ДСТУ 3139:2015 Пивоваріння. Терміни та визначення понять. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИВОВАРІННЯ
Терміни та визначення понять

ДСТУ 3139:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Приватне акціонерне товариство «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО»

РОЗРОБНИКИ: Г. Коренькова (науковий керівник), Р. Бєлошицька, Г. Давиденко, М. Лавріненко, О. Матвійчук, О. Прусакова, М. Соболевська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 28 травня 2015 р. № 45 з 2015-11-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3139-95

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Загальне пояснення

3 Пиво

4 Сировина, напівфабрикати і побічні продукти виробництва пива

5 Технологічні операції та процеси виробництва солоду та пива

6 Хіміко-технологічні показники виробництва пива

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИВОВАРІННЯ
Терміни та визначення понять

ПИВОВАРЕНИЕ
Термины и определения понятий

BEER PRODUCTION
Terms and definitions of concepts

Чинний від 2015-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у пивоварінні.

1.2 Терміни, установлені цим стандартом, рекомендовані для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній, методичній, довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах, що стосуються пивоваріння (виробництва пива).

2 ЗАГАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один застандартований термін (в окремих випадках — два).

2.2 Застандартовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені терміни (синоніми) — світлим курсивом з познакою (Нд) після застандартованого терміна.

2.3 Пояснення, подані в круглих дужках світлим шрифтом після термінів, які зазначають сферу вживання багатозначних термінів, не є частиною термінів.

2.4  Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, тексти яких відрізняються лише словами, взятими в дужки. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом із текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст в інших парах квадратних дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, із посиланням на той самий номер терміностатті.

2.5 Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підкресленням і поряд із ними справа в дужках зазначено їхні номери, що відповідають класифікаційним номерам термінологічних статей цього стандарту (якщо термін зазначено в одній терміностатті кілька разів, його підкреслюють один раз).

2.6 Подані в цьому стандарті визначення термінів, за потреби, можна змінювати, уводячи до них похідні ознаки, що розкривають значення вживаних термінів. Зміни не повинні порушувати змісту й обсягу термінів, визначених у стандарті.

2.7 У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки поняття, його визначення не подають. Якщо при цьому не подано і приміток, то на місці визначення поставлено риску.

2.8  Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (еп), російські (ги) терміни-від- повідники застандартованих термінів, узяті з міжнародних і національних стандартів, із фахових словників.

2.9 У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (відповідно додатки Б, В, Г).

2.10  Бібліографію подано в додатку Д.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online