.20.507-2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 13.06.2003 № 296

ГКД 34.20.302 Норми випробування електрообладнання, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 29.07.2002 № 449

РД 34.35.302-90 Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций, (Типова інструкція з організації і виконання робіт у пристроях релейного захисту та електроавтоматики електростанцій та підстанцій), затверджений Головним Технічним Управлінням Міненерго СРСР 23.07.90.0.

ГКД 34.35.603-95 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту і електроавтоматики електричних мереж 0,4—35 кВ. Правила, затверджені Міненерго України 10.05.95

ГКД 34.35.604-96 Технічне обслуговування пристроїв релейного захисту, протиаварійної автоматики, електроавтоматики, дистанційного керування і сигналізації електростанцій і підстанцій 110-750 кВ. Правила, затверджені Міненерго України 13.10.95

Правила устройства электроустановок. 6-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Энергоатомиздат, 1986 (Правила влаштування електроустановок)

НАПБ А.01.001-04 Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ В.01.034-099/111 Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online