ГКД 34.35.403-96 Пристрій протиаварійної автоматики типу ШП 2702. Методика налагодження

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ПРИСТРІЙ ПРОТИ АВАРІЙНОЇ АВТОМАТИКИ ТИПУ ШП2702
Методика налагодження

ГКД 34.35.403-96

Відповідає офіційному тексту

НДІ енергетики
Київ
1996 

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО AT "ЛьвівОРГРЕС"

2 ВИКОНАВЦІ С. І. Биков, Г. І. Разумовський, Г. Г. Боярцев

3 УЗГОДЖЕНО НДЦ електроенергетики України, А. Г. Баталов; УНВО "Енергопрогрес", Є. І. Удод

4 ЗАТВЕРДЖЕНО 1995-01-16 Міністерством енергетики та електрифікації України, В. А. Лучніков

5 СТРОК ПЕРЕВІРКИ 2000 р.

6 ЗАПРОВАДЖЕНО ВПЕРШЕ

Зміст

Вступ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Загальна частина

3.1 Основні технічні характеристики шафи

3.2 Принцип дії шафи

4 Вказівки з техніки безпеки

5 Вказівки з налагодження шафи

5.1 Вибір діапазонів вимірювання та положень накладок в блоках шафи

5.2 Перевірка загального стану монтажних з’єднань шафи та її блоків

5.3 Перевірка ізоляції електричних кіл шафи

5.4 Перевірка блоків живлення і стабілізаторів напруги

5.5 Перевірка вимірювальних перетворювальних блоків шафи

5.6 Перевірка вихідних органів шафи

5.7 Перевірка системи контролю шафи

5.8 Перевірка орієнтації шафи

6 Рекомендації щодо пошуку несправностей та методи їх усунення

7 Перелік приладів, що використовуються для налагодження шафи

Додаток А Взірець протоколу перевірки шафи автоматики перевантаження по потужності типу ШП2702

Додаток Б Рисунки

Вступ

Ця Методика складена з урахуванням досліду налагодження шаф ШП2704 та ШП2701 на ПС 750 кВ "Північно-Українська", на Рівненській АЕС, а також на основі інструкції з експлуатації шафи протиаварійної автоматики ШП2704, яка видана виробником пристрою.

В Методиці наведено скорочений опис принципу дії та складу шафи типу ШП2702, подані рекомендації щодо налагодження шафи ШП2702 як в цілому, так і її окремих блоків.

Методика доповнена додатком, що містить розроблений взірець протоколу перевірки шафи ШП2702. Цей протокол розроблений з урахуванням досвіду налагодження шаф типу ШП2701 та ШП2704 на енергетичних об’єктах України.

ПРИСТРІЙ ПРОТИАВАРІЙНОЇ АВТОМАТИКИ ТИПУ ШП2702
Методика налагодження

УСТРОЙСТВО ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ АВТОМАТИКИ ТИПА ШП2702
Методика наладки

Чинний від 1996-06-01

1 Галузь використання

Методика з налагодження пристрою ШП2702 складена для працівників електролабораторій електростанцій та підстанцій, спеціалізованих підприємств, що займаються налагодженням пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики.

2 Нормативні посилання

У цій Методиці є посилання на такі нормативні документи:

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций: - М.: Энергоатомиздат, 1989;

- РД 34.20.501-89 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (14 изд. перераб. и доп.);

- РД 34.35.302-90 Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и автоматики электростанции и подстанций;

- РД 34.35.617-89 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online