СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007 Випробування акумуляторних батарей у режимах аварійних та поштовхових навантажень (струмів). Методика

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

МЕТОДИКА
ВИПРОБУВАННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ У РЕЖИМАХ

АВАРІЙНИХ ТА ПОШТОВХОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ (СТРУМІВ)

СОУ-Н ЕЕ 50.301:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство палива та енергетики України
Об’єднання енергетичних підприємств
«Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»

2007

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики» (ОЕП «ГРІФРЕ»)

2 РОЗРОБЛЕНО: ДП «ДонОРГРЕС»

3 РОЗРОБНИКИ: Г. Шкуринський, Д. Стрельніков

4 УЗГОДЖЕНО: Заступник Міністра палива та енергетики України О. Шеберстов

Департамент з питань електроенергетики, С. Меженний

Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики», К. Сова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства палива та енергетики України від 10 січня 2007 р. № 3

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2012 рік

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Позначення і скорочення

4 Заходи безпеки

5 Загальні положення та рекомендації щодо перевірки технічного стану АБ

5.1 Загальні правила експлуатації

5.2 Особливості конструкції та основні технічні характеристики

5.3 Вирівнювальна зарядка

5.4 Розрядка акумуляторних батарей

5.5 Контрольна розрядка

5.6 Розрядка акумуляторних батарей поштовховими навантаженнями

6 Загальні положення та рекомендації щодо перевірки (випробування) АБ у режимах аварійних та поштовхових навантажень (струмів)

6.1 Склад навантаження системи постійного струму

6.2 Навантаження перехідного аварійного режиму

6.3 Загальні положення та рекомендації щодо програми перевірки батареї поштовховим навантаженням

6.4 Пропозиції щодо порядку профілактичного контролю стану АБ та складання програми перевірки батареї поштовховим навантаженням

6.5 Складання робочої програми та оцінка результатів випробування поштовховим навантаженням

7 Технічна документація, необхідна для випробування та експлуатації акумуляторних батарей

Додаток А Протокол випробувань АБ поштовховим навантаженням (струмом)

Додаток Б Приклад програми випробувань акумуляторної батареї поштовховим навантаженням на прикладі ПС «Южнодонбаська-750» за допомогою випробувальної установки «УВАБ-1»

ВСТУП

Цей нормативний документ «Випробування акумуляторних батарей у режимах аварійних та поштовхових навантажень (струмів). Методика» (далі — Методика), розроблений на підставі рішення правління ОЕП «ГРІФРЕ» від 25.05.2004 р. протокол № 33, протокол № 39 від 19.01.2006 р. і договору № 446/06 30502 від 21.02.2006 р, установлює вимоги щодо виконання випробувань акумуляторних батарей у режимах аварійних та поштовхових навантажень.

Цю Методику розроблено згідно з сучасними вимогами до виконання випробування акумуляторних батарей. Під час розроблення Методики виконано вимоги СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 «Норми випробування електрообладнання», ГКД 34.20.507—2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила», ПУЕ, ДНАОП 1.1.10-1.01—97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», а також урахування накопиченого експлуатаційного досвіду з організації та виконання випробувань акумуляторних батарей у режимах аварійних та поштовхових навантажень.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ.

МЕТОДИКА
ВИПРОБУВАННЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ У РЕЖИМАХ
АВАРІЙНИХ ТА ПОШТОВХОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ (СТРУМІВ)

Чинний від 2007-04-10

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця методика узагальнює вимоги та установлює порядок проведення випробувань під час експлуатації стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей типів СК, СН, а також різних іноземних виробників (типів Vb VARTA, OPzS, GroE тощо) поштовховими навантаженнями (струмами) для підстанцій, ГЕС або ВРУ електростанцій, на яких є споживачі, що можуть викликати потужні поштовхові навантаження, а також може бути використана для теплових електростанцій і електроцентралей (далі — ТЕС і ТЕЦ), де від стаціонарної акумуляторної батареї живиться навантаження відкритих розподільних установок (далі — ВРУ) (приводи вимикачів тощо), а також уточнює критерії (параметри) для забезпечення порівнянності результатів та визначення стану акумуляторних батарей (далі—АБ) у процесі експлуатації й на АБ, що перебувають у процесі пусконалагоджувальних робіт при уведенні в експлуатацію нових АБ або після їх капітальних ремонтів.

Цю методику призначено для персоналу електростанцій, підстанцій та наладочних організацій енергетичної галузі різних форм власності, що займаються наладкою та обслуговуванням систем постійного струму.

У зв’язку з різноманітністю технічних рішень у схемах та конструкціях пристроїв підприємствам необхідно складати свої інструкції з урахуванням особливостей технічних характеристик установлених типів акумуляторних батарей та існуючих схем і пристроїв постійного струму, згідно з цією методикою.

Акумуляторні батареї іноземних виробників застосовують за наявності експертного висновку про відповідність їх функціональних показників умовам експлуатації та вимогам нормативних документів і чинних галузевих стандартів для умов електротехнічного обладнання, пристроїв і приладів або за наявності технічних умов, узгоджених у встановленому порядку з Міністерством палива та енергетики України (далі — Мінпаливенерго України) (наказ №554 «Про проведення експертизи електротехнічного обладнання пристроїв та приладів» від 23.09.2002 р).

Терміни та поняття, які вживаються в методиці, визначені в ДСТУ 3429—96 «Електрична частина електростанції та електричної мережі (Терміни та визначення)».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій методиці є посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010—76 ССБТ Взрывобезопасность. Общие требования (Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.021—75 СБТ Системы вентиляционные. Общие требования (Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ Цвета сигнальные и знаки безопасности (Сигнальні кольори та познаки безпеки)

ГОСТ 667—73 Кислота серная аккумуляторная. Технические условия (Кислота сірчана акумуляторна. Технічні умови)

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 26881—86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (Акумулятори свинцеві стаціонарні. Загальні технічні умови)

ДСТУ 3429—96 Електрична частина електростанції та електричної мережі (Терміни та визначення)

Правила устройства электроустановок (ПУЭ), изд. 6-е, перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1987 (Правила будови електроустановок)

РД 34.35.302 — 90 Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах РЗ и ЭА электростанций и подстанций (Типова інструкція по організації та проведенню робіт в пристроях РЗ та ЕА електростанцій та підстанцій)

ГКД 34.20.507—2003 Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила

ГНД 34.50.501—2003 Експлуатація стаціонарних свинцево-кислотних акумуляторних батарей

ДНАОП 1.1.10-1.01—97 Правила безпечної експлуатації електроустановок. 2-ге вид. Зі змінами та доповн.

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання

3 ПОЗНАЧЕННЯ І СКОРОЧЕННЯ

Нижче подано познаки та скорочення, вжиті в цій методиці:

АБ — акумуляторна батарея;

АЕ — акумуляторний елемент;

АПВШ — автоматичне повторне ввімкнення шин;

АВР — автоматичне вмикання резерву;

ВРУ — відкрита розподільна установка;

ГЕС — гідроелектростанція;

ДЗШ — диференційний захист шин;

ЕС — електростанція;

КЗ — коротке замикання;

ПС — підстанція;

ПРВВ — пристрій резервування відмови вимикача;

СК — стаціонарний акумулятор для коротких і тривалих режимів;

СН — стаціонарний акумулятор з пластинами намазного типу;

ТУ — технічні умови;

ТЕС — теплова електростанція;

ТЕЦ — теплова електроцентраль;

ЩПС — щит постійного струму.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online